Bangladéš: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance za posledních 5 let v mld. USD

 

 

2011/12

 

2012/13

2013/2014

 2014/2015

2015/2016

Vývoz

 

23,08

 

28,62

31,20

29,93

33,32

Dovoz

 

31,75

 

34,56

40,1

38,22

39,17

Bilance

 

-8,664

 

-5,940

-8,9

-8,29

-6,05

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavními exportními partnery jsou: USA 13,9 %, Německo 12,9 %, V. Británie 8,9 %, Francie 5,0 %, Španělsko 4,7%.

Hlavními partnery pro dovoz jsou: Čína 22,4 %, Indie 14,1 %, Singapur 5,2 %, Malajsie 4,2 %.

Ačkoliv největším odběratelem bangladéšského zboží je USA, EU jako celek patří mezi nejvýznamnějšího odběratele bangladéšského zboží (přes 50 %), dále země NAFTA (25,5 %), zatímco do zemí SAARC jde pouze 2,7 % bangladéšského vývozu.  Bangladéš vyjednává o lepším přístupu na trh Číny, Ruska nebo Malajsie.

2.3. Komoditní struktura

Hlavními vývozními položkami jsou textilní zboží a oděvy, které pokrývají cca 80 % celkového objemu vývozu, Dalšími vývozními komoditami jsou ryby, krevety a další mražené masné a rybné výrobky, surová juta a výrobky z juty (kolem 3 % vývozu) a kožené výrobky, v menší míře také chemické sloučeniny a strojní zařízení.

U položek dovozu hrají hlavní roli dovoz surové bavlny (15 % z dovozu), dovoz paliv, olejů a jejich sloučenin a ropy (11 %), další signifikantní položkou dovozu jsou strojírenské výrobky (5,1 %) a železo s ocelí. Potraviny tvoří stabilně kolem 3 % bangladéšského dovozu. Významnější dovozní položkou je také cement.

 

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Bangladéš má celkem 8 zón volného obchodu (EPZ - Export Processing Zones):

-         Chittagong: první EPZ v Bangladéši (1980), převažují zde textilní firmy

-         Dhaka: druhá EPZ (1993), specializace na moderní technologie

Dalšími zónami jsou Adamjee, Comilla, Ishwardi, Karnafuli, Mongla,Uttara.

V EPZ dosud investovalo celkem 35 zemí (z EU: BE, DE, FR, GE, IE, IT, NL, PT, SE, UK)

Společnosti, které působí v těchto zónách, většinou mají daňové úlevy, snazší a spolehlivější přístup k potřebným zdrojům energií a v neposlední řadě mohou využívat mnohem jednodušší úřední postupy a další výhody. Největším zahraničním investorem je Jižní Korea. Tyto zóny spravuje samostatná instituce Bangladesh Export Processing Zone Authority (BEPZA), viz http://www.bepza.gov.bd/.

.

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice hrají v posledních letech důležitou roli při modernizaci bangladéšské ekonomiky. Vláda poskytuje různé pobídky především pro investice do energetiky a infrastruktury. Hlavními investory jsou Saudská Arábie, Jižní Korea, Čína a Hongkong. Mezi nejdůležitější nadnárodní společnosti přítomné v zemi patří Beximco, Square, Akij Group, Ispahani, Navana Group, Transcom Group atd. Největší objem investic směřuje do textilního průmyslu, služeb, zpracování zemědělských plodin a chemického průmyslu.

Podle Bangladesh Investment Development Authority představují pro investory do budoucna největší potenciál oděvní průmysl, obuvnický průmysl, zemědělství, IT sektor, lehký průmysl, farmaceutický průmysl, energetika, mrazírenský průmysl, řemeslná výroba, keramika, turistika.

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Pravidla vstupu pro zahraniční investory jsou liberální, povolení vlády není nutné v naprosté většině průmyslových odvětví s výjimkou tzv. vyhrazených sektorů, jako jsou výroba zbraní, střeliva a obranných zařízení, výroba energie v atomových elektrárnách, tisk cenin a ražba mincí.

Vláda poskytuje investorům pobídky, podrobné informace je možno získat na stránkách Board of Investment www.boi.gov.bd. Na těchto webových stránkách je uveřejněn také zpracovaný „Průvodce pro investora“.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance za posledních 5 let v mld. USD

 

 

2010/11

 

2011/12

 

2012/13

2013/2014

 2014/2015

Vývoz

 

23.008

 

23.08

 

28.62

31.20

29.93

Dovoz

 

30.336

 

31.75

 

34.56

40.1

38.22

Bilance

 

-7.328

 

-8.664

 

-5.940

-8.9

-8.29

Obchodní bilance Bangladéše je dlouhodobě záporná, neboť velká část zařízení používaných na výrobu exportního zboží se musí dovážet. Mezi hlavní dovozní položky patří především stroje a zařízení, chemikálie, železo a ocel, textilie, potraviny, ropné produkty, cement.

Mezi hlavní vývozní položky patří oděvy, mražené ryby a mořské plody, juta a jutové výrobky, kůže. Hlavní dovozní položky jsou bavlna, stroje a strojní celky, chemikálie, železo a ocel, potraviny

Hlavními exportními partnery jsou: USA 14.3%, Německo 13.6%, UK 7.9%, Francie 5.2%, nebo Španělsko 4.3% (2014).

Hlavními partnery pro dovoz z BD jsou: Čína 18.8%, Indie 14.8%, Singapur 5.8%, Malajsie 4.2% (2014).

Ačkoliv největším odběratelem bangladéšského zboží je USA, EU jako celek patří mezi nejvýznamnějšího odběratele bangladéšského zboží (přes 50%), dále země NAFTA (25,5 %), zatímco do zemí SAARC jde pouze 2,7 % bangladéšského vývozu.  Bangladéš vyjednává o lepším přístupu na trh Číny, Ruska nebo Malajsie.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Území Bangladéše je rozděleno do 7 krajských divizí: Barisal, Chittagong, Dhaka, Khulna, Rajshahi, Tangpur, Sylhet. Každá divize je dále rozčleněna na okresy (dohromady 64), zahrnujících dohromady 464 policejních okrsků (tzv. thanas). Nižší administrativní jednotkou jsou střediska (celkem 4.500) a jednotlivé obce (celkem 68.000).

Hlavní město: Dháka  (Dhaka, Dacca): 15 milionů obyvatel

Další velká města:

Čittagong (Chittagong), 2,35 milionu obyvatel

Khulna (Khulna), 1,00 milionu obyvatel

Rádžšáhí (Rajshahi), 0,54 milionu obyvatel

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními vývozními položkami jsou textilní zboží a oděvy, které pokrývají cca 80% celkového objemu vývozu, který v období fiskálního rolu 2014/2015 činil 15.1 mld EUR, zatímco vývoz z EU pouhých 2.5 mld EUR. Dalšími vývozními komoditami jsou ryby, krevety a další mražené masné a rybné výrobky, surová juta a výrobky z juty (kolem 3% vývozu) a kožené výrobky, v menší míře také chemické sloučeniny a strojní zařízení.

U položek dovozu hrají hlavní roli dovoz surové bavlny (15%ú dovozu, dovoz paliv, olejů a jejich sloučenin a ropy (11%), další signifikantní položkou dovozu jsou strojírenské výrobky (5.1%) a železo s ocelí. Potraviny tvoří stabilně kolem 3% bangladéšského dovozu, obiloviny tvořily v roce 2013/2014 4.5%.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Bangladéš má celkem 8 zón volného obchodu (EPZ - Export Processing Zones):

-         Chittagong: první EPZ v Bangladéši (1980), převažují zde textilní firmy

-         Dhaka: druhá EPZ (1993), specializace na moderní technologie

-         Adamjee

-         Comilla

-         Ishwardi

-         Karnafuli

-         Mongla

-         Uttara

EPZ jsou rozděleny do tří kategorií:

  • A – 100 % zahraniční podíl – 205 (58 %)
  • B – joint venture – 49 (14 %)
  • C – 100 % místní podnik – 98 (28 %)

V EPZ dosud investovalo celkem 35 zemí (z EU: BE, DE, FR, GE, IE, IT, NL, PT, SE, UK)

Společnosti, které působí v těchto zónách, většinou mají daňové úlevy, snazší a spolehlivější přístup k potřebným zdrojům energií a v neposlední řadě mohou využívat mnohem jednodušší úřední postupy a další výhody. Největším zahraničním investorem je Jižní Korea. Tyto zóny spravuje samostatná instituce Bangladesh Export Processing Zone Authority (BEPZA), viz http://www.epzbangladesh.org.bd/.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice hrají v posledních letech důležitou roli při modernizaci bangladéšské ekonomiky. Vláda poskytuje různé pobídky především pro investice do energetiky a infrastruktury. Hlavními investory jsou Saudská Arábie, Jižní Korea, Čína a Hong Kong. Mezi nejdůležitější nadnárodní společnosti přítomné v zemi patří Beximco, Square, Akij Group, Ispahani, Navana Group, Transcom Group atd. Největší objem investic směřuje do textilního průmyslu, služeb, zpracování zemědělských plodin a chemického průmyslu.

V minulém roce se pozitivně projevil faktor posilování taka, přes 60% investic přišlo od investorů z USA, UK a Číny. V r. 2014 zaznamenaly FDI objem 2,496,935,633 USD, což je nárůst o 31% oproti roku 2013, kdy se FDI vyšplhaly na 1,905,802,911 USD (https://knoema.com/atlas/Bangladesh). Další signifikantní investoři v zemi jsou Švýcarsko, Bahrajn, Belgie, Kanada, Německo, Hong Kong, Indie, Japonsko, Rusko, Nový Zéland, Saúdská Arábie, Singapur aj.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Pravidla vstupu pro zahraniční investory jsou liberální, povolení vlády není nutné v naprosté většině průmyslových odvětví s výjimkou tzv. vyhrazených sektorů, jako jsou výroba zbraní, střeliva a obranných zařízení, výroba energie v atomových elektrárnách, tisk cenin a ražba mincí.

Vláda poskytuje investorům pobídky, podrobné informace je možno získat na stránkách Board of Investment www.boi.gov.bd. Na těchto webových stránkách je uveřejněn také zpracovaný „Průvodce pro investora“.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: