Cíl 3 - Atraktivní prostředí

27. 7. 2007 | Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Z celkových 26,69 miliard eur, které Evropská unie poskytla České republice pro období 2007 až 2013, je částka 10,68 miliard eur určena hlavně na investice do zlepšení kvality životního prostředí a dostupnosti dopravních sítí v České republice. Prostředky budou poskytovány na základě operačních programů Životní prostředí a Doprava.

Cílem je zlepšit dostupnost environmentální infrastruktury, obnovení kvality životního prostředí a podpora úspor energie. Zároveň má být posílena dostupnost dopravy a dopravní obslužnost při zmírnění dopadu dopravy na životnímu prostředí.

„Tyto investice mají dopad na zkvalitnění životního prostředí pro všechny obyvatele České republiky,“ uvedl Petr Moos, děkan Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického, který vedl vyjednávání strategického cíle Atraktivní prostředí v rámci týmu pro Národní strategický referenční rámec. „Zvýšíme standard českých silnic a kolejové dopravy na evropskou úroveň,“ dodal.

V oblasti životního prostředí se podpora zaměří na zlepšování kvality ovzduší především snížením expozice obyvatelstva emisemi a hlukem. Budou podpořeny projekty k přírodě šetrného vodního hospodářství a bude finančně podpořena výstavba čistíren odpadních vod, vodovodů, kanalizace a protipovodňové ochrany. Vzhledem k vysoké energetické náročnosti české ekonomiky bude podpora zaměřena na zavádění opatření, která významným způsobem sníží spotřebu energie, včetně využívání progresivních technologií.

Evropské fondy jsou také určeny na dobudování základní sítě kapacitních komunikací, klíčových spojnic v oblasti dopravy a silničních a dálničních obchvatů měst a obcí. Půjde o projekty na budování napojení a technických přístupů včetně rozvoje dopravních systémů s cílem zlepšení území dostupnosti a zvýšení kvality života obyvatelstva v těchto územích. Cílem mají být projekty, které zvyšují atraktivitu prostředí pro investory, zvyšují produktivitu a případně posilují dostupnost služeb veřejného zájmu. Bude realizována výstavba a modernizace dopravní infrastruktury, která má rozhodující význam pro ekonomiku ČR a přispívá k dosažení cílů dopravní politiky Evropské unie. Všechny projekty páteřních sítí dodržují unijní sítě TEN-T.

Informace o strukturálních fondech jsou veřejnosti k dispozici na internetové stránce www.strukturalni-fondy.cz. Na této adrese je k dispozici také schválená verze Národního strategického referenčního rámce.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek