Benin: Vztahy země s EU

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

EU je v Beninu jedním z  nejvýznamnějších donorůi rozvojové pomoci, je i jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Délégation de l'Union Européenne en République du Bénin
Av. Clozel – Bâtiment Administratif 01BP 910 Cotonou
Tel: (229) 21 31 26 17; (229) 21 31 26 84
Fax: (229) 21 31 53 28
E-mail: delegation-benin@eeas.europa.eu
Web: www.eeas.europa.eu/delegations/benin/index_fr.htm

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Země EU v roce 2014 vyvezly do Beninu zboží za 1101,2 mil. Euro, dovezly zboží za 45,93 mil. Euro.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU je spolu s USA jedním z největších donorů ZRP. 10. EDF alokoval 334 mil. Euro (obálka A) a 6,2 mil. Euro (obálka B) v letech 2008–2013. Zaměřil se na zlepšení ekonomického prostředí, údržbu a výstavbu infrastruktury (silnic) a přímou rozpočtovou pomoc. 

V rámci 11. EDF (2014–2020) by měl Benin obdržet pomoc ve výši 372 mil. Euro.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: