Belgie je zajímavý partner pro velké vesmírné projekty

9. 12. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Belgie je zajímavý partner pro velké vesmírné projekty Rada belgických ministrů schválila dne 25. listopadu 2016 vytvoření federální belgické kosmické agentury (l'Agence spatiale interfédérale belge - ISAB), čímž se značně změní podoba belgického vesmírného průmyslu. Nová agentura ztělesňuje belgické ambice v sektoru, kterými jsou vyšší investice a práce na významných mezinárodních projektech.

Počáteční finanční podpora agentury bude činit až 220 milionů eur ročně, což ukazuje, jak významné toto odvětví pro Belgii je. Aktivity Belgie v této oblasti mohou být také zajímavé pro české firmy, které hledají obchodní partnery v zahraničí.

Jedná se o reformu významného odvětví belgického průmyslu, který zaměstnává zhruba 2 000 osob a jehož roční obrat činí odhadem 350 milionů eur. Vesmírný sektor je významným odvětvím především ve Valonsku, kde patří mezi nejvýznamnější firmy například AmosSonaca a Spacebel.

Politika Belgie se v této oblasti do velké míry váže na projekty v Evropské kosmické agentuře (ESA), mezivládní organizace se 22 členy. Spolupráce s ESA je již dlouhou dobu hlavní prioritou belgické politiky pro oblast vesmíru. Belgie je 5. největším přispěvovatelem do ESA s výší příspěvku 200 milionů eur ročně. Toto odvětví prochází v poslední době velkým vývojem a změnami. EU do něj investuje vysoké částky, celý systém funguje na principu soutěže, kde ale často vyhrávají velcí evropští hráči.

O progresivním vesmírném sektoru se entusiasticky vyjádřil belgický astronaut Frank De Winne: „Vesmírný sektor je sektorem budoucnosti, je to oblast, ve které je belgický průmysl velmi aktivní: hodně se investuje do odpalovacích zařízení, do letů s posádkou, do mezinárodních vesmírných stanic a pozorovacích zařízení operujících ze země. [...] Vesmír je technologicky i vědecky výnosným sektorem: za každé investované euro se evropským vládám vrátí 6 eur z ekonomických aktivit.“

Nová federální struktura této instituce, jež bude nyní zahrnovat také belgické regiony, má učinit Belgii konkurenceschopnou v oblasti velkých vesmírných projektů. Belgie se bude chtít v budoucnu zaměřit na velké evropské projekty, v rámci kterých se otevírá možnost spolupráce pro její evropské partnery. Nová agentura začne fungovat již od roku 2017 a soustředí veškeré nezbytné prostředky a odborníky v tomto oboru, čímž se z agentury stává centrem vesmírného průmyslu v Belgii.

Činnost Belgie ve vesmírné oblasti může být skvělou zprávou také pro české firmy. Belgie by pro ně mohla představovat vhodného partnera pro spolupráci v tomto progresivním odvětví nejenom na evropské úrovni.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bruselu (Belgie). Autorky: Tamara Katuščák, zástupkyně velvyslance a stážistka Kristiána Černá.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek