Bělorusko: Vztahy země s EU

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Minsku (Bělorusko)

Na Bělorusko se vztahuje Evropská politika sousedství, nicméně akční plán nebyl zatím vzhledem k politické situaci v zemi přijat. Bělorusko je členem Východního partnerství, které má posílit bilaterální a multilaterální spolupráci EU. Účast Běloruska je omezena na multilaterální část. EU pokračuje ve vztahu k Bělorusku v politice „critical engagement“ prostřednictvím:

  • -sankčního režimu (vízové restrikce, zmrazení účtů a cílené ekonomické sankce)
  • - sektorového dialogu a multilaterální části Východního partnerství
  • - podpory občanské společnosti a obětem represí
  • - jednání o vízové facilitaci a readmisní dohodě a dohodě o Mobility Partnership
  • - modernizačního dialogu

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU je v Bělorusku zastoupena:

Delegation of the European Union to Belarus
34A/2 Engels Street
220030 Minsk
Republic of Belarus
Telephone: +375 (17) 328 66 13
Fax: +375 (17) 2891281
E-mail: delegation-belarus@eeas.europa.eudelegation-belarus-press@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/belarus 

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní a hospodářské vztahy mezi EU a Běloruskem se řídí Dohodou o obchodu a spolupráci podepsanou v roce 1989 (ratifikace Dohody o partnerství a spolupráci je od roku 1997 zmražena). Tato dohoda zakotvuje doložku nejvyšších výhod, ale nepředpokládá běloruskou regulatorní aproximaci k nejdůležitějším obchodním acquis Evropské unie. Bělorusko zažádalo o členství ve WTO v roce 1993, žádost zatím nebyla akceptována. Podle statistických údajů vzájemně výhodné obchody mezi Běloruskem a zeměmi EU jsou s Německem, Holandskem, Itálií, Velkou Británií, Polskem, Litvou, Lotyšskem a dalšími.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V roce 2014 přijala EU orientační program pro Bělorusko na léta 2014 - 2017, který poskytuje finanční prostředky na projekty a činnosti v oblasti sociální politiky, životního prostředí a regionálního rozvoje. V současné době je proces vytváření podmínek pro účast Běloruska v nových programech regionální a přeshraniční spolupráce EU v rámci evropského nástroje pro sousedství s partnerství pro období 2014 - 2020. Prostřednictvím programů přeshraniční spolupráce mezi EU "Polsko-Ukrajina-Bělorusko", Lotyšsko - Litva - Bělorusko" a Region Baltského moře, realizovala EU projekty s celkovým rozpočtem cca 55 mil EUR.

Bělorusko se aktivně účastní tematických programů EU TEMPUS, ERASMUS a MUNDUS.

Nejaktuálnějším příspěvkem EU, který byl prezentován na konferenci v březnu 2015 je projekt "Zelená ekonomice" financovaný EU (celkem na 3 léta) ve výši 5 mil EUR a zaměřený na formování ekologie, ekologické osvěty obyvatelstva (v dopravě, odpadovém hospodářství).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: