Bhútán: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

19. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Dosud téměř nulová obchodní výměna s Bhútánem skýtá potenciál pro budoucí spolupráci, na druhé straně je však třeba počítat s tím, že bhútánský trh je velice malý (750 tis. obyv.) a z velké míry je uspokojován dodávkami z okolních zemí. Mezi perspektivní položky českého exportu by mohlo patřit:

- hydroenergetika: větší hydroenergetické projekty jsou sice v současné době realizovány výhradně na bázi spolupráce vlád Bhútánu a Indie, příležitosti se však otvírají ve spolupráci se soukromým sektorem v oblasti malých vodních elektráren s výkonem od 1MW.

- infrastruktura: stavba železničních tratí (měly by spojit Bhútán s Indií a dalšími sousedními zeměmi, cementárny, stavba mostů a ražení tunelů,

- dodávky zemědělské techniky a strojů společně s technologiemi na zpracování potravin, secí stroje

- civilní letectví: letištní zařízení, modernizace letišť, radarové systémy, dodávky malých letadel, vybudování systému záchranářské pomoci v rámci správy letišť (v souvislosti s plánem vlády do budoucna zřídit vnitrostátní letecká spojení),

- environmentální zařízení (zajištění dodávek a distribuce pitné vody, odpadové hospodářství, zařízení na zpracování biomasy, výrobu solární energie apod.),

- vodohospodářství: protipovodňové systémy, mobilní čističky,

- potravinářský průmysl: balící stroje,

- mikropivovary,

- cestovní ruch: investice do stavby a provozování hotelů a zřízení hotelového typu včetně služeb (wellness, atp.).

Na některé z výše uvedených projektů má Bhútán finanční prostředky z vlastních zdrojů, případně z mezinárodních fondů. Jedním z významných poskytovatelů úvěrů Bhútánu je například Asijská rozvojová banka. Česká republika však jejím členem není, což možnost účasti na bankou financovaných projektech výrazně limituje. Velké množství projektů však vyžaduje vedle dodávek technologií rovněž nabídku finanční zajištění, tedy investici. 

ČR má dále zájem účastnit se projekt na modernizaci osvětlení letiště v Paró a dalších dvou vnitrostátních letištích a rovněž nabídla pomoc s výstavbou pivovarů, zemědělskou technikou, asistencí s budováním kanalizací a zpracováním odpadu a výcvikem pilotů.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Bhútán je podle nejnovější zprávy Světového ekonomického fóra 105. konkurenceschopnou ekonomikou. Jedná se o pohoršení o dvě místa proti loňské zprávě, když BT tlačí dolů zejména faktory týkající se efektivnosti, přístup k financím, devizová regulace, restriktivní trh práce, nedostatečná infrastruktura, neefektivní byrokracie, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

Vzájemnou bilaterální relaci v roce 2015 oživila v ekonomické části delegace Letu Kunovice, která v červenci 2015 prezentovala letoun L 410, který uskutečnil úspěšný testovací let pro bhútánskou vládu, soukromou společnost Tashi Air a státní aerolinie Druk Air. Ten byl základním předpokladem pro certifikaci stroje a jeho možný návazný odprodej bhútánské straně.

Dvoustranné relaci bezpochyby dále napomohly protokolární návštěvy související s rozloučením předchozího a předáním pověřovacích listin nového VZÚ.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: