Ázerbájdžán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

Ázerbájdžán je významným obchodním partnerem ČR a navzdory stávajícím ekonomickým problémům způsobeným pádem cen ropy na světových trzích má z hlediska regionu Jižního Kavkazu zřejmě největší potenciál pro zvyšování českého exportu.

Rostoucí dynamika českého exportu byla zachována i v roce 2015. Saldo je však vysoce  záporné, což je dáno především dovozem ropy. Česká republika pokrývá z Ázerbájdžánu celých 34% své spotřeby a tato kvalitní lehká ropa zabezpečuje prakticky celý výrobní program rafinérie v Kralupech nad Vltavou. Ázerbájdžánská ropa je do ČR dopravována prostřednictvím ropovodu Baku-Tbilisi-Ceychan, poté tankerem do italského Terstu a následně ropovodem IKL.

Na růstu obchodní výměny mezi Českou republikou a Ázerbájdžánem se velmi pozitivně projevilo otevření plnohodnotného zastupitelského úřadu ČR v této zemi. ZÚ Baku byl otevřen v roce 2009 a od té doby českým podnikatelským subjektům poskytuje potřebný proexportní servis. Dalším faktorem, jenž přispívá k rozvoji vzájemného obchodu, jsou návštěvy čelných českých představitelů v Ázerbájdžánu a ázerbájdžánských v ČR. Zde stojí uvést návštěvu prezidenta republiky v Baku v září 2015 či předsedy parlamentu ČR v březnu 2016.

V Ázerbájdžánu v minulém roce dále rostla obliba České republiky jako atraktivní turistické destinace. Do Prahy, Karlových Varů a dalších českých lázeňských měst směřuje stále více ázerbájdžánských cestovatelů. Prahu a Baku také v roce 2013 propojila přímá letecká linka provozovaná ázerbájdžánskou národní leteckou společností AZAL ve spolupráci s ČSA (code share). V současné době je přímá linka provozována sezónně, 2x až 3x týdně od června do září. Kromě toho si Ázerbájdžánci také vloni častěji pořizovali nemovitosti na atraktivních adresách v České republice. Tento trend jde ruku v ruce s rostoucími ázerbájdžánskými investicemi v ČR.

Ázerbájdžán představuje zhruba 59% HDP Jižního Kavkazu. I když toto číslo může vypadat úctyhodně, jedná se zhruba o třetinovou ekonomiku ve srovnání s ČR (podle HDP). Základem ekonomiky je těžba ropy a plynu. Dovozy nejsou příliš velké, každoročně se pohybují mezi 9 až 10 mld. USD. Jde tedy o poměrně malý trh pro klasické dovozy, který neroste příliš rychle.

Nicméně přitažlivost Ázerbájdžánu pro české firmy tví především ve velkých infrastrukturních projektech, které jsou financovány z ropných peněz, ze zahraničních investic (méně) či repatriovaných investic Ázerbájdžánců. V nejbližších letech k těmto projektům bude patřit zejména dobudování a rekonstrukce silniční a železniční sítě, výstavba nové rafinérie ropy a kapacity na zpracování zemního plynu na suroviny pro chemický průmysl a výstavba nového přístavu a překladiště zboží v Alatu.

Urychleně budou také dořešeny problémy se zásobováním pitnou vodou pro velké městské aglomerace a bude dokončena výstavba nové kanalizační sítě. Proběhne i sanace znečištěné půdy tam, kde se počítá s novou rezidenční výstavbou. Velmi ambiciózní je i projekt rozvoje metra v Baku a počítá se zahájením výstavby metra i v dalších velkých městech. Velké prostředky budou investovány do rozvoje zemědělství, potravinářského průmyslu a také obranného průmyslu.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR–Ázerbájdžán   (v eurech)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Bilance

2011

135 781

1 242 517

1 378 298

-1 106 736

2012

109 894

1 273 662

1 383 556

-1 163 768

2013

128 362

1 035 010

1 163 372

-906 648

2014

84 874

1 418 043

1 502 917

-1 333 169

2015

103 265

953 403

1 056 668

-850 138

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější   položky českého vývozu (HS4) za rok 2015

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota (tis. EUR)

8702

Vozidla motorová pro dopravu veřejnou osobní

34 543

8471

Stroje automat zprac. dat jednotky snímače apod.

10 404

7302

Materiál pro stavbu tratí železnič. tramvaj.

9 337

7013

Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží

4 723

8481

Kohouty ventily aj. pro potrubí kotle vany aj.

4 152

3305

Přípravky na vlasy

3 427

9405

Svítidla reklamy ukazatele apod. světelné

3 147

3401

Mýdlo apod. výrobky papír plsť aj. pokryté mýdlem

2 347

8543

Stroje přístroje elektr. s funkcí individuální

2 124

8517

Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

1 876

 

V českém dovozu z AZ převládá ropa (až  34 % roční spotřeby ropy v ČR), suché ovoce a obalový materiál.

10   nejvýznamnějších položek českého dovozu (HS4) za rok 2015

Kód zboží

Název zboží

Stat. Hodnota (tis. EUR)

2709

Oleje minerální (tj. ropa) a z nerostů živičných surové

951 646

0802

Ovoce skořápkové ost. čerstvé sušené loupané

749

6305

Pytle pytlíky k balení zboží

488

7112

Odpady úlomky kovů drahých plátovaných kovy

320

8471

Stroje automat zprac. dat jednotky snímače apod.

38

8526

Přístr. radiolok. ap. radiové pro řízení dálkové

32

5407

Tkaniny z příze z hedvábí syntetického

31

8529

Části přístroje,  vysílacích a přijímacích televizí

29

8406

Turbiny na páru vodní nebo jinou

20

8504

Transformátory el. měniče statické induktory

12

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V minulém roce se několik českých firem pokoušelo prosadit v oblasti e-commerce a consultingových služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Nejsou zaznamenány žádné joint ventures.

Ázerbájdžánská vláda považuje dosavadní úvěry českých bank za posledních 10 let (celkem 2 mld. USD) za investice, což řadí ČR k nejvýznamnějším zahraničním investorům v zemi.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základna - existující a platné dohody

 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a majetku (2005);
 • Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem daní Ázerbájdžánské republiky (2007);
 • Memorandum o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem ekologie a přírodních zdrojů Ázerbájdžánské republiky (2008);
 • Memorandum o porozumění a konzultacích mezi MZV ČR a MZV Ázerbájdžánské republiky (2008);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráci (2009);
 • Dohoda mezi MO ČR a MO Ázerbájdžánu o vzájemné spolupráci v oblasti obrany (2009);
 • Smlouva mezi vládou ČR a vládou Ázerbájdžánské republiky o letecké dopravě (2010);
 • Dohoda mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně a investic (2011);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných skutečností (2011);
 • Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky (2012);
 • Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ázerbájdžánské republiky o spolupráci v oblasti kultury (2012);
 • Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem zemědělství Ázerbájdžánské republiky (2015);
 • Společná deklarace o strategickém partnerství mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou (2015).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Ázerbájdžán není příjemcem rozvojové pomoci z ČR.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: