Bhútán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzhledem k dosud nepatrné obchodní výměně a malým objemům obchodu je bilaterální obchodní bilance silně ovlivněna výší dílčích uzavřených obchodů v jednotlivých letech. Nelze proto vysledovat nějaký pozvolný kontinuální trend.

 

Obchodní obrat v tis. CZK:

 

2012

 

2013

2014

2015

2016

Vývoz

88

52

438

792

65

Dovoz

                      

0

54

 

1 627

7 729

230

Bilance

 

+88

-2

 

-1 189

-6 932

-225

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Celkem 99 % dovozu tvořily v roce 2016 oděvní výrobky, zbývající 1 % připadlo na hodinky. Přes 90 % vývozu připadlo na součásti obráběcích strojů, zbytek tvořily bedny, bedničky, palety ze dřeva.

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Nejperspektivnější oblastí pro spolupráci v tomto sektoru je navýšení cestovního ruchu z ČR do Bhútánu. Do r. 2005, kdy byl Bhútán cestovnímu ruchu uzavřen, navštívilo království asi jenom 100 Čechů. Bhútán je však stále oblíbenější turistickou destinací. V současné době navštěvuje Bhútán cca 150-200 českých turistů ročně, zájezdy do Bhútánu nabízí v ČR pouze CK Livingstone.

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ není známa přítomnost českých firem v Bhútánu nebo existence joint-ventures mezi českými a bhútánskými firmami.

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dne 2.12.2011 bylo v New Yorku podepsáno Společné komuniké o navázání diplomatických styků mezi Českou republikou a Bhútánským královstvím.

ČR nemá s Bhútánem uzavřenou žádnou bilaterální smlouvu. V návaznosti na jednání ministra J. Kohouta v Bhútánu v r. 2013 proběhla mezi MZV, MV, MK a MŠMT diskuze o možnosti uzavření smlouvy o kulturní spolupráci ČR s Bhútánem. Vzhledem k negativnímu stanovisku MŠMT byl proces sjednávání smlouvy pozastaven.

V únoru 2013 korespondenčně sjednal Svaz průmyslu a dopravy ČR s BCCI (Bhutan Chamber of Commerce) memorandum o spolupráci komor, které dosud nebylo podepsáno.

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Kvůli izolovanosti země a obtížnosti získání vstupu v zemi nepůsobí žádná česká NGO.

ČR neposkytla Bhútánu v roce 2016 žádnou rozvojovou pomoc. Na bhútánské straně došlo ke změnám v podmínkách financování rozvojových projektů, kdy bhútánské instituce nově požadují převedení celé finanční částky na projekt před jeho započetím, což pomoc ze strany ČR znemožňuje.

V srpnu 2016 zaslalo MZV Bhútánu prostřednictvím velvyslanectví Bhútánu v Bruselu nótu se žádostí o pomoc při obnově země po ničivých záplavách. Rozsah požadované pomoci však nebyl specifikován.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzhledem k dosud nepatrné obchodní výměně a malým objemům obchodu je bilaterální obchodní bilance silně ovlivněna výší dílčích uzavřených obchodů v jednotlivých letech. V roce 2011 se např. vzájemná bilance prudce propadla díky jednorázovému dovozu strojů na zpracování dat z Bhútánu. Nelze proto vysledovat nějaký pozvolný kontinuální trend.

Obchodní obrat v tis. CZK:

 

2011

 

2012

 

2013

2014

2015

Vývoz

9

 

88

52

438

792

Dovoz

                      

340

 

0

54

 

1 627

7729

Bilance

 

-331

 

+88

-2

 

-1189

-6932

Vzájemný obchod

V období roku 2015 se obchodní výměna mezi ČR a BT pohybovala na zcela minimální úrovni. Dovoz z BT činil v uvedeném období kolem 7,8 mil Kč, hlavním dovozovým artiklem byly výrobky chemických sloučenin kovů (křemík, vodík), železo a ocel (fersolitiny) a v menší míře dále etylalkohol a oděvy.

Vývoz se v uvedeném období pohyboval kolem 800 tisíc CZK, hlavním artiklem byly hydrometry a tlakoměry a přístroje pro fyzikální a chemické rozbory.

ČR má ve vztahu k BT zájem účastnit se projektu na modernizaci letiště v Paró a dalších dvou vnitrostátních letištích. Společnost Transcon předložila opakovaně ve druhém pololetí 2015 nabídku na modernizaci všech bhútánských letišť. Diskutována byla možnost prodeje letounu L 410 a v červenci 2015 se uskutečnila prezentace letounu L 410 včetně testovacího letu pro bhútánskou vládu, soukromou společnost Tashi Air a státní aerolinie Druk Air. Pro úspěch obchodu je klíčová změna Zákona o civilním letectví, která by umožnila nákup letadla bez přetlakové kabiny a zahájení jednání o odprodeji letadla BT.  

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vzhledem k tomu, že vzájemná obchodní výměna je spíše sporadická a položky dovozu a vývozu se značně liší, nelze vysledovat “obvyklé” vývozní, ani dovozní komodity.

Hlavní položky vývozu z 2014 a 2015: stroje na automatické zpracování dat, telekomunikační zařízení, kuchyňské sklo, hydrometry a tlakoměry a přístroje pro fyzikální a chemické rozbory.

Hlavní položky dovozu z r. 2014 a 2015: výrobky chemických sloučenin kovů (křemík, vodík), železo a ocel (fersolitiny) a dále etylalkohol a oděvy.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Nejperspektivnější oblastí pro spolupráci v tomto sektoru je navýšení cestovního ruchu z ČR do Bhútánu. Do r. 2005, kdy byl Bhútán cestovnímu ruchu uzavřen, navštívilo království asi jenom 100 Čechů. Bhútán je však stále oblíbenější jako turistická destinace. V současné době navštěvuje Bhútán cca 150-200 českých turistů ročně, zájezdy do Bhútánu nabízí několik cestovních kanceláří v ČR.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ není známa přítomnost českých firem v Bhútánu nebo existence joint-ventures mezi českými a bhútánskými firmami.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dne 2.12.2011 bylo v New Yorku podepsáno Společné komuniké o navázání diplomatických styků mezi Českou republikou a Bhútánským královstvím.

ČR nemá s Bhútánem uzavřenou žádnou bilaterální smlouvu, probíhá však diskuze o možnosti uzavření smlouvy o kulturní spolupráci ČR s Bhútánem.

K podpisu je připraveno MoU mezi Bhútánskou obchodní komorou a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Kvůli izolovanosti země a obtížnosti získání vstupu v zemi nepůsobí žádné české NGO.

V roce 2015 nebyla v plánu ve vztahu k BT implementace projektu rozvojové nebo transformační spolupráce. BT požaduje poskytnutí 100% krytí projektu před započetím jeho realizace. Česká strana však může poskytnout zálohu do výše maximálně 50% poskytnutých finančních prostředků pro realizaci projektu a zbytek je možné poskytnout až po samotné realizaci. Tento stav de facto znemožňuje české straně poskytování rozvojové pomoci BT do budoucna. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: