Německo: Bavorský digitalizační „Masterplan“

9. 6. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Německo: Bavorský digitalizační „Masterplan“ Koncem května 2017 přijal bavorský kabinet desetibodový „Masterplan“ s názvem „Bavorsko digitálně II“, který představuje soubor nových iniciativ k zásadním tématům digitalizace jako gigabitové infrastruktuře, vzdělávání v oblasti digitalizace, bezpečnosti IT a práci s digitálními technologiemi.

Pro období 2018–2022 pro program Bavorsko vyhradilo 3 mld. EUR, hodlá zřídit 2000 nových pracovních pozic a učinit z Bavorska „první gigabitovou spolkovou zemi“.

Hlavní body Masterplan Bayern Digital II 2017 ze 30. 5. 2017:

  • vytvoření digitální infrastruktury gigabitové společnosti
  • Bavorsko coby evropské centrum IT bezpečnosti
  • nová opatření v digitálním vzdělávání
  • posílení akademického vzdělání v klíčových digitálních disciplínách
  • posílení digitálních kompetencí bavorských malých a středních podniků
  • ovládnutí klíčových oblastí digitálních technologií a aplikací
  • Bavorsko coby vedoucí region inteligentních digitálních koncepcí mobility
  • Bavorsko coby špičkové světové pracoviště digitální medicíny a lékařské péče
  • Bavorský E-Government coby špička moderní digitální obecní správy
  • člověk coby ústřední téma digitálního světa

Druhý stupeň bavorské digitalizační koncepce byl přijat na mimořádném zasedání vlády v Garchingu na severu Mnichova, kde vláda v létě 2015 v rámci prvního stupně digitalizační ofenzivy otevřela tzv. Centrum digitalizace Bavorsko.

Centrum sídlí v zakladatelském centru GATE v blízkosti dalších výzkumných pracovišť a firem z oblasti IT. Pracoviště spolu s centrálou BICC Net (Bavarian Information and Communication Technology Cluster) propojuje aktivity vysokých škol, výzkumných institucí, výrobců a firem v oboru a poskytuje poradenství především malým a středním firmám v oblasti digitalizace.

Tematicky se aktivity ZD.B soustřeďují do pěti oblastí: Průmysl 4.0, medicína, mobilita, práce 4.0 a energetika, průřezovým tématem je otázka kybernetické bezpečnosti. Hlavními oblastmi zájmu centra jsou mobilní aplikace, vestavěné systémy, konvergenční kodexy pro streaming či oblast Smart Cities.

Digitalizační koncepce Bavorska by mohla být inspirací i pro českou státní správu a firmy, Centrum digitalizace Bavorska navíc již nyní spolupracuje např. s Jihomoravským inovačním centrem či Akademií věd ČR. Aktivními aktéry bavorské digitalizační kampaně je mnoho německých firem s pobočkami v České republice jako např. Siemens či Allianz.   

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Mnichově (Německo). Autorka: L. Holinková.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek