Bangladéš: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Vývoz ČR do Bangladéše je koncentrován na textilní průmysl (vývoz textilních a kožedělných strojů), což je v souladu s celkovým průmyslovým zaměřením země i s tradicí dodávek z minulosti. Perspektivními obory podnikání jsou zejména:

 • Dodávky zařízení  pro energetiku (zejména náhradní díly) budou i nadále patřit mezi významné položky českého vývozu. Zájem o restrukturalizaci a modernizaci energetického sektoru souvisí s potřebami zvyšující se průmyslové produkce a zároveň s tlakem na snížení devastace vlastního životního prostředí. V Bangladéši se rozvíjí těžba zemního plynu, s čímž souvisí možnost dodávek zařízení pro jeho těžbu, zpracování a distribuci. V blízké budoucnosti se otevřou rovněž nové obchodní příležitosti spojené s těžbou uhlí, kde má Bangladéš přibližně stejné možnosti jako indické Západní Bengálsko, s těžbou uhlí však teprve začíná. Energeticky BD konzultuje i přechod k jaderné energii.
 • Neméně perspektivní oblastí je oblast infrastruktury vzhledem k potřebě zvyšování propojenosti a modernizace země (např. ocelové konstrukce pro stavby a rekonstrukce mostů apod.)
 • Perspektivním odvětvím je chemický průmysl – výroba hnojiv. Extenzivní zemědělství vyžaduje větší množství umělých hnojiv a se zvyšující se spotřebou roste i poptávka po zařízeních na jejich výrobu.
 • Bangladéš se potýká s nedostatkem kvalitní pitné vody a přístupem k pitné vodě vůbec. Stejný problém představuje i ochrana životního prostředí v podobě čističek odpadních vod.  Možnosti dodávek se nabízejí rovněž v oblasti v oblasti úpraven vody a vodního hospodářství.
 • S rozvojem stavebnictví je potřeba stále většího množství cementu, nabízejí se tedy zařízení pro cementárny, případně dodávky celých investičních celků v tomto oboru.
 • Silný potenciál existuje v oblasti zpracovatelského průmyslu (chladící zařízení, potravinářský průmysl, ekologická produkce juty).
 • Bangladéš představuje velmi zajímavou destinaci pro vývoz vojenského speciálu a nabízí se možnosti ČR podílet se na modernizaci BD armády, kde ČR může kromě speciálu přispět i výcvikem.

5.2. Kalendář akcí

ČR a Bangladéš udržují přátelské a bezproblémové vztahy, avšak s velice nízkou intenzitou vzájemných stykových akcí. 

Dne 27.6.2016 předal VZÚ Dillí Milan Hovorka pověřovací listiny do rukou bangladéšského prezidenta Abdul Hamida. VZÚ se během pobytu v Dháce setkal s ministrem energetiky a přírodních zdrojů, ministrem turismu a civilního letectví, ministrem s portfoliem předsedy investiční rady, náměstkem ministra obrany a předsedou energetické rady. Navštívil prostory honorárního konzulátu, kde ocenil jeho činnost, a také malý projekt zahraniční rozvojové spolupráce realizovaný společností ADRA. Společně s honorárním konzulem Česka navštívil vedoucího DEU.

Ve dnech 1.-5.4.2017 pobývala v Bangladéši jedenáctičlenná Stálá delegace Parlamentu České republiky, která se zúčastnila 136. Shromáždění Meziparlamentní unie. Delegace se m.j. sešla i s bangladéšskou premiérkou Hasiniovou. Delegaci doprovázel VZÚ Dillí Milan Hovorka, který využil pobytu v Dháce k projednání některých aktuálních otázek dvoustranných vztahů, když se setkal s ministrem obchodu, náměstkem ministerstva obrany a předsedou Národní daňové správy.

 

V září 2017 se ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR uskuteční v Bangladéši návštěva podnikatelské mise zaměřená na prezentaci českého obranného průmyslu.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Podle bangladéšské vlivného think-tanku s názvem Centre for Policy Dialogue (CPD), který shromažďuje údaje pro Světové ekonomické fórum, si země v konkurenceschopnosti lehce polepšila a posunula se o dvě místa ze 109. na 107. místo, a to zejména díky určitým posunům v oblasti makroekonomické stabilitě a rozvoji infrastruktury. Správa a instituce však zůstávají slabé a ve střednědobém a dlouhodobém horizontu jsou zdrojem rostoucích obav podnikatelských struktur. Nezměněnou zůstává situace v oblastech korupce a kompetencí na jednotlivých řídících úrovních. Zemi čekají reformy, zejména ve finanční oblasti, vzdělávání a také systému veřejné správy, bez nichž se země nebude moci výrazněji posunout směrem kupředu.

Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Vývoz ČR do Bangladéše je koncentrován na textilní průmysl (vývoz textilních a kožedělných strojů), což je v souladu s celkovým průmyslovým zaměřením země i s tradicí dodávek z minulosti. Perspektivními obory podnikání jsou zejména:

 • Dodávky zařízení  pro energetiku (zejména náhradní díly) budou i nadále patřit mezi významné položky českého vývozu.
 • Nabízí se možnosti zapojení českého průmyslu do činností spojených s přípravnými pracemi a následnou vlastní těžbou zemního plynu. V Bangladéši se rovněž rozvíjí těžba zemního plynu, s čímž souvisí možnost dodávek zařízení pro jeho těžbu, zpracování a distribuci. V blízké budoucnosti se otevřou rovněž nové obchodní příležitosti spojené s těžbou uhlí, kde má Bangladéš přibližně stejné možnosti jako indické Západní Bengálsko, s těžbou uhlí však teprve začíná. Energeticky BD konzultuje i přechod k jaderné energii, kde jednání probíhají s ruskými dodavateli a s Čínou.
 • Neméně perspektivní oblastí je oblast infrastruktury vzhledem k potřebě zvyšování propojenosti a modernizace země (např. ocelové konstrukce pro stavby a rekonstrukce mostů apod.)
 • Perspektivním odvětvím je chemický průmysl – výroba hnojiv.
 • Vzhledem k rostoucí životní úrovni střední třídy se dá uvažovat i o vývozu výrobků dlouhodobého spotřebního charakteru, především aut, po kterých se poptávka značně zvyšuje.
 • S rozvojem stavebnictví je potřeba stále většího množství cementu, nabízejí se tedy zařízení pro cementárny, případně dodávky celých investičních celků v tomto oboru.
 • Extenzivní zemědělství vyžaduje větší množství umělých hnojiv a se zvyšující se spotřebou roste i poptávka po zařízeních na jejich výrobu.
 • Silný potenciál existuje v oblasti zpracovatelského průmyslu (chladící zařízení, potravinářský průmysl, ekologická produkce juty,
 • Bangladéš představuje velmi zajímavou destinaci pro vývoz vojenského speciálu a nabízí se možnosti ČR podílet se na modernizaci BD armády, kde ČR může kromě speciálu přispět i výcvikem. Na jaře 2015 je plánována první dodávka tří letounů L410 pro bangladéšskou armádu.

Možnosti dodávek se nabízejí rovněž v oblasti civilního letectví, v oblasti úpraven vody a vodního hospodářství.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Vzájemné vztahy České republiky s Bangladéšskou lidovou republikou nejsou zatíženy žádnými problémy a Česká republika má zájem na zintenzivnění těchto vztahů a využití potenciálu obchodní výměny. Po návštěvě ministra průmyslu a obchodu M. Kuby v březnu 2013 v roce 2014 návštěva na ministerské úrovni realizována nebyla.

Ve dnech 21.– 24.4.2015 se uskutečnila návštěva obchodní delegace vedené velvyslancem M. Staškem v Bangladéši, jejímž cílem bylo představení významných českých firem, které působí na poli dopravy a energetiky. Dále posílení vazeb mezi soukromým sektorem na obou stranách ve snaze vybalancovat vzájemnou obchodní výměnu a navázání kontaktů s klíčovými ministerstvy a státními agenturami v Bangladéši. 

Obchodní mise se jako členové zúčastnili zástupci firem Vítkovice Power Engineering, Vítkovice India Power Pvt. Ltd., Škoda Doosan, FANS a.s. a InterGlobe Estd. P Ltd., která na indickém trhu reprezentuje firmu Transcon, Loko CZ a LET Kunovice (Aircraft Industries). Během návštěvy se delegace sešla s bangladéšským ministrem průmyslu Amir Hossain Amu, ministrem pro energetiku a přírodní zdroje Nasrul Hamidem, ministrem pro civilní letectví a turistiku Rashed Khan Menonem, ministrem pro železnice Mazibul Hoquem a vrchním ředitelem sekce Evropy MZV BD Mahboubem Hassanem. Byla diskutována témata rozšíření stávající smluvní základny, posílení ekonomické a investiční spolupráce a zahájení politického dialogu formou konzultací na úrovni náměstků ministrů zahraničních věcí.      

Ústředním bodem návštěvy obchodní mise byl kromě výše zmíněných jednání také obchodní seminář realizovaný za účasti zástupců bangladéšských firem Federací bangladéšských obchodních a průmyslových komor (Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries, FBCCI) a setkání se zástupci Bangladesh Power Development Board.

Honorární konzul ČR A.S.M.Monem navštívil ČR v říjnu 2015, kde v úzké součinnosti se ZÚ Dillí před cestou a také po jejím uskutečnění jednal o vstupu společností Škoda Auto a Tatra Trucks na BD trh. HK Monem se sešel se zástupci společností Tatra, Škoda Auto, Gumotex a Hutira a dále absolvoval jednání s představiteli Hospodářské komory ČR a SPaD. V rámci podpory rozšíření spolupráce v oblasti školství a akademické spolupráce se HK Monem sešel také s představiteli českých vysokých škol.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: