Podnikání v Bělorusku 2012

5. 11. 2012 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Běloruská advokátní společnost Revera Consulting Group publikovala ucelený materiál k investičnímu prostředí a možnostem podnikání v Bělorusku. V přiložených dokumentech nalezete informace mimo jiné o běloruském daňovém systému, celních regulacích, valutových kontrolách a soudním systému.

Obsah materiálů:

 • 1. Podnikatelské prostředí
  • 1.1. Podnikatelské subjekty
  • 1.2. Způsoby podnikání zahraničních organizací a fyzických osob v Bělorusku
  • 1.3. Pracovní vztahy
  • 1.4. Zahraniční zaměstnanci
  • 1.5. Licence
 • 2. Investice
  • 2.1. Obecné podmínky investiční činnosti
 • 3. Privatizace
  • 3.1. Koncept privatizace
  • 3.2. Způsoby privatizace
  • 3.3. Přeměna státních unitárních podniků na otevřené akciové společnosti
  • 3.4. Reorganizace otevřené akciové společnosti cestou připojení k ní státního unitárního podniku
 • 4. Výstavba a nemovitosti
  • 4.1. Nemovitosti
  • 4.2. Státní registrace nemovitostí, práv k nemovitostem a operace s nimi
  • 4.3. Pozemky
  • 4.4. Výstava
 • 5. Finance a bankovní systém
  • 5.1. Platební styk a finanční evidence
  • 5.2. Cenotvorba
  • 5.3. Bankovní systém
 • 6. Valutová kontrola
  • 6.1. Realizace zahraničně-obchodních operací
 • 7. Daňový systém Běloruska
  • 7.1. Obecná informace
  • 7.2. Zdanění podnikatelských subjektů
  • 7.3. Zvláštní režimy zdanění
  • 7.4. Zdanění jednotlivých kategorií plátců
  • 7.5. Zdanění fyzických osob
  • 7.6. Dohoda o zamezení dvojího zdanění
 • 8. Pojišťovací činnost
  • 8.1. Formy pojišťovací činnosti
 • 9. Monopoly a nekalá konkurence
  • 9.1. Monopoly: obecná informace
  • 9.2. Nekalá konkurence
  • 9.3. Jednotná pravidla konkurence v Jednotném hospodářském společenství
 • 10. Celní regulace
  • 10.1. Obecná informace o Celní unii (CU)
  • 10.2. Tarifní regulace v CU
  • 10.3. Aplikace tarifních výhod účastníky CU
  • 10.4. Jednotná opatření netarifní regulace CU
  • 10.5. Nepřímé zdanění
  • 10.6. Dohled nad bezpečnosti a kvality výrobků v rámci CU
  • 10.7. Celní opatření k ochraně duševního vlastnictví
 • 11. Jednotný hospodářský prostor
  • 11.1. Obecná informace o Jednotném hospodářském prostoru (JHP)
  • 11.2. Legislativa JHP
 • 12. Duševní vlastnictví
  • 12.1. Objekty autorského práva
  • 12.2. Objekty průmyslového vlastnictví
 • 13. Ochrana práv spotřebitele a reklama
  • 13.1. Informace o zboží a prodejci (výrobci)
  • 13.2. Povinnosti prodejce (výrobce)
  • 13.3. Odpovědnost prodejce
  • 13.4. Reklama
 • 14. Telekomunikační spojení, přenos dat a internet
 • 15. Soudní systém
  • 15.1. Ústavní soud
  • 15.2. Obecné soudy
  • 15.3. Hospodářské soudy

Přílohy ke stažení:

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Minsku (Bělorusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek