Bahrajn: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

7. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V absolutních hodnotách patří náš obchod s Bahrajnem k nejnižším s arabskými zeměmi, ale v přepočtu na jednoho obyvatele je vyšší než např. u SAK či řady ostatních zemí zemí BVA. Značná část českého zboží putuje na Bahrajn – tak jako do ostatních zemí Perského zálivu – přes SAE, a to zejména v souvislosti s projekty velkých firem s působností v GCC, majících zde své sídlo.

Pokles vývozu v roce 2010 byl způsoben přetrvávající zdrženlivostí zahraničích investorů, kteří pozastavili řadu stavebních projektů v důsledku hospodářské krize v roce 2009. Pokles vývozu pokračoval i v roce 2011, kdy byl však způsoben občanskými nepokoji v rámci tzv. „arabského jara“, které ochromily ekonomiku Bahrajnu na téměř 5 měsíců (02–06/2011).

Velmi neobvyklý nárůst dovozu v roce 2011 je tvořen zejména položkou „katalyzátory na nosiči z drahého kovu jako aktivní látce“ (cca 3 mil.USD) a produkty hliníku (cca 4 mil. USD).

Neobvyklý nárůst vývozu i dovozu v roce 2012 je tvořen položkou trysková letadla s hmotností nad 15 tun (dle statistik celkem cca 45 tun), jedná se o letadlo zaslané do ČR na opravu a vyvezené zpět. (Jedná se o zpětný vývoz bahrajnského letadla v hodnotě 42 965 tis. USD dovezeného do ČR v rámci zušlechťovacího styku /údaje ČSU a MPO se mírně rozcházejí/, celkový vývoz po očištění tedy činil dle údajů ČSÚ 17 383 tis. USD. Celkový dovoz po očištění tedy činil dle údajů ČSÚ pouze 55 tis. USD.)Po očištění však i přesto vývoz v roce 2012 činil cca 17 mil. USD, což je zatím nejvyšší údaj v historii vzájemných vztahů.

Vývoz v roce 2013 opět poklesl, nicméně na úroveň podstatně vyšší než v r. 2011, v roce 2014 se vývoz opět oproti přecházejícímu roku zvýšil. K dalšímu, poměrně rqazantímu navýšení vývozu došlo i roce 2015 s tím, že vzájemná bilance se díky zvýšení dovozu z BAH nikterak razantně nezměnila. Ta je i nadále pro CZE vysoce aktivní. Mírný pokleskové obchodní výměny nastal v r. 2016, kdy byl Bahrajn zasažen celkovou nepříznmivou hospodářskou situací (zejména trh ropy, plynu a sekundárních výrobků z těchto surovin).

 

USD 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz

14 178

12 976

10 914

17 105

12 118

13 674

24 838

21 422

Dovoz

407

655

8 472

56

204

4 892

13 686

14 100

Obrat

14 585

13 631

19 386

17 161

12 322

18 566

38 524

35 522

Saldo

13 771

12 321

2 442

17 049

11 914

8 782

11 152

7 322

Zdroj: MPO

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz

 

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD(tis.)
781 Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 6 563
752 Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní 2 382
813 Výrobky techniky osvětlovací jn. 1 310
657 Příze speciální, textilní materiály speciální ap. výr. 903
772 Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj. 782
747 Kohouty, ventily aj. armatury pro potrubí, kotle ap. 617
744 Zařízení manipulační mechanická a díly k nim jn. 598
663 Výrobky z nerostů jn. 562
723 Stroje, zaříz. pro stavebnictví, stavební inženýrství 516
642 Papír, lepenka řezané na určitý rozměr, tvar, výrobky 442

 

 

Dovoz

 

Kód zboží Název zboží Stat. hodnota USD(tis.)
684 Hliník 13 662
664 Sklo 154
694 Hřebíky, šrouby, matice, svorníky, nýty ap. kovové 142
778 Přístroje elektrické jn. (baterie, žárovky ap.) 42
582 Pláty, desky, blány, fólie a pásy z hmot plastických 23
851 Obuv 22
553 Voňavky, přípravky kosmetické a toaletní (bez mýdel) 9
772 Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj. 9
773 Prostředky k rozvodu elektrické energie jn. 4
892 Tiskoviny 2

 

 

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná obchodní výměna v oblasti služeb mezi Bahrajnem a ČR není přiliš rozvinutá. Za zmínku nicméně stojí služby interierového designu při vybavování místních rezidencí českým sklem (firma Foibos), či zprostředování léčebných pobytů v lázeňském zařízení „Strom života“ (Tree of Life – částečná bahrajnská investice v ČR do Lázní Bělohrad) a dalších českých lázní pro pacienty z Bahrajnu.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Žádné významné české investice nebyly zatím zaznamenány. Při návštěvě místopředsedy vlády Bahrajnu šejcha Khalida bin Abdalla Al khalify v ČR v 02/2013 učinila vláda nabídku českým firmám na vytvoření společného podniku na výrobu produktů z polotovarů, které by poskytovala místní hliníkárna Alba. partnerem na Bahrajnské straně by byl Bahrain Mumtalakat Holding Company.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • V roce 2007 byla uzavřena mezivládní Dohoda o ochraně a podpoře investic. Dohoda vstoupila  v platnost po její ratifikaci zákonodárnými orgány obou zemí a notifikaci bahrajnskou stranou ke dni 17. listopadu 2009.
  • V květnu 2011 byla v Praze ministry financí obou zemí podepsána Dohoda o zamezení dvojímu zdanění, která vstoupila v platnost ke dni 10. dubna 2012
  • V roce 2015 byla uzavřena Dohoda o letecké přepravě, která však dosud nebyla ratifikována.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR a Bahrajn si rozvojovou pomoc neposkytují.

Bahrajn je jednou ze zemí, která byla naposledy přímo zmiňována v dokumentech Evropského parlamentu jako příjemce rozvojové pomoci (Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument (DCECI) v plánech na léta 2007–2013. Byl zařazen mezi země, kde hodlá EU podporovat rozvoj spolupráce v oblasti ekonomické, obchodní, vědecké a vzdělávací a které jsou důležité pro EU z hlediska politického i obchodního. V současných programech rozvojové pomoci DCECI Bahrajn nefiguruje.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: