Bangladéš: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní obrat  v tis. USD za posledních pět let:

 

2012

 

2013

2014

2015

2016

Vývoz (z ČR)

 

24 684

21 021

31 482

47 903

42 771

Dovoz (do ČR) 

 

184 386

243 692

285 470

306 498

408 382

Bilance

 

-159 702

-222 671

-253 988

-258  595

-365 611

Obrat

209 070

264 713

316 952

354 401

451 153

V roce 2016 došlo k rekordnímu obratu, především však v důsledku razantního zvýšení dovozu, vedoucího k rekordní záporné obchodní bilanci.

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz a vývoz mezi Bangladéšem a ČR kopíruje standardní charakteristiku bangladéšského průmyslu.

Hlavní položky vývozu v r. 2016: mléčné produkty textilní, kožedělné, spřádací a šicí stroje, náhradní díly k telekomunikačním zařízením, reaktory a jejich náhradní díly, chemické výrobky, kaolín, výrobky ze železa a oceli.

Hlavní položky dovozu v r. 2016: 95 % dovozu tvoří textilní zboží (trička, svetry, kalhoty, košile, obleky, dětské oděvy) a obuv, dále plasty, ryby a korýši, farmaceutické výrobky, ovoce, kožené výrobky, koberce, reaktory.

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Český statistický úřad nemá informace o rozsahu výměny služeb mezi Bangladéšem a ČR.

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Ve sledovaném období nebyl v Bangladéši založen žádný společný podnik, nepůsobí zde ani zastoupení žádné české firmy. Z bangladéšské strany je výrazný zájem o zakládání společných podniků, ale problémem je nejistota českých partnerů investovat v této, z jejich pohledu, nestabilní zemi. Navíc bangladéšská strana je schopna maximálně nabídnout stavební pozemek a omezený zdroj energie. Další veškerá zátěž při zakládání společného podniku by ležela na investorovi.

Množí se dotazy českých firem na prověření bangladéšských společností, které je osloví po internetu s nabídkou spolupráce (př. obchodní zastoupení) a žádostí o pozvání do Čech. V těchto případech ZÚ Dillí vždy doporučuje obezřetnost.

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dohoda o ekonomické spolupráci – proces sjednávání dohody stále pokračuje. BD straně byl v lednu 2017 předán poslední návrh české strany, nyní se nachází ve fázi posuzování příslušných BD ministerstev.

Dohoda o zamezení dvojímu zdanění  - při jednání honorárního konzula v Bangladéši Mohiuddina Monema na bangladéšském MZV bylo dohodnuto znovu iniciovat jednání. Po konzultacích s MF ČR byla znovu připomenuta nóta s naším návrhem z roku 2013. BD strana se nyní intenzivně tímto návrhem zabývá.

Dohoda o obranné spolupráci – česká strana předal v březnu 2017 BD straně český protinávrh dohody. Ten se nyní nachází ve fázi posuzování BD stranou.

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce se pro Bangladéš nerealizuje.V roce 2016 byl pro Bangladéš schválen jeden malý rozvojový projekt nazvaný „Vzdělávací a školicí centrum Chalantika: Zlepšení života zranitelných dětí a matek ve slumu Chalantika“. Realizátorem byla ADRA Bangladesh, skutečný příspěvek činil 303 543,- Kč. Projekt navazoval na předchozí projekty z let 2014 a 2015 a byl zaměřen na podporu 80 dětí ze slumu Chalantika ve formě nákupu školních pomůcek, zabezpečení lékařské péče a teplé stravy. Tato podpora umožnila absolvovat těmto dětem školní docházku, a přispěla tak k redukci počtu dětí, kterým je znemožněn s ohledem na chudobu přístup k základnímu vzdělání.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní obrat  v tis. USD za posledních pět let:

 

2011

 

2012

 

2013

2014

2015

Vývoz (z ČR)

 

27 218

 

24 684

21 021

31 482

47 903

Dovoz (do ČR) 

 

177 366

 

184 386

243 692

285 470

306 498

Bilance

 

-150 148

 

-159 702

-222 671

-253 988

-258  595

Stále pokračuje hluboká záporné bilance zahraničního obchodu s BD. V období červenec – listopad 2015 dosáhl obrat vzájemného obchodu výše 354 401 tis. USD, na čemž se dovoz do ČR obsahující převážně textil, oděvy, textilní a galanterní výrobky a výrobky z juty a kůže podílel více než 90 %. Ve sledovaném období se z ČR vyvezlo zboží v hodnotě 47 903 tis. USD (zejména součástky pro textilní stroje a strojní součástky, ocel a ocelové konstrukce, krmiva a chemikálie, mléko v prášku a syrovátka aj.).

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Dovoz a vývoz mezi Bangladéšem a ČR kopíruje standardní charakteristiku bangladéšského průmyslu:

Hlavní položky vývozu v r. 2014 a 2015: syrovátka a mléčné produkty textilní, kožedělné, spřádací a šicí stroje, náhradní díly k telekomunikačním zařízením, papír a lepenka, ohřívače vody, reaktivní motory a jejich náhradní díly, kaolín nebo výrobky z železné oceli.

Poptávka po českém zboží stále trvá, hlavním problémem je získat spolehlivé projektové financování. Pokud bude obchod realizován prostřednictvím potvrzeného a neodvolatelného akreditivu (viz např. dodávky náhradních dílů pro energetiku a sušeného mléka), lze realizaci doporučit.

Hlavní položky dovozu v r. 2014 a 2015: 95 % dovozu tvoří textilní zboží (trička, svetry, kalhoty, košile, obleky, dětské oděvy) a obuv, výrobky z juty, dále tabák, plasty, ryby a korýši, v menší míře drobné výrobky ze železa a oceli.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Český statistický úřad nemá informace o rozsahu výměny služeb mezi Bangladéšem a ČR. Vláda podporuje investice do služeb v  telekomunikacích, dopravě (provozování přístavů) a informačních technologiích.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Ve sledovaném období nebyl v Bangladéši založen žádný společný podnik, nepůsobí zde ani zastoupení žádné české firmy. Z bangladéšské strany je výrazný zájem o zakládání společných podniků, ale problémem je nejistota českých partnerů investovat v této, z jejich pohledu, nestabilní zemi. Navíc bangladéšská strana je schopna maximálně nabídnout stavební pozemek a omezený zdroj energie. Další veškerá zátěž při zakládání společného podniku by ležela na investorovi.

Množí se dotazy českých firem na prověření bangladéšských společností, které je osloví po internetu s nabídkou spolupráce (př. obchodní zastoupení) a žádostí o pozvání do Čech. V těchto případech ZÚ Dillí vždy doporučuje obezřetnost.

 

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Stále stagnuje sjednávání ekonomických dohod - v  roce 2015 obdržela česká strana předběžnou pozitivní reakci na jí předaný návrh textu Dohody o ekonomické spolupráci, nicméně konečné stanovisko doposud neobdržela. Bangladéšská strana signalizuje zájem o sjednání dohody, přičemž rok 2016 by mohl být z tohoto pohledu rozhodující.

V případě sjednávání Dohody o zamezení dvojímu zdanění je situace neměnná a ČR od notifikace návrhu v roce 2013 nemá žádnou reakci k uvedenému z BD strany. 

Dohoda o zamezení dvojímu zdanění je dle informací bangladéšské strany rovněž ve finální fázi projednávání a česká strana by měla obdržet stanovisko BD strany v nejbližších dnech. K oběma dohodám stanoviska zatím neobdržena.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V říjnu 2015 byl dokončen malý rozvojový projekt „Chalantika Education&Training Center (CSCDP): Transforming Lives of Vulnerable Children and Mothers in Chalantika Slum (Dhaka)” realizovaný ve spolupráci s organizací ADRA Bangladéš. Projekt byl zaměřen na podporu vzdělávání matek a dětí ze slumu Chalantika a také na poskytování základní lékařské pomoci a zvýšení možností zaměstnání matek tím, že byla rozšířena praktická výuka šití a vyšívání díky zakoupení dalších šicích strojů k výuce a také základního vybavení pro šičky a vyšívačky, které jim bylo předáno k možnosti zisku dalšího výdělku.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: