Bhútán: Zahraniční obchod a investice

18. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Nejdůležitějším obchodním partnerem a investorem v Bhútánu je Indie. Bhútán se stále aktivněji snaží zapojit do regionálního obchodu v rámci zemí SAARC, kde je po Indii jeho největším partnerem Bangladéš. Obchodní cesta přes indický svazový stát Méghalája umožňuje obchodní výměnu mezi Bhútánem a Bangladéšem.

 

Obchodní bilance za posledních 5 let v mil. USD:

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

 

352

409,2

375

500

568

Dovoz

905,3

927,6

965

1 100

1 020

Bilance

 

-555,3

-518,4

-590

-600

-452

 

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Zahraniční obchod je zaměřen především na Indii, která odebírá 83 % bhútánského exportu (především hydroenergetika). Za Indií následovaly Bangladéš, Itálie, Nizozemsko a Nepál. Hlavními dovozními partnery byly Indie, Jižní Korea, Japonsko, Čína a Thajsko. Bhútán je pro EU 184. obchodním partnerem, EU pro Bhútán hraje významnou, ale ne zcela životně důležitou roli.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními vývozními položkami byly elektřina z hydroelektráren, křemíkové výrobky, minerální produkty a cement. Nejdůležitějšími dovozními komoditami byly nafta, benzín a rýže, dále pak masné a zeleninové produkty, vozidla a jejich příslušenství.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Bhútán je součástí SAFTA (South Asian Free Trade Area), Jihoasijské zóny volného obchodu. Toto uskupení bylo založeno v roce 2004 a má za úkol omezit narůstající celní poplatky a ostatní překážky, jež stály v cestě pohybu zboží a služeb v regionu. Dalšími členy jsou kromě Bhútánu ještě Maledivy, Indie, Bangladéš, Šrí Lanka, Nepál, Afghánistán a Pákistán.

 

Vláda plánuje do r. 2020 vytvořit SEZ (speciální ekonomické zóny) v jižních částech země.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Rok

 

2013

2014

2015

2016

2017

Přímé zahraniční investice (FDI) v mil. USD

.

145,4

173,8

181,2

185,5

 

Vláda si uvědomuje nezbytnost přílivu FDI pro rozvoj země a dosažení soběstačnosti a snaží se o diverzifikaci FDI. V r. 2010 bhútánská vláda přijala dokument „Foreign Direct Investment  Policy, 2010“, který umožňuje zahraničním investorům investice od 51 % - 100 %. Investiční firma může vlastnit půdu.

 

Bhútán má zájem o navýšení FDI, např. ve zvláštních ekonomických zón budovaných na jihu země, které skýtají možnosti pro výstavbu podniků (cementárny, zpracování zemědělské produkce atd.). Bhútán láká zájemce o investice řadou investičních pobídek a také atraktivní geopolitickou polohou mezi Čínou a Indií s přístupem na okolní trhy.

 

FDI však nejsou povoleny v oblasti médií a rozhlasového vysílání, těžebního průmyslu (těžba minerálů), hotelového průmyslu na nižní úrovni než tříhvězdičkových zařízení, hazardu, tabákového průmyslu, zdravotnictví apod., což souvisí s bhútánskými obavami ze ztráty kulturní jedinečnosti a zničení životního prostředí.

 

Dnes můžeme v Bhútánu najít investory z Austrálie, Rakouska, Finska, Dánska, Japonska, Nizozemí, Norska, Kanady, Německa, Itálie, Nového Zélandu, Itálie, Švédska, Jižní Koreje, UK a USA. Z multilaterálních organizací patří mezi významné investory Asijská rozvojová banka, Světová banka a OSN.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Bhútán se snaží přilákat zahraniční investice a usiluje o vstup do WTO. Vstup zahraničního kapitálu upravuje „Foreign Direct Investment Policy“, podle které mohou zahraniční subjekty vlastnit až 70 % podniku. Investiční projekty musejí být v minimální výši 1 mil. USD ve výrobním sektoru a 500 tis. USD v sektoru služeb. Vstup zahraničního kapitálu je povolen v celkem 14 sektorech.

 

Investoři musí požádat ministerstvo průmyslu o vydání FDI Registration Certificate a poté je třeba získat ještě další povolení a licence.  Zahraniční investoři se také musí zaregistrovat ve Firemním rejstříku v souladu s Companies Act (2000).

 

Národní shromáždění schválilo v květnu 2017  daňové pobídky  pro investory zahrnující daňové prázdniny, osvobození od daně z příjmu, osvobození od daně odvedené u zdroje a daňové slevy.

 

Zpráva Světové banky týkající se snadnosti podnikání v jednotlivých zemích zařadila Bhútán v roce 2017 na 75. místo. Bhútán se umístil na 107. místě Indexu ekonomické svobody jako nejlepší z  jihoasijských zemí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: