Barbados: Investiční klima

30. 12. 2014

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Pobídky pro mezinárodní obchod

Vláda určila speciální ministerstvo pro rozvoj a expanzi mezinárodního obchodu v zemi. Jsou poskytovány různé úlevy společnostem, které provádějí mezinárodní obchod, např. snížená daňová sazba mezi 2,5 %–1,0 %, výjimka ze zádržné daně z dividend, úroků, dolovacích poplatků a dalších příjmů vyplácených nerezidentům a z devizové kontroly. Dále 35 % z příjmů kvalifikovaných zahraničních pracovníků zaměstnaných v mezinárodních obchodních společnostech, mezinárodních bankách, mezinárodních společnostech s ručením omezeným, kvalifikovaných pojišťovacích společnostech a od daní osvobozených pojišťovacích společnostech, kteří mohou být vypláceni v jakékoliv měně a bez placení barbadoských daní.

zpět na začátek

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Investice společností registrovaných v BIDC (Barbados Investment and Development Corporation, v tis. BDs)
Investice2001200220032004
Nové:    
Výroba2 660 000454 2002 264 90016 750
Služby5 480 7002 288 3001 327 2008 060 410
Mezisoučet8 140 7002 742 5003 592 1008 892 160
 Expanze:    
Výroba28 008 79343 223 20338 101 29237 644 308
Služby1 918 4902 506 7011 051 6031 154 015
Mezisoučet29 927 28345 729 90439 152 89538 798 323
Celkem38 068 98348 472 40442 744 99547 690 483

Pramen: BIDC, leden 2005

V letech 2005–2010 rostly, díky liberálnímu prostředí, přímé zahraniční investice, a to především kanadské.

zpět na začátek

9.3. České investice v teritoriu

Na centrální bance Barbadosu a na ZÚ Barbadosu v Caracasu bylo ověřeno, že v zemi není zaregistrována žádná přímá česká investice.

zpět na začátek

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Barbadoská vláda poskytuje podporu a nabízí investiční pobídky hlavně pro následující oblasti národního hospodářství:

  • informační technologie
  • turistika a cestovní ruch
  • komunikace – call centres
  • finanční služby
  • mezinárodní pojišťovnictví
  • mezinárodní obchod
  • průmyslová výroba

Za nejperspektivnější odvětví pro investice, s ohledem na strukturu a možnosti české národní ekonomiky, lze považovat sektor turistiky a s ní spojených služeb. V zemi je zajištěno soukromé vlastnictví zákonem a neexistují žádné privatizační projekty celonárodního nebo regionálního charakteru. Dle disponibilních informací nejsou připravovány ani žádné rozvojové projekty. Gestorem pro ochranu a podporu investic a poskytování investičních pobídek je barbadoské Ministerstvo průmyslu a mezinárodního obchodu.

zpět na začátek

9.5. Rizika investování v teritoriu

Rizika investování na barbadoském trhu jsou minimální, při zachování běžných obchodních pravidel a zvyklostí platných pro subkontinent Latinské Ameriky obecně, tzn. nutnost vyšší formy zajištění návratnosti investice, využití instrumentu zástavního práva do úplného zaplacení zboží při hmotných dodávkách apod. Barbados zaručuje soukromé vlastnictví firem i fyzických osob a nehrozí nebezpečí vyvlastnění.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: