Bahrajn: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

7. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Kromě surové ropy na zpracování se na Bahrajn nejvíce dovážejí strojní a elektrotechnická zařízení, dopravní prostředky, potraviny, chemikálie, železárenské výrobky a textil. Tato odvětví jsou perspektivní i pro české vývozce.

Stabilními položkami českého vývozu jsou rozvaděče, svítidla, osobní automobily, pc komponenty, cukr, kompresory, sklo.

S postupným oživením infrastrukturních projektů bude perspektiva v subdodávkách pro tyto projekty (developerská bytová a občanská výstavba, železnice – propojení s KSA bylo schváleno poč. 2012 s termínem realizace do 2014 (projekt významně zpožděn), integrovaná doprava Manámy, petrochemie – rozšíření rafinerie, ropovodu, výstavba nové železárny, dodávky pro nové energetické kapacity a rekonstrukce energetických sítí).

V roce 2012 došlo k obnovení pozastavených vládních infrastrukturní projektů, zejména těch financovaných v rámci GCC, jako je např. železnice a přemostění s KSA (KSA koncem roku 2011 odsouhlasilo výstavbu železničního mostu s termínem dokončení 2014) a Katarem. Klíčové pro ekonomiku bude upevnění vztahů s KSA, které avizuje mimo jiné i chystaný projekt zdvojnásobení kapacity místní rafinérie zpracovávající saúdskou ropu ze společných polí Abu Safa. Součástí projektu je proto i zvýšení kapacity nového ropovodu mezi KSA a Bahrajnem. KSA se významnou měrou podílelo na politické stabilizaci po „arabském jaru“, které probíhalo v Bahrajnu velmi bouřlivě.

Aktuální sektorové příležitosti pro Bahrajn

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Autoři neuvádějí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: