Barometr obchodních a investičních příležitostí ve Španělsku za rok 2016

2. 1. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Barometr obchodních a investičních příležitostí ve Španělsku za rok 2016 V prosinci 2016 publikovala státní instituce Invest in Spain výsledky každoročního „Barometru obchodních a investičních příležitostí“, kde se zahraniční firmy již podeváté na základě dotazníku vyjadřují ke španělskému trhu za uplynulý rok, včetně výhledů na roky následující.

Mezi hodnoty, které získaly nejvyšší ocenění, patří infrastruktura, velikost trhu a kvalita života. Zatímco infrastruktura a kvalita života jsou tradičně silnou stránkou Španělska, velikost trhu si meziročně výrazně polepšila. „Spíše než o samotnou velikost trhu se přitom jedná o zlepšení koupěschopnosti španělských klientů, posílení domácí poptávky a zlepšení možností, jak ze Španělska zacílit na trhy třetích zemí (Latinská Amerika, severní Afrika),“ vysvětluje výkonný ředitel Invest in Spain Jasé Carlos García de Quevedo.

Naopak meziročně s nepovzbudivým hodnocením vyšly z hodnocení za rok 2016 oblasti jako přístup k financování či náklady na energie (zejména na elektřinu, kde Španělsko vychází jako nekompetitivní trh) a také investice do inovací. „V oblasti lidských zdrojů si sice meziročně Španělsko polepšilo, nicméně investoři i nadále poukazují na silné nedostatky v ovládání cizích jazyků, v připravenosti učit se nové věcí či ve schopnosti přijmout zodpovědnost,“ doplnila jedna z autorek Barometru, María Luisa Blázquez, výzkumná pracovnice madridské IESE Business School.

Fungování trhu práce sice zahraniční firmy hodnotí meziročně výrazně vstřícněji, přesto upozorňují na přetrvávající problémy a zejména na málo flexibilní systém navazování a vypovídání pracovních smluv. Konečně s nepříliš pozitivním hodnocením skončila kapitola administrativní zátěže, a to zejména v momentě zakládání firmy.

Celkově však hodnocení Španělska vyšlo oproti přechozím edicím velmi pozitivně. Celkem 95 % zahraničních firem pro roky 2017–2018 plánuje zachovat nebo navýšit investice a zachovat nebo navýšit výrobní kapacity, 69 % firem pak pro rok 2017 předpokládá navýšení zisku a pouze 4 % jeho snížení.

Firmy se také vyjadřovaly k silným a slabým stránkám Španělska z pohledu zahraničního obchodníka či investora v rámci globálního světa a jeho aktuálních výzev. Zde jako hlavní pozitiva bylo označeno několik dopravních aspektů (pokrytí letištní sítí, kvalita silnic a vysokorychlostní vlaky), ale firmy velmi dobře vyhodnocují také bezpečnost země či úroveň jejích zdravotních služeb. Naopak jako hlavní slabiny byly definovány ceny za elektřinu, státní investice do inovací a výzkumu, přístup ke státním pobídkám a byrokratická zátěž pro běžné fungování podniku. 

Anglickou verzi Barometru se všemi detailními informacemi a výslednými tabulkami lze bezplatně stáhnout na adrese Invest in Spain.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Madridu (Španělsko). Autorka: Zdeňka Kostik Šubrová, zástupkyně velvyslankyně.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek