Austrálie - nový držitel ekonomického rekordu

7. 7. 2017

  • Země: AU - Austrálie
  • Datum zveřejnění: 07.07.2017

24133421-web.jpgDle australského statistického úřadu ABS v prvním čtvrtletí rostla ekonomika o 0,3 %. Jedná se o zpomalení růstu v porovnání s posledním čtvrtletím roku 2016, kdy růst dosáhl hodnoty 1,1 %. Australský ministr financí Scott Morrison při tiskové konferenci zmínil, že australská vláda se i nadále bude zaměřovat na provádění politik na podporu investic, růstu platů a zaměstnanosti. Dále uvedl, že je potřeba provádět rozumná opatření týkající se rozpočtu a je nutno investovat do produktivity, která dokáže nastartovat veřejnou infrastrukturu, a podporovat malé a střední podniky v investicích a v růstu jejich konkurenceschopnosti. 

Na zmiňovaném růstu v prvním čtvrtletí roku 2017 se nejvíce podílel sektor služeb, který tradičně hraje v australské ekonomice velkou roli. Až 70 procent hrubého domácího produktu Austrálie tvoří služby, které zaměstnávají čtyři z pěti Australanů. Naopak mírný pokles byl zaznamenán ve zpracovatelském průmyslu a v exportech. 

Na ekonomické expanzi Austrálie se podílí řada faktorů. Jeden z nejdůležitějších byl růst čínské ekonomiky, na kterou je Austrálie úzce napojena. V roce 2014 tvořil export do Číny 34 % celkových australských vývozů a Austrálie je zároveň druhým největším příjemcem čínských přímých zahraničních investic hned po Spojených státech amerických. K růstu také přispěl floating australského dolaru, který reaguje na měnící se podmínky na peněžním trhu a deregulace finančního sektoru, která znamenala růst konkurence na bankovním trhu a vedla ke zvýšení efektivnosti bank. Nelze ani opomenout růst cen uhlí a železa díky zvýšené poptávce z Asie, který zapříčinil, že do roku 2012 tvořil těžební průmysl až polovinu australského ekonomického růstu. Austrálii ani příliš nepoznamenala světová hospodářská krize, a to také díky pružnému pracovnímu trhu, který umožnil přechod pracovníků ze sektorů, které se nacházely v úpadku (v dnešní době je jím například těžební průmysl) do sektorů, kde poptávka po práci vzrostla. Populační růst také dokázal podpořit expanzi australské ekonomiky. Velký vliv na zvýšení počtu obyvatel má příliv imigrantů. Dnes má Austrálie okolo 24 milionů obyvatel a zaznamenala nárůst populace o 7 milionů za posledních 27 let. Velkou roli v australské ekonomice hraje také turismus, který je v Austrálii na vzestupu a který pomáhá vyrovnávat úpadek těžařského průmyslu. 

Ekonomové očekávají, že růst bude v letošním roce ještě posílen v důsledku snížení nezaměstnanosti, která se nyní nachází na svém čtyřletém minimu.

Zdroj: http://www.abs.gov.au/; http://www.australia.gov.au/; http://www.austrade.gov.au/

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Sydney.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: