Australský rozpočet 2016–2017

12. 5. 2016 | Zdroj: Generální konzulát České republiky

motiv článku - Australský rozpočet 2016–2017 Dne 3. května 2016 předložila vládní koalice australský rozpočet na fiskální rok 2016–2017.Vládní koalice předkládá rozpočet jako finanční plán, který zajistí plynulý přechod australské ekonomiky, zaměřené dříve především na vývoz nerostných surovin, k ekonomice diverzifikovanější, samostatnější a silnější. Hlavním heslem letošního návrhu rozpočtu je „jobs and growth“.

Prorůstová opatření, která vláda v návrhu rozpočtu předkládá, se týkají zejména daňové oblasti, podpory vědy a inovací, podpory zaměstnávání absolventů, financování infrastruktury a obrany, zvýšení exportu, snížení vládních výdajů a změn v důchodovém zabezpečení.

Předpokládané příjmy státního rozpočtu v rozpočtovém roce 2016–2017 mají činit 416,9 mld. AUD (jedná se o zvýšení o 5,2 % oproti roku 2015-2016). Výdaje se mají pohybovat ve výši 450,6 mld. AUD (zvýšení o 4,4 %). Schodek státního rozpočtu bude ve výši 33,7 mld. AUD (2,3 % HDP). Současný rozpočet je již osmým deficitním australským rozpočtem v řadě. Nejvíce vládních výdajů bude směřovat do sociálních služeb (158,6 mld. AUD), zdravotnictví (71,4 mld. AUD), školství (33,7 mld. AUD) nebo obrany (27,2 mld. AUD).

Návrat k vyrovnanému rozpočtu předpokládá vládní koalice v rozpočtovém roce 2020–2021.

V oblasti daňových změn připravila vládní koalice návrh na postupné snižování daňové zátěže podniků v příštích 10 letech a zvýšení stropu pro nižší sazbu daně z příjmu fyzických osob. Snížení korporátních daní by mělo australské ekonomice přinést nové investice, nová pracovní místa a zvýšení mezd.

Od 1. 7. 2016 budou v „první vlně“ sníženy daně malým a středním podnikům (s obratem do 10 mil. AUD) na 27,5 % (z původních 28,5–30 %). Do deseti let, tj. do roku 2026–2027, by pak měla daň těchto podniků činit 25 %. Od 1. 7. 2016 budou také na SME do 10 mil. obratu rozšířeny daňové výhody a zrychlené odpisy, které měly již od minulého roku k dispozici firmy do 2 mil. obratu.

V oblasti daní z příjmu fyzických osob, která je v Austrálii progresivní daní, zvyšuje současný rozpočet strop pro 32,5 % daň ze současných 80 tis. AUD ročně na 87 tis. AUD ročně. Díky zvýšení stropu se tak do této nižší sazby daně dostane na 500 tis. daňových poplatníků.

Vláda hodlá také pokračovat ve financování vědy a výzkumu a v podpoře start-upů, tak, aby se Austrálie mohla v budoucnu stát lídrem v oblasti inovací a nových technologií. V rozpočtu je na tyto účely vyčleněna částka ve výši 1,1 mld. AUD.

Rozpočet počítá v souladu s dlouhodobou strategií v oblasti obrany s investicemi do obranného průmyslu a také se zvýšením počtu pracovních míst v obranném průmyslu (např. v souvislosti s plánovanou výstavbou nových lodí a ponorek na území AU počítá vláda s vytvořením cca 3 600 pracovních míst). Vláda plánuje postupné zvyšování výdajů na obranu tak, aby ve finančním roce 2020–2021 dosáhly 2 % HDP. Investice do obrany by v příštích 10 letech měly činit 195 mld. AUD.

Příliv investic mohou kromě obranného průmyslu očekávat i infrastrukturní projekty včetně dálnic, železnic, letišť, přehrad a veřejné dopravy. Od roku 2013 do roku 2020 investuje vláda do infrastrukturních projektů částku ve výši 50 mld. AUD.

Např. na infrastrukturní projekty ve státě Victoria poskytne vláda finanční prostředky ve výši 1,5 mld. AUD, 750 mil. půjde na infrastrukturní projekty v Západní Austrálii, Queensland dostane 200 mil. AUD na první fázi výstavby dálnice v Ipswich, dodatečných 594 mil. AUD bude investováno do výstavby železniční tratě z Melbourne do Brisbane, 115 mil. AUD dostane Nový Jižní Wales na přípravné práce budoucího letiště v západním Sydney.

V rámci podpory exportu návrh rozpočtu znovu připomíná nedávno uzavřené FTA s Japonskem, Jižní Koreou a Čínou. Trojlístek těchto dohod o volném obchodu představuje velkou výhodu pro australské exportéry, a to zejména v případě agroprůmyslu a služeb.

Návrh státního rozpočtu počítá také se 4 mld. na podporu konkurenceschopnosti australského zemědělství v rámci Agricultural Competitiveness White Paper.

Vládní rozpočet přináší také programy na podporu zaměstnávání mladých osob a absolventů do 25 let. Finanční prostředky v rámci balíčku „Youth Employment Package“ činí 840 mil. AUD. V rámci tohoto balíčku je připraveno několik programových nabídek jak pro vzdělávání a získávání praxe, tak i finanční výhody pro zaměstnavatele, kteří mladé absolventy bez praktických zkušeností zaměstnají a vyškolí. Finanční prostředky jsou připraveny také pro mladé začínající podnikatele.

Vláda bude pokračovat v zamezení daňovým únikům a vyhýbání se placení daní velkých nadnárodních společností, které podnikají na území Austrálie. V rozpočtu je pro tyto „neplatiče“ navrženo 40% penále a je pro tyto účely zřízen zvláštní útvar Tax Avoidance Taskforce, který by měl do státního rozpočtu přinést 3,7 mld. AUD.

Podstatné změny připravil rozpočet v oblasti důchodového zabezpečení (tzv. superannuation). V současné době jsou v rámci důchodového zabezpečení poskytovány značné daňové úlevy osobám, které si spoří na důchod. Superannuation je tak substitutem starobní penze a poskytuje střadatelům zdroj příjmu po odchodu do důchodu.

Vláda chce tyto úlevy redukovat, a to zejména u nejbohatších vkladatelů. Např. maximální vklad, který bude možné uložit na daňově zvýhodněný důchodový účet, bude činit 1,6 mil. AUD, a jsou určeny také další stropy pro zvýhodněné roční nebo doživotní vklady.

Vláda počítá i s dalším zvýšení daně na tabák a tabákové výrobky, která od roku 2017 do roku 2020 bude ročně zvyšována o 12,5 %, tj. v roce 2020 bude spotřební daň představovat již 70 % z ceny tabákového výrobku. Zvýšení spotřební daně na tabák by mělo do státní poklady přinést během 4 let 4,7 mld. AUD.

Rozpočet slibuje také fiskální disciplínu v oblasti vládních výdajů, které by v roce 2016–2017 měly činit 25,8 % HDP.

Rozpočtové škrty jsou také v oblasti rozvojové pomoci. Finanční částka na rozvojovou pomoc je snížena oproti minulému rozpočtu o 5 %, nicméně např. na podporu syrských uprchlíků poskytne australská vláda v nejbližších třech letech částku ve výši 220 mil. AUD.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem v Sydney (Austrálie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek