Bilaterální vztahy ČR se Sankt Peterburgem

23. 4. 2010 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dosavadní výsledky vzájemných vztahů se Sankt Peterburgem lze hodnotit vysoce pozitivně, přičemž česká strana i vláda Sankt Peterburgu udělují rozvoji dvoustranné spolupráce vysokou prioritu.

Vztahy ČR se Sankt-Peterburgem v obchodně ekonomické oblasti se vyvíjejí zejména v posledních letech velmi dynamicky; obrat vzájemného obchodu překonal v roce 2008 hranici 298 mil. USD, což představuje meziroční nárůst o 42 %, v exportu jde o nárůst přes 24,5 % (hodnota 249,5 mil. USD).

Vývoj vzájemného zahraničního obchodu 

Obrat vzájemného obchodu s ČR dosáhl v r. 2009  hodnoty 1 228,3 mil. USD (nárůst 4krát v porovnání s r. 2008). Export z ČR činil 205 mil. USD, co představuje snížení o 18 % oproti roku 2008. Šlo hlavně o dodávky elektrického zařízení, strojírenské produkce, dřeva a tiskařské produkce. Import do České republiky ze Sankt-Peterburgu v r. 2009 se zvýšil 21krát oproti roku 2008 a dosáhl objem 1 023,3 mil. USD. Základním produktem importu bylo minerální palivo a pohonné látky.

Zahraniční obchod mezi ČR a Sankt Peterburgem za období 2003–2007
  Obrat Export z ČR Import do ČR Saldo
  mil. USD % pořadí mil. USD % mil. USD % (mil. USD)
2003 65,0     52,1   12,9   39,2
2004 71,0     62,5   8,5   54,0
2005 104,1     93,0   11,1   81,9
2006 154,1     133,3   20,8   112,5
2007 209,5   32. 200,3   9,2   191,1
2008 298,0 - - 249,5 - 48,5 - 201,0
2009 1 228,3     205,0   1 023,3   818,3

Zdroj: Celnice Severozápadního federálního okruhu
Poznámka: Statistiku vzájemného obchodu, zejména u českého exportu, je třeba brát orientačně. Česká produkce do SP vstupuje také přes celnice v jiných subjektech federace, a tudíž se do statistiky zahraničního obchodu Sankt-Peterburgu nezapočítává.

Vzájemné investice

Celkový objem českých investic do Sankt Peterburgu za období 1993–05/2008 dosáhl hodnoty 935,6 tis. USD, z nichž 81,5 tis. USD představují přímé zahraniční investice. Z významnějších českých projektů lze zatím zmínit pouze připravovanou investici do automobilového průmyslu a projekt v oblasti zpracování dřeva. (Zdroj: Celnice Severozápadního federálního okruhu)

Platforma pro rozvoj dvoustranných vztahů

 • Generální konzulát ČR v Sankt-Peterburgu navázal na činnost konzulátu ČSFR, resp. ČSSR (založen roku 1973); Obchodně ekonomický úsek GK SP byl od září 2005 personálně posílen o ekonomického diplomata.
 • Podepsaná v roce 1991 Deklarace přátelských vztahů mezi magistrátem hl. m. Prahy a radnicí Sankt Peterburgu.
 • Společná pracovní skupina pro obchodně ekonomickou a vědeckotechnickou spolupráci mezi ČR a Sankt-Peterburgem. Tato regionální platforma Mezivládní komise zasedá od r. 2001 každoročně, střídavě v ČR a Sankt-Peterburgu, pod společným vedením náměstka ministra dopravy ČR a vicegubernátora Sankt-Peterburgu.
 • Otevření v roce 2001 zastoupení české agentury na podporu obchodu CzechTrade v Sankt-Peterburgu

Přehled nejvýznamnějších dvoustranných akcí v obchodně ekonomické oblasti

 • [06/2000] 1. zasedání Společné pracovní skupiny
 • [2001] 2. zasedání Společné pracovní skupiny
 • [01/2003] 3.  zasedání Společné pracovní skupiny
 • [11/2004] 4. zasedání Společné pracovní skupiny
 • [05/2003] návštěva prezidenta ČR V. Klause v rámci Summitu EU – Rusko
 • [05/2003] národní výstava „Česká republika – Váš partner“
 • [06/2005] oficiální účast předsedy Senátu Parlamentu ČR P. Sobotky na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru
 • [09/2005] prezentace Jihomoravského kraje pod vedením zástupce hejtmana a primátora Brna  
 • [09/2005] 5. zasedání Společné pracovní skupiny
 • [10/2005] oficiální účast ČR na dřevoobráběcím veletrhu „Technodrev“ (MPO ČR)
 • [02/2006] 6. zasedání Společné pracovní skupiny
 • [06/2006] oficiální účast náměstka ministra dopravy ČR na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru
 • [10/2006] oficiální účast ČR na mezinárodním dopravním veletrhu „Transtek“ (Ministerstvo dopravy ČR)
 • [03/2007] oficiální účast ČR na mezinárodním veletrhu „Obrabotka metallov“ (MPO ČR)
 • [05/2007] prezentace českých firem na veletrhu „Energetika a Elektrotechnika“ ve spolupráci s MZV ČR
 • [05/2007] 7. zasedání Společné pracovní skupiny
 • [11/2007] prezentace podnikatelských příležitostí SP při návštěvě gubernátorky V. Matvijenko v ČR
 • [03/2008] podnikatelská mise Hospodářské komise SNS u příležitosti návštěvy náměstkyně magistrátu hl. m. Prahy, fórum obchodně ekonomické spolupráce ČR a Sankt-Peterburgu
 • [03/2009] prezentace českých firem, které byly největším společným zahraničním vystavovatelem na Petrohradském technickém veletrhu „Těchničeskaja jarmarka“
 • [04/2009] prezentace 10. českých firem na 14. ročníku hlavního stavebního veletrhu Interstrojexpo v Sankt-Peterburgu
 • [10/2009] 8. zasedání Společné pracovní skupiny v Sankt-Peterburgu
 • [12/2009] návštěva delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR, jednání s vládami Sankt-Peterburgu a vedením Petrohradské obchodní a průmyslové komory
 • [03/2010] 10. českých firem převážně strojírenského zaměření, se pod hlavičkou CzechTrade úspěšně prezentovalo na mezinárodním veletrhu „Petěrburgskaja Těchničeskaja Jarmarka“

Některé úspěšné příklady spolupráce

České aerolinie a.s.

Letecká linka Praha–Sankt-Peterburg a zpět je provozována leteckými dopravci České aerolinie a.s. (ČSA) a Russija, a to ve vzájemné spolupráci na základě společného označování linek (code-sharing). Týdně je provozováno celkem 10 frekvencí (5 ČSA a 5 Russija). Z provozních výsledků ČSA a z tržní poptávky vyplývá, že potenciál trhu umožňuje další nárůst frekvencí. V tomto smyslu má společnost ČSA zájem jednat v roce 2010 s novými vlastníky společnosti Russija.

Technoprojekt, a.s.

Na základě úzké spolupráce (od roku 2008) společností „Technoprojekt, a.s.“ a „OOO LDR Stroj“ (общество с ограниченной ответсвенностью ЛДР-Строй) se sídlem v Sankt-Peterburgu v oblasti projekčních a inženýrských prací pro investiční výstavbu na území Ruské federace, byla v únoru 2010 založena v Ostravě společnost „LDR Technoprojekt s.r.o.“, majoritně ovládaná společností Technoprojekt. V dubnu 2010 se předpokládá zřízení organizační složky (представительствa) této nově založené společnosti v Sankt-Peterburgu. Hlavním cílem těchto společnosti je poskytovat s podporou zakládajících společností obou stran profesionální služby v oblasti projekčních a inženýrských prací jak pro investory na území Ruské federace, tak i pro české exportéry.

HYDROPROJEKT CZ a.s.

V období od září 2009 společnost HYDROPROJEKT CZ pokračovala v projektových pracích na projektu čistírny odpadních vod města Kronštadt pro zákazníka GUP „VODOKANAL Sankt-Peterburg“. Projektové práce byly v podstatě ukončeny v únoru 2010 a projekt byl předán zákazníkovi a následně bude předán k posouzení státní expertíze.

Novou aktivitou společnosti HYDROPROJEKT CZ je navázání kontaktů se společností Vodokanal Velikyj Novgorod na téma projekční práce na rekonstrukci některých objektů kanalizačního systému města a i s pohledu odstranění zápachu.

V rámci nových právních norem Ruské federace společnost HYDROPROJEKT CZ a.s. obdržela „povolení pro projektovou činnost“ v celém spektru projektových prací v oblasti vodního hospodářství i ostatních oblastí ekologické činnosti (tzv. Osvědčení o povolení k projektování). Společnost HYDROPROJEKT CZ je v současné době jedinou českou projektovou organizací v oblasti vodního hospodářství a ekologie, která toto povolení vlastní.

CzechTrade, zahraniční kancelář Sankt-Peterburg

Podle informací zástupce České agentury pro odporu exportu CzechTrade v Sankt-Peterburgu spolupráce mezi Czech Trade, Hospodářskou komorou Brno a městskou a oblastní obchodní a průmyslovou komorou Sankt-Peterburgu probíhá hlavně na bázi výměny informací o konání akcí, prezentací, účastí na veletrzích apod.

Představitelé oblastní obchodní a průmyslové komory Sankt-Peterburgu byli informováni o přípravě konzultačních dnů zahraniční kanceláře CzechTrade v ČR v roce 2010 a o přípravě účastí českých firem na veletrzích v 2010 v Sankt-Peterburgu. Při osobních setkáních byly zástupcem CzechTrade a generálního konzulátu ČR v Sankt-Peterburgu předány zástupcům administrativy Sankt-Peterburgu materiály s nabídkami českých firem Inekon, Škoda, Havlík a Ždas, které mají zájem o spolupráci v tomto regionu Ruska. Oblastní obchodní a průmyslové komoře Sankt-Peterburgu byly rovněž předány podklady o konání Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v září 2010 za účelem zvážení účasti nebo alespoň návštěvy veletrhu.

Dále zahraniční kancelář CzechTrade v Sankt-Peterburg pořádá tzv. konzultační dny, které slouží pro zájemce z ČR k získání informací o podnikatelském prostředí v Sankt-Peterburgu a Leningradské oblasti a o možné spolupráci s ruskými podnikatelskými subjekty.

Předchozí část – Základní informace o Sankt Peterburgu

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení: