Bilaterální vztahy ČR s Leningradskou oblastí

2. 8. 2010 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

V roce 2006, kdy vrcholily dodávky investičních celků pro sklárnu v Kiriši, dosáhl růst českého exportu do Leningradské oblasti (LO) rekordní hodnoty 83 procenta, v roce 2007 se podařilo udržet  celkový objem exportu na stejné hodnotě. Vývoz z LO do ČR se dlouhodobě pohyboval na nízké hodnotě mezi 5 až 10 mil. USD, až v roce 2008 překročil 13,6 mil. USD.

Vývoj vzájemného zahraničního obchodu

V roce 2009 činil obrat zahraničního obchodu LO s ČR 100,7 mil. USD. Export LO do ČR činil 44,3 mil. USD, což představuje 0,6 % jejího celkového objemu exportu. Česká republika se na žebříčku objemu exportu LO přesunula z 21. na 9. místo. Export do ČR rostl v důsledku zvyšování dodávek zbožové skupiny „kaučuk, guma a výrobků z nich“ – pneumatiky a vzduchové pláště. V komoditní struktuře se objevila nová skupina – „lokomotivy, vozové soupravy a jejich díly“. V importu zaujímá ČR 18. místo. Objem importu z ČR činí 56,4 mil. USD, což představuje 1,5 % celkového objemu importu LO. ČR do LO vyváží převážně průmyslová zařízení (transformátory, elektrické přenosové systémy, čerpadla) a prostředky pozemní dopravy (části motorových dopravních prostředků).

Zahraniční obchod mezi Leningradskou oblastí a ČR za období 2002–2009
  Obrat Export do ČR Import z ČR Saldo mil. USD
mil. USD v  %* pořadí mil. USD v  %* mil. USD v  %*
2002 25,5 - - 4,2 - 21,3 - 17,3
2003 24,6 - - 8,0 - 16,6 - 8,6
2004 36,3 - - 9,0 - 27,3 - 18,3
2005 46,6 - - 9,8 - 36,8 - 27,0
2006 73,1 0,7 - 5,6 0,1 67,5 1,9 61,9
2007 76,9 0,5 - 8,9 0,1 68,0 1,0 59,1
2008 94,1 0,5 21 13,6 0,1 80,5 0,9 66,9
2009 100,7 0,9 9 44,3 0,6 56,4 1,5 12,1

Zdroj: Severozápadní celní úřad RF
* podíl ČR na celkovém obratu, dovozu a vývozu LO

Komoditní struktura za období 2006–2009
  2006 2007 2008 2009
EXPORT do ČR
Produkty anorganické chemie, vzácných a zemitých kovů, radioaktivních elementů nebo izotopů 2,8 4,7 6,4 2,6
Hmoty ze dřeva a jiných vláknitých celulózových materiálů 1,8 3,0 2,5 1,2
Ostatní chemická produkce - - - 0,7
Aluminium a výrobky z něj 0,4 - - -
Kaučuk a guma a výrobky z nich - 0,8 4,2 36,6
Lokomotivy, vozové soupravy a jejich díly - - - 1,8
IMPORT z ČR
Kaučuk a gumové výrobky 0,1 0,3 0,3 0,4
Papír a karton, výrobky z papírenské vlákniny 0,4 0,05 0,3 1,9
Průmyslová zařízení 15,0 11,1 20,7 19,7
Elektrické stroje a zařízení, jejich díly 13,0 14,1 14,3 8,4
Prostředky pozemní dopravy, kromě vozových souprav a tramvají 11,5 18,9 19,0 11,8
Plasty a výrobky z nich 3,5 2,7 2,9 1,5
Keramické výrobky 0,9 2,2 3,5 1,7

zpět na začátek

Platforma pro rozvoj dvoustranných vztahů

 • Společná pracovní skupina pro obchodně ekonomickou a vědeckotechnickou spolupráci mezi ČR a Leningradskou oblastí. Tato regionální platforma Mezivládní komise zasedá od června r. 2000 každoročně, střídavě v ČR a Sankt Peterburgu, resp. v některém z měst Leningradské oblasti pod společným vedením náměstka ministra dopravy ČR a vicegubernátora LO.
 • Deklarace o záměru navázat regionální spolupráci mezi LO a Jihomoravským krajem
 • Smlouva o spolupráci mezi Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS a Obchodní a hospodářskou komorou Leningradské oblasti

Přehled nejvýznamnějších dvoustranných akcí v ekonomické oblasti

 • 06/2000 – 1. zasedání Společné pracovní skupiny (SPS) v Sankt-Petěrburgu
 • 10/2001 – 2. zasedání SPS v Praze
 • 09/2002 – 3.  zasedání SPS v Sankt-Petěrburgu
 • 08/2003 – podepsána Deklarace o záměru navázat regionální spolupráci mezi LO a Jihomoravským krajem
 • 11/2004 – 4. zasedání SPS v Sankt-Petěrburgu
 • 03/2005 – 5. zasedání SPS v Praze
 • 10/2005 – podepsána Smlouva o spolupráci mezi Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS a Obchodní a hospodářskou komorou Leningradské oblasti
 • 05/2006 – 6. zasedání SPS v Kiriši
 • 06/2008 – 7. zasedání SPS v Brně
 • 10/2009 – 8. zasedání SPS v Sankt-Petěrburgu
 • 04/2010 – 9. zasedání SPS v Praze

Některé úspěšné příklady spolupráce

 • SKLOSTROJ TURNOV CZ s.r.o. realizoval ve dvou etapách dodávky celkem 6 výrobních linek na výrobu obalového skla ve městě Kiriši.
 • ALTA a.s. dodala do města Vyborgu drtící zařízení na výrobu štěrku o kapacitě 200 t/h.
 • PAPCEL a.s. dodala Sjaskému papírenskému kombinátu technologické zařízení na recyklaci papíru.

Zpět na předchozí část: Základní informace o Leningradské oblasti

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení: