Bhútán: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Je třeba vzít v úvahu, že bhútánský trh je velice malý (700 tis. obyv.) a z velké míry je uspokojován dodávkami z okolních zemí. Mezi perspektivní oblasti spolupráce by mohly patřit:

Civilní letectví - ČR projevila již v roce 2015 zájem účastnit se projektu na modernizaci letiště v Paró.  Společnost Transcon má zájem i na modernizace vnitrostátních letišť v Bumthangu a Gelekphu.

Dodávky letounu L 410 - v červenci 2015 se uskutečnila prezentace letounu pro bhútánskou vládu, soukromou společnost Tashi Air a státní aerolinie Druk Air. Klíčová je změna na bhútánského Zákona o civilním letectví, která by umožnila nákup letadla bez přetlakové kabiny. 

Hydroenergetika – i když je Indie dominantním dodavatelem, prostor existuje i pro jiné země, a to zejména při budování malých vodních elektráren a také při budování nových energetických sítí. Kapacita a kompetence českých firem v dané oblasti existují.

Solární energetika

Vodní hospodářství (usměrnění vodních toků, zavádění kanalizace a zdrojů pitné vody, protipovodňové systémy, mobilní čističky)

Infrastruktura - stavba železničních tratí (měly by spojit Bhútán s Indií a dalšími sousedními zeměmi), stavba mostů a ražení tunelů

Zemědělská technika a stroje -  společně s technologiemi na zpracování potravin, secí stroje

Školení bhútánských pilotů v České republice – žádost uplatněná již v roce 2015 ministrem informací, komunikací a civilního letectví.

5.2. Kalendář akcí

Stykové akce na vyšší politické úrovni nebyly v roce 2016 realizovány.

 

Náměstek ministra zahraničí M. Stašek jednal na MZV ČR dne  28.11.2016 s velvyslankyní Bhútánu Pemou Choden a zakladatelkou Friends of Bhutan Society Czech Rep. Liliou Khousnoutdinovou. Velvyslankyně Pema Choden  navštívila MZV v rámci své návštěvy Prahy při příležitosti slavnostní večeře s představiteli nově založené asociace „Friends of Bhutan Society“.  Jednání se dotklo možné dodávky letounů L 410 do Bhútánu, zmíněn byl i zájem firmy TRANSCON na renovaci světelného systému letiště v Thimphú. L. Khousnoutdinové (LK) informovala o činnosti Friends of Bhutan Society Czech Rep. Česká pobočka je nejmladší asociací a byla založena na jaře 2016, kdy se také uskutečnil první konference v Lucerně. Cílem asociace je podporovat šíření povědomí o Bhútánu, kulturní spolupráci a sociálně zaměřené projekty v Bhútánu

 

Ve dnech 30. ledna až 1. února 2017 se pod patronací delegace EU uskutečnila pracovní cesta velvyslanců EU se sídlem v Dillí do Bhútánu, které se zúčastnil také VZÚ Dillí Milan Hovorka. Delegaci přijal k audienci bhútánský král Jigme Khesar Namgyel Wangchuck a další nejvyšší představitelé Bhútánu, včetně předsedy vlády Lyonchhen Tshering Togbaye, předsedy parlamentu Tshongpon Jigme Zangpoa, ministra zahraničních věcí Lyonpo Damcho Dorjiho, ministra zemědělství Lyonpo Yeshey Dorjiho a ministra vnitra a kultury Dawa Gyeltshena. Delegace rovněž jednala s nejvyššími představiteli Komise pro hrubé národní štěstí, s lídrem opozice a také představiteli soukromé sféry zastoupené nejvyššími zástupci Obchodní a průmyslové komory Bhútánu. V neposlední řadě se Delegace setkala s představiteli organizací systému OSN působícími v Bhútánu. Pro VZÚ Dillí byla účast v delegaci dobrou příležitostí nejen pro deklarování sounáležitosti s politikou EU, avšak také pro zviditelnění zájmu České republiky o rozvoj vzájemných dvoustranných vztahů.

 

V dubnu 2017 ministr kultury Daniel Herman indikoval zájem o návštěvu Bhútánu v červenci či září 2017.

 

V první dekádě května 2017 pobývala v ČR delegace Bhútánu vedená výkonným ředitelem Centra hrubého domácího štěstí Bhútánu Dr. Saamderem Chetrim společně s velvyslankyní Bhútánu s rezidencí v Bruselu paní Pema Choden a dalšími významnými hosty. Delegace se m.j. zúčastnila 2. konference nazvané „Den pro štěstí“,  pořádané dne  9.5. v Paláci Lucerna  nadací Šťastné Česko a Spolkem přátel Bhútánu v České republice.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Dosud téměř nulová obchodní výměna s Bhútánem skýtá potenciál pro budoucí spolupráci, na druhé straně je však třeba počítat s tím, že bhútánský trh je velice malý (750 tis. obyv.) a z velké míry je uspokojován dodávkami z okolních zemí. Mezi perspektivní položky českého exportu by mohlo patřit:

- hydroenergetika: větší hydroenergetické projekty jsou sice v současné době realizovány výhradně na bázi spolupráce vlád Bhútánu a Indie, příležitosti se však otvírají ve spolupráci se soukromým sektorem v oblasti malých vodních elektráren s výkonem od 1MW.

- infrastruktura: stavba železničních tratí (měly by spojit Bhútán s Indií a dalšími sousedními zeměmi, cementárny, stavba mostů a ražení tunelů,

- dodávky zemědělské techniky a strojů společně s technologiemi na zpracování potravin, secí stroje

- civilní letectví: letištní zařízení, modernizace letišť, radarové systémy, dodávky malých letadel, vybudování systému záchranářské pomoci v rámci správy letišť (v souvislosti s plánem vlády do budoucna zřídit vnitrostátní letecká spojení),

- environmentální zařízení (zajištění dodávek a distribuce pitné vody, odpadové hospodářství, zařízení na zpracování biomasy, výrobu solární energie apod.),

- vodohospodářství: protipovodňové systémy, mobilní čističky,

- potravinářský průmysl: balící stroje,

- mikropivovary,

- cestovní ruch: investice do stavby a provozování hotelů a zřízení hotelového typu včetně služeb (wellness, atp.).

Na některé z výše uvedených projektů má Bhútán finanční prostředky z vlastních zdrojů, případně z mezinárodních fondů. Jedním z významných poskytovatelů úvěrů Bhútánu je například Asijská rozvojová banka. Česká republika však jejím členem není, což možnost účasti na bankou financovaných projektech výrazně limituje. Velké množství projektů však vyžaduje vedle dodávek technologií rovněž nabídku finanční zajištění, tedy investici. 

ČR má dále zájem účastnit se projekt na modernizaci osvětlení letiště v Paró a dalších dvou vnitrostátních letištích a rovněž nabídla pomoc s výstavbou pivovarů, zemědělskou technikou, asistencí s budováním kanalizací a zpracováním odpadu a výcvikem pilotů.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Bhútán je podle nejnovější zprávy Světového ekonomického fóra 105. konkurenceschopnou ekonomikou. Jedná se o pohoršení o dvě místa proti loňské zprávě, když BT tlačí dolů zejména faktory týkající se efektivnosti, přístup k financím, devizová regulace, restriktivní trh práce, nedostatečná infrastruktura, neefektivní byrokracie, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

Vzájemnou bilaterální relaci v roce 2015 oživila v ekonomické části delegace Letu Kunovice, která v červenci 2015 prezentovala letoun L 410, který uskutečnil úspěšný testovací let pro bhútánskou vládu, soukromou společnost Tashi Air a státní aerolinie Druk Air. Ten byl základním předpokladem pro certifikaci stroje a jeho možný návazný odprodej bhútánské straně.

Dvoustranné relaci bezpochyby dále napomohly protokolární návštěvy související s rozloučením předchozího a předáním pověřovacích listin nového VZÚ.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: