Bariéry na vnitřním trhu EU v oblasti daní

20. 2. 2009 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Součást článku Podnikání bez bariér. Porovnání daňového zatížení EU a mocností jako jsou USA a Japonsko se na straně EU jeví jako velmi vysoké. K zahájení rozpočtových a fiskálních reforem částečně povzbudilo národní vlády zavedení Paktu stability růstu a konsolidačního procesu členských států, přičemž některé státy této situace využili ke zvýšení daní místo toho, aby snížili vládní výdaje a platy ve státní sféře. I přes tento fakt se podařilo v horizontu pěti let daňové zatížení mírně snížit.

Daňové zatížení Unie jako jednotného celku lze považovat za velmi vysoké v porovnání s ostatními ekonomickými mocnostmi jako jsou USA a Japonsko. EU převyšuje jejich průměr o 12 % bodů. Suma všech daní a odvodů na sociální pojištění 27 zemí Unie dosahuje 39,9 % HDP (Taxation trends in the EU „EU27 taxation at 39.9 % of GDP in 2006“, Eurostat. STAT/08/92 z 26.6.3008). Takový trend pochází ze 70. a 80. let, kdy došlo k nárůstu podílu veřejného sektoru. Zavedení Paktu stability růstu a konsolidačního procesu členských států částečně povzbudilo národní vlády k zahájení rozpočtových a fiskálních reforem. Některé státy však namísto snížení vládních výdajů a přehodnocení výše platů ve státní sféře a s tím souvisejících odvodů využily této příležitosti ke zvýšení daní. Přesto se v průměru podařilo za posledních pět let zaznamenat mírný pokles růstu daňového zatížení.

Ze základního rozdělení daní na přímé a nepřímé lze z výsledků Unie vypozorovat, že výše přímých daní je v nových členských zemích obvykle nízká. Zato v zemích evropské patnáctky je tento poměr dosti vysoký vyplývaje z tradičních preferencí k větší redistribuci. Sazby přímého zdanění u fyzických osob se v EU pohybují od 16 % (Rumunsko) do 59 % (Dánsko), průměru Unie pak činí 38,7 %. Výše zdanění příjmů právnických osob je o více než polovinu menší (23,6 %) a od roku 1995 zaznamenává výrazný pokles (o 10 % bodů). Daň z kapitálových příjmů však naopak vzrůstá od roku 2003. Rozpětí aplikovaných sazeb mezi členskými státy se pohybuje od 8,4 % (Estonsko) až do 42,5 % (Irsko). Naopak sazby spotřebních daní zaznamenaly vysoký nárůst, od roku 2001 vzrostly o jeden a čtvrt procentního bodu. Aktuální trend zvyšování spotřebních daní ve prospěch snižování daní z příjmu však neplatí pro celou EU. Porovnání standardních sazeb DPH a komponentů DPH implicitní spotřební sazby (ITR) poukazuje na značné rozdíly mezi členskými státy zejména co do uplatňování výjimek u DPH (snížené sazby, odčitatelné položky). V době, kdy se pozornost soustředí na ochranu životního prostředí v souvislosti se změnou klimatu, nelze opomenout i oblast tzv. ekologických daní. Jedno z patnácti eur příjmů pochází právě z ekologických daní. V EU–15 zaznamenávají příjmy z ekologických daní za posledních 10 let pokles, zato v nových členských zemích zřejmý nárůst. Tím však dochází ke sbližování sazeb. Nutno připomenout, že do rozpočtu evropských institucí je odváděno méně než 1 % agregovaných daňových příjmů (údaje jsou čerpány ze zdrojů Evropského statistického úřadu a Evropské komise).

zpět na obsah článku Podnikání bez bariér

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek