Bilaterální vztahy ČR s Republikou Baškortostán

20. 8. 2010 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Vztahy v obchodně ekonomické oblasti mezi Českou republikou a Republikou Baškortostán se v posledních letech vyvíjí velmi dynamicky. V roce 2007 dosáhl vzájemný obrat 1,187 mld. USD. Hlavní položky exportu z RB do ČR v roce 2007 tvořila především nerostná paliva, ropa a produkty jejího zpracování. Hlavní položkou importu do RB byla strojírenská produkce.

Dosavadní výsledky vzájemných vztahů s Baškortostánem lze hodnotit vysoce pozitivně, přičemž obě strany dávají rozvoji dvoustranné spolupráce vysokou prioritu. Vztahy ČR a RB v obchodně ekonomické oblasti se vyvíjí velmi dynamicky. Od r. 2001 byl vykazován stabilní růst obratu zboží (s výjimkou r. 2005). V r. 2007 překonal vzájemný obrat rekordní úroveň jedné miliardy USD a dosáhl 1,187 mld. USD, v r. 2008 překročil obrat hranici půldruhé miliardy USD a dosáhl 1,521 mld. USD.

Vývoj vzájemného zahraničního obchodu

Zahraniční obchod mezi Republikou Baškortostán a ČR za období 2001 – 2008
  Obrat Export z RB Import do RB Saldo mil. USD
(z pohledu ČR)
mil. USD v % pořadí mil. USD v % mil. USD v %
2001 4,0     0,3   3,8   3,5
2002 6,7     3,8   2,9   - 0,9
2003 46,1     43,3   2,8   - 40,5
2004 73,5     71,4   2,1   - 69,3
2005 5,4     3,9   1,5   - 2,4
2006 237,7     230,2   7,5   - 222,7
2007 1 187     1 179   8,4   - 1170
2008 1 521     1 504   17,8   - 1486

Zdroj – Baškortostanstat

Poznámka: Statistiku vzájemného obchodu, zejména u českého exportu, je třeba brát orientačně. Česká produkce do Republiky Baškortostán postupuje také přes celnice v jiných subjektech federace, v takovém případě se do statistiky ZO RB nezapočte.

Klíčovou položku exportu z RB do ČR v r. 2008 tvořila především surová ropa – 99,7 %. Do ČR se vyváží také močovina, syntetický kaučuk, klížená kližka a difenylolpropan.

Ve struktuře importu do RB figuruje strojírenská produkce se 68,6 % (parní turbíny). Podniky RB nakoupily v ČR také ohebné výfuky na auta, sečky, pelety, vodní akumulátory, keramické obkladačky, chmel a slad.

Investice

V r. 2008 přitekly z ČR do RB investice (všechny formou PZI) v hodnotě 2,99 mil. USD, což představuje 1,7 % celkového objemu přijatých zahraničních investic. Stav českých kumulovaných investic v ekonomice RB na konci prosince 2008 činil 24,1 mil. USD (4,3 % celkového objemu kumulovaných zahraničních investic v republice).

zpět na začátek

Platforma pro rozvoj dvoustranných vztahů

 • 20.09.2001 byla nařízením Kabinetu Ministrů RB č. 883-p zřízena Společná pracovní skupina pro obchodně ekonomickou, vědeckotechnickou a kulturní spolupráci mezi Českou republikou a Republikou Baškortostán. Práci pracovní skupiny koordinuje za českou stranu Ministerstvo financí ČR v čele s náměstkem ministra, vedoucím baškortostánské části skupiny je místopředseda vlády a ministr průmyslu, investiční a inovační politiky RB.
 • Memorandum závěrů návštěvy oficiální delegace ČR v Republice Baškortostán v čele s prvním náměstkem ministra financí ČR, členem Mezivládní komise pro obchodně–ekonomickou a vědecko–technickou spolupráci mezi RF a ČR, panem Janem Mládkem, Ruská federace (podepsáno 07.12. 1999).

Přehled nejvýznamnějších dvoustranných akcí v obchodně ekonomické oblasti

 • 11/1994 – návštěva představitelů Velvyslanectví ČR v RB s cílem zmapování strategických směrů spolupráce a posouzení možností uzavření dvoustranných dohod.
 • 04/2006 – oficiální návštěva delegace RB s podnikatelským doprovodem (celkem 14 firem) v čele s předsedou Státního shromáždění – Kurultaje K.B. Tolkačevem v ČR, s cílem navázání meziparlamentních vztahů, posouzení otázek bilaterálních vztahů a účast na 2. zasedání Společné pracovní skupiny SPS pro obchodně ekonomickou, vědeckotechnickou a kulturní spolupráci mezi Českou republikou a Republikou Baškortostán.
 • 06/2006 – oficiální delegace RB pod vedením ministra bytového a komunálního hospodářství RB G. G. Asadullinova. V průběhu návštěvy se delegace RB setkala s náměstkem ministra MPO ČR, náměstkem předsedy poslanecké sněmovny ČR a představiteli bank. Posouzení možností společného zabezpečení projektů v průmyslu, bytovém a komunálním hospodářství, energetice, výstavbě, ekologii, zemědělství a kultuře.
 • 09/2006 – návštěva vedoucího administrace města Sterlitamak RB A.G. Černova v doprovodu vedoucích bytového a komunálního hospodářství z následujících měst – Strelitamaku, Išimbaje, Belebeje za účelem seznámení s bytovým a komunálním hospodářstvím v ČR.
 • 04/2007 – pracovní návštěva představitele ČEB a odborníků na výrobu cementu v RB. V průběhu návštěvy se delegace setkala s Prezidentem RB M. G. Rachimovym a předsedou vlády RB R. I. Bajdavletovym. Cílem bylo posouzení otázek podepsání Smlouvy na výstavbu továrny na výrobu cementu.
 • 05/2007 – oficiální návštěva české delegace v čele s velvyslancem ČR v RF, která společně s představiteli vlády RB položila základní kámen továrny na výrobu cementu.
 • 10/2007 – oficiální návštěva české delegace pod vedením náměstka ministra financí ČR za účelem účasti na 3. zasedání SPS pro obchodně ekonomickou, vědeckotechnickou a kulturní spolupráci mezi Českou republikou a republikou Baškortostán. V průběhu návštěvy došlo k setkání náměstka ministra financí ČR s předsedou vlády RB P.I.Bajdavletovem. Dále se členové delegace setkali s administrací města Ufa.
 • 04/2008 – v Praze se uskutečnilo v pořadí již 4. zasedání SPS. Baškortostánskou delegaci vedl vicepremiér a ministr průmyslu RB J. Pustovgarov, českou delegaci pak náměstek ministerstva financí ČR.
 • 06/2008 – česká národní výstava za účasti 42 českých podniků z různých odvětví ekonomiky. Výstava byla logickým pokračováním českých ekonomických aktivit v regionu. Cílem výstavy bylo prezentovat a propagovat možnosti českého průmyslu, vyhledávat možnosti pro uplatnění českých výrobků na trhu RB a získat nové, resp. rozšířit stávající kontakty.
 • 06/2008 – návštěva delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR a spojených delegací Ministerstva financí ČR a MPO ČR v RB (Ufa). Během své návštěvy se členové delegace setkali s prezidentem Baškortostánu M.G. Rachimovem a členy vlády a projednali otázky vzájemné ekonomické spolupráce mezi ČR a RB. Součástí návštěvy Ufy bylo zahájení České národní výstavy a účast delegace na Česko–ruské obchodní konferenci jako potvrzení zájmu ČR o spolupráci s RB a podpoření aktivit českých podnikatelů, kteří dlouhodobě obchodují a investují v Baškortostánu.
 • 04/2010 – v Ufě se uskutečnilo v pořadí již 5. zasedání SPS. Baškortostánskou delegaci vedl vicepremiér a ministr průmyslu, investiční a inovační politiky RB J. Pustovgarov, českou delegaci pak ministr financí ČR E. Janota.

Některé úspěšné příklady spolupráce

 • výstavba nového farmakologického závodu na výrobu hormonálních léku v Ufě s účasti české společnosti Favea Engineering s.r.o.
 • výstavba Učalinské vápenky a cementárny - kombinát na výrobu stavebních materiálů s účastí české společnosti CBPS s.r.o. (MATMINERALS);
 • rekonstrukce tramvajové tratě a obnova tramvajového parku v Ufě s účastí české společnosti INEKON GROUP a.s.;
 • výstavba zemědělských farem na klíč v Republice Baškortostán s využitím moderních technologií české společnosti FARMTEC a.s. a dalších dodavatelů,
 • zateplení budov s využitím nových technologií a izolačních stavebních materiálů české společnosti STOMIX s.r.o..

Zpět na předchozí část: Základní informace o Republice Baškortostán

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení: