Bavorsko-česká burza představila firmy z oboru „strojírenství a elektrotechnika“

27. 9. 2017 | Zdroj: Regionální hospodářská komora

Přeshraniční spolupráce Čech a Bavorska se nepřetržitě vyvíjí a její význam neustále nabývá na důležitosti. A to zejména díky osobním setkáním možných nových partnerů. Bavorsko-česká burza firem je právě jedním z hnacích motorů, který umožňuje firmám navazovat nové kontakty.

Ve středu 13. 9. 2017 se sešli podnikatelé a návštěvníci z řad odborné veřejnosti v Klatovech, kde se uskutečnila další Bavorsko-česká burza firem, která přivítala na 152 návštěvníků. Celkem se zde prezentovalo 35 vystavovatelů z oboru strojírenství a elektrotechniky, kteří se snažili zaujmout a získat nové zahraniční i tuzemské partnery.

Mezi vystavovateli nechyběli ani zástupci vysokých škol či jiných přeshraničně působících institucí. „Hojná účast na této burze dokládá význam a důležitost přeshraniční spolupráce. Je potřeba, jak se lidově říká, neusnout na vavřínech. Díky těmto setkáním firmy získávají nové kontakty, zakázky, čímž se stávají atraktivnější a mohou nabídnout více pracovních míst v regionu,“ sdělil Ing. Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory.                                                        

Viceprezident Průmyslové a obchodní komory Dolního Bavorska Jürgen Wallstabe na setkání vyzdvihl silnou pozici České republiky, která se řadí mezi významné dodavatelské země Bavorska. Česko, se řadí hned za Rakousko a Čínu, kteří jsou v odvětví strojírenství velmi aktivní. Zároveň, také vychválil vzájemné spojení zúčastněných komor, které považuje za velmi hodnotné a přínosné, neboť se zasazují o zlepšení a zkvalitnění pracovních podmínek v sousedních regionech. Jihočeská hospodářská komora je právě jednou z nich.

„Snažíme se podnikatele z jižních Čech co nejvíce podporovat v jejich přeshraničních aktivitách. Když se na nás obrátí a hledají pomoc při navázání kontaktů, nalézáme společně vhodná řešení,“ dodala Alice Gregová, vedoucí zahraničního oddělení Jihočeské hospodářské komory.

Vzájemná kooperace Bavorska a Čech trvá již 25 let. Za tuto dobu byla vybudována řada dlouholetých úspěšných obchodních partnerství, vznikla nová pracovní místa a konkurenceschopnost mezi podniky posílila v našich regionech na obou stranách hranice.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek