Stručná charakteristika Brestské oblasti

27. 4. 2010 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Brestská oblast se nachází v jihozápadní části Běloruska. Zaujímá 32,8 tis. km čtverečních s více než 1,4 mil. obyvatel. Na severu a východě sousedí s Gomelskou, Minskou a Grodněnskou oblastí, na jihu s Ukrajinou, na západě s Polskem. Oblastním centrem je město Brest, vzdálené od Minsku 360 km, Moskvy 1 060 km, Kyjeva 800 km a Varšavy 300 km.

Význam Brestské oblasti spočívá především v její poloze. Brestský železniční uzel, který  patří k největším ve východní Evropě. Zabezpečuje tranzitní přepravu mezi Evropou a zeměmi SNS v moskevském a petrohradském směru. Významnou roli sehrává také silniční koridor Berlín – Varšava – Brest – Minsk – Moskva a dále přímé spojení do Vilnjusu (Litva) a Kyjeva (Ukrajina). Až 80 % silniční nákladní přepravy ze zemí SNS do Evropy proudí právě přes Brestskou oblast.

Nerostné zdroje

Na území oblasti se nachází významná ložiska žuly, která jsou využívána k výrobě stavebního štěrku, dále hlíny (k výrobě cihel) a rovněž největší naleziště křídy. Rozšířené jsou sklářské a formovací písky, kuchyňská sůl a zásoby minerální vody.

Průmysl

Průmyslový komplex oblasti představuje více než 300 průmyslových podniků, z nichž 78 % se nachází v soukromých rukou. Oblast vytváří 9,2 % objemu průmyslové produkce země, 17 % veškerého potravinářského a 18 % spotřebního zboží. Z hlediska struktury 36 % tvoří potravinářský průmysl, 20 % strojírenství a kovoobrábění (v oblasti je vyráběno 90 % kovacího zařízení země), 12 % dřevozpracující průmysl (okolo 50 % dřevotřískových desek, nábytku), 11 % elektroenergetika, 6 % lehký průmysl (60 % všech bavlněných látek) a 6 % výroba stavebních materiálů.

Zemědělství

Brestská oblast patří k agrárně rozvinutějším. Produkuje se zde 2/3 masa a více než 70 % mléka. Perspektivním je rozvoj živočišných farem, pěstování cukrové třtiny, lnu, zeleniny. Jižní oblasti umožňují pěstování teplomilných rostlin jako hroznové víno, meruňky, broskve nebo řecký ořech.

Zahraniční obchod

Zahraniční obchod zbožím v roce 2009 dosáhl 2,516 mld. USD, z toho běloruský export 1,228 mld. USD a import 1,288 mld. USD. Hlavními položkami exportu jsou živočišné výrobky (30,7 %), potraviny (16,2 %), výrobky z kovů (11,4 %), stroje a zařízení (6,8 %), textil a textilní výrobky (6,5 %). Import představují stroje a zařízení (27,3 %), živočišné výrobky (12,4 %), chemická produkce (9,8 %), výrobky z kovů (8,6 %), plasty a výrobky z nich (8,5 %), potraviny (7,8 %), textil a textilní výrobky (6,6 %) a výrobky rostlinného původu (6,4 %). Teritoriálně k nejvýznamnějším partnerům oblasti náleží Rusko (46,3 %), Německo (8,6 %), Polsko (6,6 %), Ukrajina (5,4 %), Itálie (3,3 %) a Čína (2,3 %).

Podíl Brestské oblasti v celkovém objemu exportu Běloruska představoval 6 %, importu 4 %.

Zahraniční investice

Zahraniční investice v Brestské oblasti v roce 2009 dosáhly 93,3 mil. USD, z toho přímé 52,6 mil. USD.

V oblasti se nachází Svobodná ekonomická zóna Brest (SEZ). Ta zaujímá 8 000 ha a je rozdělena na 3 sektory. Na území SEZ je registrováno 65 rezidentů z 16 zemí. Celkový objem investic dosáhl 620 mil. USD. V roce 2009 byla podniky SEZ realizována produkce v hodnotě 560 mil. USD. Hlavní obory rozvíjené v rámci SEZ jsou zpracování dřeva, zpracování uhlovodíkových surovin, výroba průmyslových a potravinářských výrobků.

Bilaterální hospodářské vztahy ČR a Brestské oblasti

Vzájemný obchod mezi Českou republikou a Brestskou oblasti dosáhl 24,4 mil. USD v roce 2009 (v roce 2008 26,5 mil. USD), z toho český export představoval 22,7 mil. USD a import 1,7 mil. USD. K nejvýznamnějším položkám vývozu náležela signalizace (17,8 %), kohouty a ventily (16,3 %), vlasové tkaniny (8,7 %), polyethylen (6,6 %), plasty a výrobky z gumy (5,6 %), čerpadla (4,5 %), epoxidy (2,9 %), pletařské stroje (2,5 %). Z Brestské oblasti byl dovážen nábytek (31,0 %), kola (27,3 %), dýha (13,5 %), rašelina (6,3 %), bavlněné látky (4,2 %).

Objem českých investic v Brestské oblasti dosáhl v roce 2009 5,9 mil. USD, z toho přímé 2,0 mil. USD.

V oblasti je registrováno 33 podniků s českým kapitálem, 3 z nich v rámci SEZ Brest. Předmětem podnikání je opracování plochého skla, opracování kovů a nanášení povrchů na kovy, výroba krmiva, zpracování dřeva, výroba nábytku, výroba osvětlení, výroba barev a emailů, výroba oblečení, výroba zařízení pro potravinářský průmysl, stavebnictví, poradenství apod.

Důležité kontakty

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Minsku (Bělorusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek