Ázerbájdžán: Vztahy země s EU

17. 7. 2016

Jsou založeny v Dohodě o partnerství a spolupráci, podepsané v roce 1999. Jednání o Asociační dohodě, zahájené v roce 2010 se fakticky zastavilo pro nezájem Baku.  Ázerbájdžán je v rámci platformy Východního partnerství zemí, která chce mít v tomto vztahu významnější, strategické postavení než ostatní státy. To se potvrdilo i na summitu VP v Rize  koncem května 2015. Je to dáno jeho ekonomickým rozvojem, nerostným bohatstvím a ambicemi stát se alternativním dodavatelem plynu do Evropy. Ekonomická čísla skutečně dávají Ázerbájdžánu pocit exkluzivity. Navzdory občasné verbální podpoře Východního partnerství z nejvyšší úrovně projevuje Ázerbájdžán na bilaterální úrovni nízkou aktivitu. AZE sebevědomě odmítá nabídky finanční asistence a dává najevo, že nestojí o rady v oblasti klíčových politických a hospodářských reforem.

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Ázerbájdžánu jsou trvale přítomny všechny státy EU s výjimkou: Finska, Irska, Kypru, Lucemburska, Malty, Slovenska a Slovinska.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU nadále zůstává největším obchodním partnerem Ázerbájdžánu, za posledních 5 let na země EU připadalo 46,5 % jeho obchodního obratu. EU je současně pro Ázerbájdžán největším exportním a importním trhem  (52,4 % a 31,2% resp.). Země EU dovážejí z Ázerbájdžánu hlavně ropu a ropné produkty a vyvážejí do AZE stroje, dopravní prostředky, potraviny a spotřební zboží.

Obchodní výměna mezi   Ázerbájdžánem a EU v letech 2012–2015 (v mil. EUR) 

 

Vývoz do EU

Dovoz z EU

Bilance

2012

14,3

3,0

-11,3

2013

14,4

3,7

-10,6

2014

13,2

3,5

-9,7

2015

10,7

3,5

-7,2

EU je zároveň největším zahraničním investorem v AZE. V roce 2014 tyto investice tvořily 4,8 miliard EUR.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Ázerbájdžán není příjemcem rozvojové pomoci vzhledem k svému stupni ekonomického rozvoje. EU umožňuje Ázerbájdžánu využívat některé finanční instrumenty v rámci platformy Východního partnerství. Velký zájem panuje zejména v oblasti twinnigových programů.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: