Belize: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz (mil. BZD)

1 207,2

1 243,4

1 217,6

1 177,4

1 075,6

Dovoz (mil. BZD)

1 662,5

1 722,2

1 855,6

2 008,2

2 053,6

Obrat (mil. BZD)

2 869,7

2 965,6

3 073,2

3 185,6

3 129,2

Bilance (mil. BZD)

-455,3

-478,8

-638,0

-830,8

-978,0

Zdroj: Central Bank of Belize

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obchodní deficit v roce 2015 dosáhl 978 mil. BZD, při vývozech 1,0756 mld. BZD a dovozech 2,0536 mld. BZD.

Největším vývozním partnerem byli v roce 2015 USA (37,6 % na celkovém exportu), Spojené Království (30,4 %), CARICOM (11,9 %), zbytek EU (11,1 %), Mexiko (4,1 %), Střední Amerika (1,6 %), Kanada (0,5 %) a Čína (0,06 %).

Největším dovozním partnerem Byli v roce 2015 USA (33,7 %), Střední Amerika (10,8 %), Mexiko (10,6 %), Čína (10,1 %), Nizozemské Antily (8,8 %), CARICOM (3,1 %), Spojené Království (2,3 %), Kostarika (1,1 %) a Kanada (0,8 %).

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní komodity v roce 2015 – cukr (12,5 %), banány (9,15 %), mořské plody (7,4 %), citrusy (6,4 %), ropné produkty (3,4 %), papaya (1,2 %)  a melasa (0,7 %).

Hlavní dovozní komodity v roce 2015 – nápoje a tabák, hotové výrobky, chemické výrobky, potraviny a živá zvířata, stroje a dopravní zařízení.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Regulaci režimu zón volného obchodu poskytuje zákon z roku 1990 (Export Processing Zone Act). První takovou zónou (Export Processing Zone – EPZ) se v roce 1992 stala Corozal (distrikt Corozal) při hranicích s Mexikem.

K podpoře obchodu a rozvoje investic na území Belize z okolních států byl v roce 1995 schválen The Commercial Free Zone (CFZ) Act. Novinkou bylo ustanovení samostatného řídícího orgánu – Commercial Free Zone Management (CFZMA). Několik následujících novel zákona narušilo jeho autonomii. Zejména se jednalo návrhy na změnu složení řídící rady CFZMA ze zástupců investorů na zástupce dosazené vládou. Další 2 novely zákona zavedly tzv. sociální poplatek ve výši 1,5 % z hodnoty importu do CFZ a 10 % na dovoz ropy přes CFZ. Obchodní společnosti většinou využívají režim CFZ ke zřizování obchodních kanceláří, skladů, výrobních prostor a také dalších služeb jako např. pojištění nebo finanční servis.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (mil. USD)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

162,0

120,4

94,3

94,5

194,2

92,2

141,1

-

Zdroj: Světová banka

Nejvíce investic směřuje do cestovního ruchu, průmyslu, zemědělství, vzdělávání ve zdravotnictví a služby.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vláda Belize se velmi aktivně snaží přilákat zahraniční investice. Má zájem zejména o takové investice, které jsou přínosem pro růst výroby nebo vedou k modernizaci domácího průmyslu, zvýšení zaměstnanosti a diverzifikaci ekonomiky.

Speciální podporu vláda věnuje investicím do exportně orientovaných oborů.

Potřebný servis poskytuje investorům Belize Trade and Investment Development Service (BELTRAIDE).

Prioritní sektory:

 • zemědělství, zpracovatelský průmysl a chov dobytka
 • cestovní ruch
 • vodohospodářství
 • lehký průmysl
 • montovny
 • rybolov a zpracování mořských produktů
 • lesnictví a dřevařský průmysl

Existuje 5 zákonů obsahujících investiční pobídky:

 1. Fiscal Incentives Act
 2. International Business and Public Investment Companies Act
 3. Export Processing Zone Act
 4. Commercial Free Zone Act
 5. Mines and Minerals Act

Každá zahraniční investice podléhá registraci u Centrální banky Belize.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: