Bělorusko: Vztahy země s EU

1. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Minsku (Bělorusko)

Bělorusko se vnímá geograficky, historicky i kulturně jako součást Evropy. Bělorusko přináší dle svých slov posílení evropské bezpečnosti a vidí se jako důvěryhodný obchodní a dopravní partner Evropy i Ruské federace. EU je pro Bělorusko po RF druhým největším obchodním partnerem a za posledních deset let se obchodní výměna více než zdesetinásobila. Klíčovou výzvou a zadáním Běloruska pro vztahy s členskými státy EU je přilákání přímých zahraničních investic. Bělorusko usiluje o zahájení jednání o nové základní smlouvě s EU, která by nastavila parametry vztahů.

Bělorusko je součástí Evropské politiky sousedství (European Neighbourhood Policy; ENP) a v r. 2009 se EU dohodla s Běloruskem, že přistoupí k politice Východního partnerství, ale běloruské zapojení je dosud omezené na multilaterální část. EU s Běloruskem charakterizuje svou politiku jako kritické zapojování, kde se vztahy opírají o dialog o dodržování lidských práv, demokracie a vlády práva. EU si přeje Bělorusku pomoci dodržovat jeho mezinárodní závazky v této oblasti. Po osvobození politických vězňů v srpnu 2015 EU schválila na začátku doku 2016 opuštění sankčního režimu (vízové restrikce, zmrazení účtů a cílené ekonomické sankce) a obnovení sektorového dialogu v rámci ENP a multilaterální části Východního partnerství. EU podporuje rovněž rozvoj občanské společnosti.

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU je v Bělorusku zastoupena Delegací Evropské unie v Minsku

Delegation of the European Union to Belarus

Vedoucí delegace: paní Andrea Wiktorin Adresa: 34A/2 Engels Street, 220030 Minsk, Republic of Belarus

Telefon: +375 (17) 328 66 13 Email: delegation-belarus@eeas.europa.eu

https://eeas.europa.eu/delegations/belarus_en

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je pro Bělorusko druhým nejvýznamnějším partnerem po Rusku. Obchodní a hospodářské vztahy mezi EU a Běloruskem se řídí Dohodou o obchodu a spolupráci podepsanou v roce 1989 (ratifikace Dohody o partnerství a spolupráci je od roku 1997 zmražena). Tato dohoda zakotvuje doložku nejvyšších výhod, ale nepředpokládá běloruskou regulatorní aproximaci k nejdůležitějším obchodním acquis Evropské unie. Bělorusko zažádalo o členství ve WTO v roce 1993, žádost zatím nebyla akceptována. Podle statistických údajů vzájemně výhodné obchody mezi Běloruskem a zeměmi EU jsou s Německem, Polskem, Velkou Británií, Holandskem, Litvou, Itálií a dalšími.

Obrat zahraničního obchodu s EU v roce 2016 oproti roku 2015 poklesl o 22,1% na 11,2 mld. USD (21,9% celkového obratu Běloruska). Vývoz poklesl o 33,2% na 5,7 mld. USD (cca 30% běloruského vývozu), dovoz z EU poklesl o 5,8% na 5,5 mld. USD (cca 20% dovozu). Kladné saldo činilo 178,8 mil USD.

Bělorusko vyváží do EU zejména paliva, dále v nižších objemech některé chemické produkty, zemědělské výrobky, průmyslovou techniku a textil. Z EU pak dováží hlavně stroje, dopravní prostředky a chemické produkty.

V poslední době EU a Bělorusko zvyšují diplomatické aktivity. Předmětem posledního zasedání Koordinační skupiny EU-Bělorusko bylo široké spektrum témat včetně obchodu, celních záležitostí, dopravy, životního prostředí, energetiky a zemědělství.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V roce 2014 přijala EU orientační program pro Bělorusko na léta 2014 - 2017, který poskytuje finanční prostředky na projekty a činnosti v oblasti sociální politiky, životního prostředí a regionálního rozvoje. V nových programech regionální a přeshraniční spolupráce EU v rámci evropského nástroje pro sousedství s partnerství pro období 2014 – 2020 se Bělorusko účastní některých programů EU, zejména v oblasti přeshraniční spolupráce, ochrany životního prostředí, energetiky a dopravy. Bělorusko se účastní programu mobility studenů Erasmus+, programu mobility pro mladé profesionály (MOST) a instrumentu pro technickou asistenci a informační výměnu (TAIEX). V roce 2016 EU zdvojnásobila balíček bilaterální pomoci Běloruska v oblasti podpory rozvoje soukromého sektoru a posilování institucí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: