Austrálie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 10. 2016

© Konzulát ČR v Sydney (Austrálie)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Česko-australské obchodní vztahy se těší dobré kondici. Během posledních pěti let se český vývoz k protinožcům v korunovém ekvivalentu téměř ztrojnásobil. Před pěti lety byla Austrálie jako exportní destinace ČR na 38. místě, dnes obsazuje 30. příčku. Od roku 2010 rostl český vývoz o desítky procent hlavně díky škodovkám, Legu a sušenkám z Opavy.

Vzájemný obrat zahraničního obchodu byl v roce 2015 18,8 mld.Kč. Obchodní bilance vykázala z pohledu ČR přebytek v hodnotě vyšší než 11 mld. Kč V roce 2015 ČR vyvezla do Austrálie zboží za téměř 15 mld. Kč (609 mil.USD), což je v korunovém ekvivalentu 19% meziroční nárůst. Dovoz ČR z Austrálie v r. 2015 dosáhl hodnoty 3,8 mld. Kč, tj. o téměř 14% více než v roce 2014.

 

Obchodní výměna  ČR – Austrálie (v tis.USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

2010

300 744

38.

158,1

107 765

51.

110,2

408 509

48.

141,8

192 979

2011

408 279

37.

135,8

157 685

51.

146,3

565 964

45.

138,5

250 594

2012

517 228

31.

126,7

175 907

51.

111,6

693 135

42.

122,5

341 321

2013

680 982

27.

131,7

172 808

52.

98,2

853 790

37.

123,2

508 174

2014

591 625

29.

86,9

160 335

54.

92,8

751 960

42.

88,1

431 290

2015

608 002

 30.

100,5

154 425

 55.

96,1

762 427

 39.

99,5

453 577

2015/I

39 470

33.

 

14 634

51.

 

54 104

42.

98,2

24 836

2016/I

25 436

39.

64,4

15 862

53.

108,4

41 298

45.

76,3

9 547

 

Obchodní výměna ČR - Austrálie (v tis. Kč)
 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

Poř.

Index

Poř.

Index

Poř.

Index

2010

5 747 528

38.

158,5

2 059 491

51.

110,5

7 807 019

48.

142,2

3 688 037

2011

7 221 633

37.

125,6

2 789 129

51.

135,4

10 010 762

45.

128,2

4 432 504

2012

10 128 870

31.

140,3

3 444 784

51.

123,5

13 573 654

42.

135,6

6 684 086

2013

13 323 420

27.

131,5

3 380 993

52.

98,1

16 704 413

37.

123,1

9 942 427

2014

12 273 845

29.

92,1

3 326 313

55.

98,4

15 600 158

42.

93,4

8 947 532

2015

14 956 855

 30.

119,1

3 798 847

 55.

113,9

18 755 702

 39.

118,0

11 158 008

2015/I

947 789

33.

115,8

351 399

51.

117,5

1 299 188

42.

116,2

596 390

2016/I

633 061

39.

66,8

394 784

53.

112,3

1 027 845

45.

79,1

238 277

Zdroj: ČSÚ/MPO

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz

Osobní automobily a hračky tvoří téměř 68%. 47% celkového vývozu pak tvoří jen osobní automobily, na dalších místech první desítky jsou např. dřevo, pekařské zboží a různá technická zařízení.

Top komodity českého vývozu za rok 2015
 

Komodita

Hodnota (tis. Kč)

1

Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

7 086 182

2

Tříkolky, kolob.; kočárky pro panenky; panenky; hračky ost; modely; puzzle

3 063 836

3

Dřevo rozřezané, štípané, loupané, i hoblov. apod., >6mm

287 734

4

Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

227 770

5

Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jn

192 641

6

Buldozery srovnávače rypadla apod. s pohonem

179 842

7

Odstředivky přístroje k filtrování čištění

157 897

8

Zboží pekařské, pečivo, oplatky, rýžový papír, apod.

157 209

9

Materiál pro stavbu tratí železnič tramvaj

143 176

10

Stroje mechanické s vlastní indiv funkcí jn

125 602

Zdroj: ČSÚ

Dovoz

Významnou položkou australského dovozu do ČR je dlouhodobě vlna, která tvoří 64,4 % všeho dovozu v roce 2015. Dále se dováží léky, mince, víno a maso. 

Top komodity českého dovozu za rok 2015
 

Komodita

Hodnota (tis. Kč)

1 Vlna nemykaná nečesaná

2 448 026

2 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

295 024

3 Mince

103 873

4 Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný

76 443

5 Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

71 795

6 Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jn

69 659

7 Maso hovězí čerstvé chlazené

66 552

8 Uhlí černé brikety bulety ap z uhlí černého

63 701

9 Přístroje pro mechanoterapii masážní dýchací aj

43 460

10 Pomůcky příst ortopedické pro nedoslýchavé aj

27 782

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Příjmy ČR  za rok 2015 přesáhly v oblasti služeb v relaci s Austrálií 1,8 miliardy Kč, pozitivní saldo v obchodu se službami ČR bylo více než 1 mld.Kč. Nejvýznamnější položkou z celkového objemu příjmů ze služeb byl cestovní ruch, který zajistil 985 mil. Kč. Z této hodnoty činil podíl soukromých cest zhruba 84% a podíl pracovních cest 16 %.

Bilance vzájemného obchodu v oblasti služeb podle statistiky ČNB v mil. Kč

Položka

2011

2012

2013

2014

2015

Příjmy ČR

1 161

1 286,9

1 427,0

1 603,1

1 855,3

Výdaje ČR

386,7

513,5

195,2

835,5

839,4

Vzájemný obrat

1 548,5

1 799,4

1 622,2

2 438,6

2 694,7

Bilance

+775,1

+773,4

+1 231,8

+767,6

+1 015,9

Zdroj

Struktura služeb v mil. Kč z pohledu ČR za r. 2015

Položka

Příjmy

Výdaje

Cestovní ruch

985,7

480,8

Z toho soukromé cesty

831,4

383,7

Doprava

421,6

194,5

ICT služby

196,4

19,9

Ostatní  služby

251,6

113,1

Zdroj

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V roce 2015 česká společnost MITAS a.s. (druhý největší evropský výrobce mimosilničních pneumatik) koupila australského distributora pneumatik firmu Mityre Australia Pty Ltd se sídlem v Melbourne. V rámci této akvizice zvýšila firma Mitas podíl na australském trhu, zlepšila logistiku, marketing i zákaznický servis.

Skupina SYNOT se v roce 2015 stala strategickým investičním partnerem australského výrobce herních zařízení a her kasinového typu Atlas Gaming.

V australském Melbourne otevřela také v roce 2015 své zastoupení česká firma Invea-Tech, jedna z nejrychleji rostoucích IT firem v ČR a přední dodavatel řešení pro ochranu podnikových sítí a zlepšování jejich výkonnosti.

V roce 2015 se v Austrálii podařilo navázat spolupráci také následujícím českým firmám:

 • Kitl s.r.o., která pod názvem Kitl Australia začala prodávat české bylinné sirupy
 • Aeropilot s.r.o. - český výrobce ultralehkých letadel
 • AGROP NOVA a.s. - dřevostavby Novatop
 • Lučební závody Draslovka, a.s. - chemická výroba
 • Kovobel a.s. - výrobce skládacích kontejnerů

Výhradním distributorem několika českých tradičních hračkářských firem (Kovap Náchod, Detoa Albrechtice, Miva Vacov, Cedda Cavity nebo Dřevodětem) se začátkem roku 2016 stala firma HappyGoDucky se sídlem v Sydney.

Mezi důležité české firmy ve vzájemném obchodu patří:

 • Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav
 • Tatra trucks a.s., Kopřivnice
 • JUTA
 • TESCAN
 • STROS – Sedlčanské strojírny
 • Austin Detonator, Vsetín
 • Lasvit
 • AVG
 • AVAST
 • Stavostroj, a.s. Nové Město nad Metují
 • Tedom, Třebíč
 • BORCAD
 • LINET
 • KOVOBEL
 • DT Výhybkárna a strojírna, Prostějov
 • Pražská strojírna
 • Plzeňský Prazdroj a.s., Plzeň
 • Karlovarská Becherovka
 • Barum Continental s.r.o., Otrokovice
 • Gamex CZ s.r.o., Zlín
 • Kimberly - Clark Inova a.s., Praha

Z australské strany jde o následující firmy:

 • Pacific Beverages Pty. Ltd.
 • Cochlear Limited
 • Southtrade International Pty. Ldt.
 • Collins & Co.
 • Macquarie Group

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi ČR a Austrálií, podepsaná v Canbeře 28. března 1995, vstoupila v platnost dne 27. listopadu 1995.
 • Dohoda mezi ČR a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic byla podepsána v Canbeře 30. září 1993, v platnost vstoupila dne 26.6.1994.
 • Dohoda mezi ČR a Austrálií o spolupráci při mírovém využití jaderné energie a převodech jaderného materiálu vstoupila v platnost dne 17.5.2002.
 • Platnost obchodní dohody mezi ČR a Austrálií byla ukončena ke 30.4.2004, tedy ke dni vstupu ČR do EU.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Pro finanční rok 2015-16 je ODA AU stanovena ve výši 4,051 mld. AUD. Příspěvky do ODA se postupně snižují, nicméně AU si stanovila za cíl, aby do roku 2020 bylo 20 % ODA vynaloženo na Aid for Trade financování. Pro finanční rok příspěvek na Aid for Trade představuje 698,3 mil. AUD, tj. 17,2 % celkové ODA. Na humanitární pomoc má AU alokováno v rozpočtu 329 mil. AUD a dalších 305 mil. AUD je na podporu programů Mezinárodního červeného kříže. Na podporu NGO je plánováno 323 mil. AUD. Na vzdělávací programy jde zhruba 19% rozpočtu, 14 % na zdravotnictví a 14 % na infrastrukturní projekty.

Hlavní příjemci australské zahraniční pomoci ve finančním roce 2014/2015

Příjemci

v mil. AUD

Východní Asie

688,6

Indonésie

323,0

Vietnam

58,4

Filipíny

67,0

Východní Timor

68,0

Kambodža

62,4

Pacifické ostrovy

911,3

Papua Nová Guinea

477,3

Šalomounovy ostrovy

92,7

Vanuatu

41,9

Fidži*

35,0

Subsaharská Afrika a Střední východ

52,9

Jižní a západní Asie

219,2

Afghánistán

78,5

Pákistán

39,4

Bangladéš

42,1

Srí Lanka

19,9

Nepál

15,6

Zdroj

* Pomoc pro Fidži byla po řádění tropického cyklónu Winstron v únoru 2016 zdvojnásobena.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: