Bariéry na vnitřním trhu EU v oblasti vzájemného uznávání, zavádění výrobků a technických norem

20. 2. 2009 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Součást článku Podnikání bez bariér. Na tvorbě HDP České republiky je velmi výrazný podíl malých a středních podnikatelů (MSP). Podnikání MSP je ovlivněno dostupností evropských a českých právních předpisů a technických norem. Text přináší informace o stavu české i evropské legislativy v oblasti vzájemného uznávání, zavádění výrobků a technických norem a identifikuje přetrvávající bariéry v dané sféře.

V České republice existuje zhruba 1,6 milionu malých a středních podnikatelů (MSP) podle statistiky vydaných živnostenských listů. MSP se podílejí velmi výrazně na tvorbě HDP České republiky. Dostupnost evropských a českých právních předpisů a technických norem bezprostředně ovlivňuje podnikání MSP. Bez účasti MSP na jejich projednávání nelze dosáhnout úrovně srovnatelné s vyspělými státy EU. Hospodářská komora České republiky si klade za cíl tuto situaci zlepšit.

Jak Evropská komise, tak i evropské profesní organizace hájící zájmy MSP si dobře uvědomují a identifikují potřeby a příležitosti MSP především v oblasti technických předpisů a norem. Přesto je skutečná situace MSP v této oblasti stále ještě značně ambivalentní a neuspokojivá. Praxe se výrazně liší od hlásané teorie. Princip „nejdříve mysli na malé" se uplatňuje jen v minimální míře. Za hlavní příčinu této neuspokojivé situace bývá obvykle označována skutečnost, že technické normotvorné komise jsou ovládány představiteli velkého průmyslu, certifikačních a poradenských společností a zkušebních laboratoří.

Přístup k MSP na evropské úrovni se v poslední době výrazně zlepšil. Úsilí Evropské komise a zejména jejího viceprezidenta Verheugena učinit MSP součástí politických jednání a rozhodovacích procesů v EU si jistě zaslouží ocenění. Ukazuje se však, že MSP jsou schopny se vypořádávat se složitou situací v oblasti technických předpisů a norem ve velmi omezené míře.

zpět na obsah článku Podnikání bez bariér

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek