Bilaterální vztahy ČR s Moskvou

14. 7. 2010 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dokument přináší informace o bilaterálních vztazích mezi Českou republikou a Moskvou. Zahrnuje vývoj vzájemného zahraničního obchodu v posledních letech a zabývá se také vývojem investic. Je zde také uvedena platforma pro rozvoj dvoustranných vztahů, dále přehled nejvýznamnějších dvoustranných akcí v ekonomické oblasti a úspěšné příklady spolupráce.

Vývoj vzájemného zahraničního obchodu

V průběhu posledních let se obchodně-ekonomická spolupráce Moskvy s Českou republikou vyvíjí vysokým tempem. V r. 2009 se vzájemný obrat snížil o 28,8 % a dosáhl 2,273 mil. EUR, neboli 1,8 % celkového objemu zahraničního obchodu Moskvy, což zabezpečuje Česku 14. místo mezi více než 200 zeměmi – obchodními partnery Moskvy.

Export zboží do ČR se v r. 2009 snížil o 33,0 % a dosáhl 1 580,3 mil. EUR (2,0 % celkového objemu moskevského exportu).

Import zboží z ČR se v r. 2009 snížil o 16,5 % a dosáhl hodnoty 693,0 mil. EUR (1,4 % celkového objemu moskevského importu).

Celkové pozitivní saldo obchodní bilance činilo 897,3 mil. EUR.

Dynamika vzájemné obchodní bilance mezi ČR a Moskvou (od roku 2007)
  Obrat Export do ČR Import z ČR Saldo mil. EUR
mil. EUR v % pořadí mil. EUR v % mil. EUR v %
2007 686 -   44,7 0,5 642 - -597,3
2008 2 894 - 17 2 090,0 - 804 - +1 286,0
2009 2 273 - 14 1580,3 - 693 - +897,3

Zdroj: vláda Moskvy
Pozn.: pro přepočet dolarů na EUR se v r. 2009 používá koeficient 1,4249
.

Komoditně v exportu do ČR r. 2009 převládaly tradičně minerální paliva – 1 476,7mil. EUR, z toho přírodní plyn – 1 247,8 mil. EUR, ropa a ropné produkty – 228,8 mil. EUR, produkce těžkého strojírenství – 58,2 mil. EUR, zařízení určená pro letecký provoz – 26,2 mil. EUR, nářadí a optické přístroje – 8,0 mil. EUR, elektrické stroje a zařízení – 1,7mld. EUR, produkce chemického průmyslu – 1,5 mil. EUR.

Komoditně v importu do Moskvy v r. 2008 převládala produkce těžkého strojírenství – 156,8 mil. EUR, elektrické stroje a zařízení, včetně monitorů, zařízení pro příjem televizního signálu a telefonní přístroje – 130,5 mil. EUR, farmaceutická produkce – 83,6 mil. EUR, osobní auta – 75,4 mil. EUR, papír a karton – 33,0 mil. EUR, plastové výrobky – 23,2 mil. EUR, alkohol a nealkoholické nápoje – 19,9 mil. EUR, černé kovy a výrobky z nich – 18,6 mil. EUR).

Vzájemné investice

V r. 2009 přitekly z ČR do Moskvy investice ve výši 16,1 mil. EUR, což v porovnání s r. 2008 znamenalo zvýšení objemu investic více než  3,7x. Strukturu českých investic tvořily z 96 % PZI a ze 4 % ostatní investice (většinou ve formě úvěrů). V r. 2009 se české investice podílely na celkovém objemu investic do ekonomiky Moskvy podílem 0,06 %.

Příliv investic z Moskvy do ČR v r. 2009 činil 3,338 mil. EUR 100% formou ostatních investic (74% zvýšení objemu investic v porovnání s r. 2008), neuskutečnily se žádné PZI. Investice do ČR se podílely na celkovém objemu moskevských investic do zahraničí 0,008 %.

Platforma pro rozvoj dvoustranných vztahů

 • Tradičně silně obsazený Obchodně–ekonomický úsek zastupitelského úřadu ČR v RF v Moskvě a Obchodní zastupitelství RF v ČR v Praze
 • V r. 2003 otevřeno zastoupení české agentury na podporu obchodu CzechTrade v Moskvě.
 • Memorandum o ekonomické, průmyslové a vědecko–technické spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a vládou Moskvy z 27. května 2005.
 • Společná pracovní skupina (SPS) pro ekonomickou, průmyslovou a vědecko–technickou spolupráci mezi MPO ČR a vládou Moskvy z 27. května 2005. SPS zasedá jednou ročně, střídavě v Praze a Moskvě. V současné době je předsedou české části SPS z pověření ministra průmyslu a obchodu předseda Komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS V. Petříček, předsedou ruské části SPS je ministr vlády Moskvy, ředitel departamentu podpory a rozvoje malého podnikání M. M. Vyšegorodcev.

Přehled nejvýznamnějších dvoustranných akcí v obchodně ekonomické oblasti

 • 05/2006 – v Praze se uskutečnilo 1. zasedání SPS mezi MPO ČR a vládou Moskvy.
 • 04/2007 – návštěva prezidenta ČR V. Klause v Ruské Federaci a jednání s primátorem Moskvy J. Lužkovem o spolupráci mezi ČR a Moskvou.
 • 05/2007 – v Moskvě se uskutečnilo v pořadí již 2. zasedání SPS mezi MPO ČR a vládou Moskvy.
 • 05/2008 – se v Praze uskutečnilo v pořadí již 3. zasedání SPS mezi MPO ČR a vládou Moskvy.
 • 10/2008 – účast ruské podnikatelské mise v čele s primátorem Moskvy J. Lužkovem na ekonomické konferenci a podnikatelském fóru „Spolupráce v oblasti inovačních technologií jako základ partnerských vztahů“ v rámci konání akce „Dny Moskvy v Praze“.
 • 06/2009 – v Moskvě 4. zasedání Společné pracovní skupiny pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi MPO ČR a vládou Moskvy.
 • 6/2010 – v Praze 5. zasedání Společné pracovní skupiny pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi MPO ČR a vládou Moskvy.

Některé úspěšné příklady spolupráce

 • modernizace dříve dodaných českých tramvají a trolejbusů s využitím české elektrovýzbroje TV–PROGRES (pro tramvaje) a TV–EUROPULS (pro trolejbusy),
 • ofsetová spolupráce při výrobě asynchronních trakčních motorů,
 • spolupráce při výrobě nových nízkopodlažních tramvají a trolejbusů,
 • rekonstrukce a modernizace tramvajových tratí v Moskvě,
 • využití kogeneračních jednotek TEDOM pro výrobu elektřiny a tepla při výstavbě energetických bloků v Moskvě,
 • spolupráce při výrobě elektromotorů o výkonu 1000–1500 KW,
 • spolupráce při vývoji a výrobě stlačovacích kompresorů.

Zpět na předchozí část: Základní informace o Moskvě

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení: