Austrálie je potřetí mezi top 10 zeměmi v PZI

15. 7. 2014

  • Země: Austrálie
  • Datum zveřejnění: 11.07.2014
  • Zdroj: AusTrade

Austrálie v loňském roce přilákala do země investice v hodnotě 50 mld. USD a třetím rokem po sobě se vyskytuje mezi TOP 10 zeměmi – celosvětově nejatraktivnějšími cílovými destinacemi pro přímé zahraniční investice (PZI). Dle UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) vzrostly investice za poslední 3 roky o 55 % ze 110 mld USD na 171 mld. USD.

ilustrační obrázekPostavení Austrálie v globálním konkurenčním prostředí ostatně odráží silný výkon v příjmu zahraničních investic za posledních několik let. Stabilní ekonomika, strategická lokalita, silné mezinárodně obchodní vazby, prokazatelné výsledky ve vědě, výzkumu a inovacích však také předurčují Austrálii k tomu, aby byla atraktivní destinací pro přímé zahraniční investice.

Austrálie rovněž posiluje obchodní a investiční vazby s okolními zeměmi. Dne 8. 7. 2014 podepsal Tony Abbott, ministerský předseda Austrálie, Japonsko-australsko dohodu o ekonomickém partnerství (tzv. Japan-Australia Economic Partnership Agreement; JAEPA), která podporuje příliv a diverzifikaci japonských investic do země. Dále už v dubnu tohoto roku podepsala Austrálie s Jižní Koreou dohodu o volném obchodu (tzv. Korea-Australia Free Trade Agreement; KAFTA). Jižní Korea je australský 4. největší obchodní partner a podepsaná dohoda by měla na trhu výrazným způsobem posílit pozici Austrálie, kde její hlavní konkurenti (např. EU, USA nebo země ASEANu) dohody o volném obchodu s Jižní Koreou už podepsané měli.

Zpracoval: kolektiv zastoupení ZK v Sydney.

Tisknout Vaše hodnocení: