Austrálie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

© Konzulát ČR v Sydney (Austrálie)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Dopravní průmysl

V celosvětovém měřítku je Austrálie lídrem v nákladní železniční přepravě, má sedmou nejdelší železniční trať na světě (40 000 km). Většina železniční infrastruktury je ve vlastnictví australské vlády, jednotlivými dopravci jsou ale soukromé společnosti. Nové technologie jako vlaky bez strojvedoucích, nové druhy oceli pro železnici, vyšší nápravová nosnost nebo zvýšená bezpečnost jsou vítané. V dlouhodobém horizontu se očekává nárůst objemu nákladní železniční dopravy na dvojnásobek do roku 2030 a trojnásobek do roku 2050. Na poli osobní přepravy železnice zaznamenává dynamický růst. Za posledních 8 let počet osobních cest na železnici vzrostl na dvojnásobek a to ze 7,25 mil. na 15,5 mil. vykonaných cest v roce 2012. Ve výhledu dalších 20 let se očekává růst o 40 %.  Výsledkem těchto předpokladů je potřeba investic do kolejové dopravy, kde například po dobu dalších 20 let bude nutné každý rok uvést do provozu 300 nových železničních vagonů pro osobní přepravu. Rovněž lehká kolejová doprava v jednotlivých městech a tzv. “High Speed Rail” spojující hlavní populační centra na východním pobřeží země jsou znovu na pořadu politických jednání. Na Gold Coast byla dokončena 13 km dlouhá tramvajová linka v r. 2014. Další australská města jsou v různých stádiích plánování tramvajových linek -  (Sydney, Canberra, Perth, Hobart). Vybudování dosud chybějící vysokorychlostní železniční trati, která by měla spojovat Brisbaine, Sydney, Canberru a Melbourne je zatím plánováno až na rok 2035. Uvažuje se také o vybudování spojení mezi Brisbaine a Melbourne bez průjezdu Sydney, které by urychlilo dopravu o 7 hodin a zkrátilo cestu o 170 km.

Australský letecký průmysl generuje roční obrat 4 mld. AUD. Za posledních 20 let se objem letecké nákladní dopravy zdvojnásobil a do roku 2030 by měl vzrůst o dalších 120%. Zdvojnásobit do roku 203 se má i počet cestujících v letecké dopravě. Firmy se soustředí na poskytování služeb, údržbu, ale i výrobu inovativních produktů jako jsou např. bezpilotní letouny. Austrálie má dobrou výchozí pozici pro vývoz do asijsko-pacifického prostoru, kde má být ve středně dobém horizontu vyšší poptávka po leteckých produktech a službách.

Do roku 2030 by se měla o 50 % zvýšit velkoobjemová nákladní námořní doprava a stoupá také počet cestujících v námořní dopravě.

Do roku 2017 ohlásili ukončení výroby osobních automobilů v Austrálii poslední tři automobilky (Ford – v AU od r. 1925, Toyota – v AU od r. 1963 a Holden – v  AU od r. 1856). Australský automobilový průmysl se tak stane závislý na dovozu osobních automobilů ze zahraničí.

 • 8602 Lokomotivy lokotraktory
 • 8603 Vozy motorové železniční aj dopravy kolejové
 • 8606 Vagóny nákladní pro žel aj dopravu kolejovou
 • 8607 Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej
 • 8609 Kontejnery pro jeden nebo více druhů dopravy
 • 7302 Materiál pro stavbu tratí železnič tramvaj
 • 8802 Letadla, vrtulníky, lodě kosmické nosiče startovací
 • 8803 Části a součásti motor. a bezmotor. prostředků pro létání
 • 8805 Katapulty letecké aj. příst. pro výcvik letecký

Důlní, těžební a ropný průmysl

Jedním z nejdůležitějších, bohatství generujících a exportně nejvýkonnějších odvětví v Austrálii je průmysl těžební, v němž je zaměstnáno téměř 220 000 pracovníků. Austrálie je významným světovým exportérem celé řady nerostných surovin (bauxitu, železná ruda, hliník, zlato, stříbro, uhlí, nikl, zemní plyn, surová ropa). V roce 2012-13 dle Australské centrální banky kulminoval přítok domácích i zahraničních investic do rozšiřování stávajících kapacit (železná ruda, uhlí) a budování nových (LNG). Banka odhaduje, že investice dosáhly 8 % HDP, v minulosti se pohybovaly okolo 2 % HDP. Základnou těžebního průmyslu je Západní Austrálie (45 % celkového objemu), významná je však též těžba v Queenslandu (23 %) a Novém Jižním Walesu (16 %). V současné době vzhledem k nižším cenám komodit na světových trzích je již těžební průmysl za fází boomu, nicméně dle odhadů by měl do roku 2020 i nadále stoupat, a to o 6 % ročně. Nové doly, zejména na strategické suroviny, se otevírají v Jižní Austrálii a v Severním teritoriu. Významný potenciál do budoucna mají ložiska plynu v uhelných pánvích na severovýchodě země ve státě Queensland. Jedná se o Coal Seam Gas (CSG) a břidličný plyn. V roce 2020 by měla být Austrálie největším vývozcem zkapalněného zemního plynu.

 • 8413 Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny
 • 8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap
 • 8419 Stroje ke zpracování materialů změnou teplot
 • 8425 Kladkostroje zaříz zdvihací výtahy rumpály ap
 • 8428 Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační
 • 8431 Součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz aj
 • 8474 Stroje k třídění prosévání ap zemin kamenů aj
 • 8501 Motory elektrické generátory
 • 8481 Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj
 • 8544 Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Austrálie je 12. největším trhem se zdravotní péčí, výdaje na ni v roce 2013 byly 147.4 mld. USD, cca 9,67 % HDP. Výdaje na zdravotní péči na osobu byly 6.430 USD. Mezi nejrychleji se rozšiřující chronickou nemoc v zemi se řadí cukrovka, která je diagnostikována u zhruba 100 tisíce nových pacientů ročně. Australané jsou proporcionálně jedním z nejobéznějších národů na světě. Mezi závažná onemocnění se řadí rovněž rakovina kůže a chronická srdeční onemocnění. Z demografického hlediska má Austrálie stárnoucí populaci, což klade zvýšené nároky na výdaje na zdravotnictví. Podle AU statistického úřadu se do roku 2031 zdvojnásobí počet osob starších 85 let. Za poslední dekádu se rozpočet do zdravotnictví a starobní péče v Austrálii více než zdvojnásobil. Trh zdravotnických technologií v Austrálii je závislý na dovozu, přestože se na trhu vyskytují místní výrobci a dodavatelé.

 • 7017 Sklo pro účely zdravot farmaceut laboratorní
 • 9401 Sedadla ne lékařská ap i proměnitelná v lůžka
 • 9402 Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj
 • 9012 Mikroskopy jiné než optické difraktografy

 Zemědělský a potravinářský průmysl

Australské zemědělství je velmi dobře rozvinuté, zemědělská produkce i potraviny jsou kvalitní a mají ve světě velmi dobré jméno, velká část produkce jde na vývoz – zejména do Asie, ale i USA a EU, nejvíce se vyváží obilí, vlna, maso, mléko a mléčné výrobky a nápoje. V zemědělském a potravinářském průmyslu je zaměstnáno přes 500 tis. lidí. Do AU se importují zejména nealkoholické nápoje a sirupy, alkoholické nápoje, cukrovinky a tuky a oleje.

 

 • 1302 Šťávy, výtažky rostlin, pektiny, slizy a ostatní
 • 1704 Cukrovinky bez kakaa (vč bílé čokolády)
 • 2203 Pivo ze sladu
 • 2201 Vody minerální sodovky neslazené led
 • 2202 Vody minerální sodovky slazené
 • 8707 Karosérie vozidel motor traktorů vč kabin
 • 8708 Části součásti vozidel motor osob aj traktorů
 • 8432 Stroje nářadí pro zem.lesnictví apod.
 • 8438 Stroje pro prům přípravu výrobu potravin

Stavební průmysl

Stavební průmysl v Austrálii je perspektivním sektorem, a to jak v rezidenční, tak i v nerezidenční výstavbě. Po mírném útlumu v roce 2014 a začátkem roku 2015 je opět možné sledovat vzestupnou tendenci, která je patrná zejména v NSW a Victorii. Australská vláda má investice do infrastruktury jako jednu ze svých priorit. V největších městských aglomeracích v Sydney a Melbourne trvale rostou ceny nemovitostí i nájmů a stoupají také ceny stavebních materiálů.

 • 8428 Zařízení ost. zdvihací nakládací manipulační
 • 8429 Buldozery srovnávače rypadla apod. s pohonem
 • 8431 Součásti jeřábů vozíků apod. buldozerů fréz aj
 • 8467 Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr.
 • 8481 Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

 

 

Vodohospodářství a odpadní průmysl

Austrálie, která má i přes nedostatek vodních zdrojů v některých částech země rozvinutou vodohospodářskou strukturu, pokračuje v budování zavlažovacích systémů, přehrad, desalinačních zařízení atd. Hlavními výzvami pro australské vodohospodáře je rostoucí poptávka, klimatické změny (větší sucho v jižních částech) a populační růst. S tím jsou spojené úkoly jako zlepšení účinnosti procesů díky novým technologiím a inovacím, údržba a rozšíření infrastruktury a zajištění bezpečných zdrojů pitné vody.

 • 8410 turbíny kola vodní regulátory
 • 8413 čerpadla i se zařízením měřícím
 • 8414 čerpadla, vývěvy, vzduchové kompresory
 • 8481 kohouty, ventily
 • 8484 těsnění kovoplastové
 • 9025 hydrometry
 • 867 architektonické, inženýrské a ostatní technické služby

Služby

Australské hospodářství disponuje vyspělou strukturou služeb, které se podílí ze 70 % na tvorbě HDP. Čtyři z pěti Australanů pracují ve službách. Celkový australský obchod službami stále roste, v roce 2014 to bylo téměř o 5 %. Jedná se o bankovní služby, vzdělávací služby, informační a komunikační služby a služby v cestovním ruchu. Australský trh s informačními a komunikačními službami představuje 89 mld. AUD. Přibližně 25 000 specializovaných firem zaměstnává 200 tis. osob. Austrálie je jedním z digitálně nejpropojenějších míst na světě. Na 22,3 mil. obyvatel připadá 28 mil. mobilních telefonů. Díky oblibě a rozsahu mobilního a internetového připojení firmy investují rekordní částky do online reklam, rozvoje e-bankovnicví,  e-commerce, m-plateb a aplikací. Australská vláda se rozhodla v roce 2009 poskytnout kvalitní internet všem domácnostem i firmám.  Plán nazvala National Broadband Network. Celkové náklady na vybudování kvalitního internetového budou 29,5 mld. AUD. Hlavním cílem je podpořit ekonomický růst spojený s e-businessem, digitálním vzděláváním, teleworkingem a výzkumem a vývojem. Do roku 2020 se má Austrálie stát globálním digitálním lídrem. Tento trend chce podpořit i nová australská vláda premiéra Turnbulla, která kromě předpokládaného dalšího rozvoje digitalizace, navrhuje i větší podporu start-upů a absolventů vysokých škol. Nová vláda se také bude snažit zabránit „úniku mozků“ z AU do USA a naopak vytvořit podmínky pro to, aby se část AU vědců vrátila zpět do vlasti. Jen v Silicon Valley je v současné době cca 20 tis. Australanů. AU se snaží snížení vývozních cen u nerostných surovin a tím způsobený pokles v důlním a těžebním průmyslu nahradit právě zvýšeným vývozem služeb, a to zejména do Asijsko-Pacifického regionu.

 • CPA 61.10 Služby související s pevnými telekomunikačními sítěmi
 • CPA 61.20 Služby související s bezdrátovými telekomunikačními sítěmi
 • CPA 62.09 Ostatní služby v oblasti informačních technologií a počítačů

Zábava a volný čas

Díky příznivým klimatickým podmínkám jsou Australané zvyklí trávit svůj volný čas venku a věnovat se outdoorovým aktivitám, a to jak sportovním, tak i třeba rybaření. Jako perspektivní se jeví také trh s hračkami, kde možné sledovat odklon od nákupu levných plastových hraček vyrobených v Číně ke kvalitnějším, např. ručně vyráběným hračkách z kvalitních zdravotně nezávadných materiálů, což odpovídá i současného australskému trendu zdravého životního stylu. Za kvalitnější výrobky jsou Australané ochotni si i připlatit, proto by české výrobky i při dovozních nákladech mohly být na australském trhu konkurenceschopné (viz např. dovoz českých koloběžek firmy Koska).

 • 8712 Kola jízdní a jiná bez motoru
 • 9506 Potřeby pro tělocvik, atletiku aj sporty
 • Pruty udice rybářské aj pro lov na udici
 • 8801 Balony,  vzducholodě, kluzáky, rogala apod.
 • 9501 Hračky na kolečkách navrženy pro děti k ježdění, např. tříkolky, koloběžky, šlapací auta; Kočárky pro panenky
 • 9502 Panenky pouze v podobě lidských bytostí
 • 9503 Ostatní hračky; Zmenšené modely, podobné zábavní modely i mechanické modely; Puzzle všeho druhu

Austrálie je zemí vysoce atraktivní pro zahraniční kapitál z řady důvodů:

 • stabilní hospodářské a právní prostředí,
 • dlouhodobě rostoucí ekonomika,
 • politická stabilita,
 • blízkost k asijskému trhu
 • daňová soustava,
 • bohatá surovinová základna,
 • kvalifikovaná multikulturní pracovní síla,
 • špičkový výzkum a vývoj
 • vysoká kvalita životního stylu a neznečištěné životní prostředí. 

Austrálie je významným dovozcem kapitálu a vládní strategie napomáhá zahraničním investicím s cílem posílení internacionalizace australského hospodářství a zvýšení konkurenceschopnosti země.

Na federální úrovni láká investory agentura Austrade (www.austrade.gov.au), kterou řídí Department of Foreign Affairs and Trade. Vlády jednotlivých australských států se snaží vůči investorům propagovat svůj stát. Vládní pomoc investorům je zejména v oblasti konzultační: doporučení dodavatelů, nalezení a zaškolení personálu, možnost čerpání grantů (http://www.business.gov.au/grants-and-assistance/Pages/default.aspx) nebo daňových úlev v oblasti výzkumu a vývoje. Speciální pozornost získají investoři do infrastruktury pro rozvoj turistického ruchu, protože se jedná o vládní prioritu Strategie cestovního ruchu 2020. Dále stát nabízí asistenci při vývozu z Austrálie.

K perspektivním odvětvím pro investice v Austrálii patří:

 • infrastruktura pro cestovní ruch (zejména ubytovací zařízení)
 • infrastruktura -  silnice, železnice, přístavy
 • zemědělství/potravinářství
 • digitální technologie  
 • geologický průzkum a těžba ropy (zdroje a energetika)
 • strojírenství (zdravotní technika, nové materiály)

Federální vláda přispěje spolu s jednotlivými státními vládami a soukromým sektorem celkem do roku 2020 přes 125 mld.AUD na rozvoj infrastruktury – zejména nové silnice, dálnice, železnice, přístavy a letiště.

Další investiční projekty jsou v sociální oblasti (nemocnice, domovy pro seniory, věznice) a vodohospodářství.

Australské vlády od 90. let privatizovaly státní společnosti. Nedávno byla dokončena privatizace přístavů v Botany, Newcastle a Kembla (Nový Jižní Wales) nebo letiště v Hobartu. Většinou jde o finanční skupiny ze Středního východu, Evropy nebo Kanady, které získaly 99letý pronájem.

Národní auditorská komise doporučila ve střednědobém horizontu privatizaci Australské pošty, Mincovny (Royal Australian Mint), Moorebank Intermodal Company Limited, Australian Rail Track Corporation Limited a COMCAR.

Aktuální sektorové příležitosti pro Austrálii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

AUSRAIL – Veletrh železniční a kolejové dopravy s nejvýznamnějšími australskými asociacemi v oboru. Datum konání: 21.-23. listopadu 2017. Místo konání: Brisbane. Web: www.ausrail.com

NATIONAL MANUFACTURING WEEK – Největší strojírenský veletrh v Austrálii. Datum konání: 9.-12. 5. 2017. Místo konání: Melbourne. Web: www.nationalmanufacturingweek.com.au

HEALTH CARE WEEK - Největší veletrh zdravotnické techniky v Austrálii. V roce 2015 i 2016 za české účasti. Datum konání 8.-9. března 2017. Místo konání: Sydney. Web:http://www.austhealthweek.com.au/.

OZWATER – Nejvýznamnější australská vodohospodářská konference a výstava. Datum konání: 16.-18. května 2017. Místo konání: Sydney. Web: www.ozwater.org

AIMEX – Největší australský veletrh pro sektor těžby. Datum konání: 29.- 31. srpna 2017. Místo konání: Sydney. Web: www.aimex.com.au

FINE FOOD AUSTRALIA – Nejvýznamnější gastronomický veletrh. Česká účast v roce 2015 i 2016. Datum konání: 11.-14. září 2017. Místo konání: Sydney. Web: www.finefoodaustralia.com.au, www.finefood.com.au

CeBIT AUSTRALIA – Veletrh a konference informačních a komunikačních technologií. Datum konání: 23.-25. května 2017 Místo konání: Sydney. Web: www.cebit.com.au

TOY HOBBY & NURSERY FAIR – Nejvýznamnější veletrh hraček v Austrálii. Datum konání: 5. -8. března 2017 Místo konání: Melbourne. Web: http://austoy.com.au/

DESIGNBUILD – Australský veletrh v oboru stavebnictví - stavebních materiálů, služeb a technologií. V roce 2016 za české účasti. Datum konání: 3.-5. května 2017 Místo konání: Sydney. Web:www.designbuildexpo.com.au

HOME & GIVING FAIR+ FASHION EXPOSED – Veletrh domácích potřeb a dárkového zboží. + nejvýznamnější australský módní veletrh. Datum konání: 5.-9. srpna 2017. Místo konání: Melbourne. Web: www.homeandgiving.com, www.fashionexposed.com

AUSPACK – Veletrh obalové techniky - strojového vybavení, materiálů a technologií. Datum konání: 7.-10. března 2017. Místo konání: Sydney. Web: www.auspack.com.au

AUSBIOTECH – Veletrh a konference pro oblast biotechnologií. Datum konání: 25. -27. října 2017. Místo konání: Adelaide. Web: http://ausbiotechnc.org/

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek