Bilaterální vztahy ČR se Sverdlovskou oblastí

5. 9. 2013 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Sverdlovská oblast patří jednoznačně k nejvýznamnějším regionům Ruské federace. Dosavadní výsledky vzájemných vztahů se Sverdlovskou oblastí lze hodnotit vysoce pozitivně, přičemž česká strana i vláda Sverdlovské oblasti, udělují rozvoji dvoustranné spolupráce vysokou prioritu.

Vývoj vzájemného zahraničního obchodu

Sverdlovská oblast patří jednoznačně k ekonomicky nejvýznamnějším regionům Ruské federace. Dosavadní výsledky vzájemných vztahů se Sverdlovskou oblastí lze hodnotit vysoce pozitivně, přičemž česká strana i vláda Sverdlovské oblasti dávají rozvoji dvoustranné spolupráce vysokou prioritu.

Zahraniční obchod mezi ČR a Sverdlovskou oblastí za období 1994–2009
  Obrat Export z ČR Import do ČR Saldo
  tis. USD v % pořadí tis. USD v % tis. USD v % tis. USD
1994 16 093,0 0,5 30 8 416,4 0,4 7 676,6 0,4 -739,8
1995 11 438,2 0,3 35 4 607,9 0,2 6 830,3 0,7 2 222,4
1996 7 145,3 0,2 40 3 478,5 0,1 3 666,9 0,3 188,4
1997 7 023,6 0,2 33 2 678,7 0,1 4 345,0 0,5 1 666,3
1998 9 402,0 0,3 36 5 963,1 0,3 3 438,9 0,5 -2 524,2
1999 4 314,4 0,2 43 2 568,2 0,1 1 746,2 0,4 -822,0
2000 5 004,8 0,2 42 2 850,5 0,1 2 154,2 0,3 -696,3
2001 9 575,5 0,3 32 5 803,5 0,2 3 772,0 0,4 -2 031,5
2002 11 036,9 0,3 31 4 310,8 0,1 6 726,2 0,7 2 415,4
2003 15 284,1 0,4 32 4 659,6 0,1 10 624,5 1,1 5 964,9
2004 32 715,8 0,5 25 11 879,7 0,2 20 836,1 1,6 8 956,4
2005 37 626,3 0,5 25 17 287,9 0,3 20 338,4 1,3 3 050,5
2006 49 439,0 0,5 28 37 140,6 0,5 12 298,4 0,6 -24 842,2
2007 175 140,6 1,4 19 108 912,7 1,2 66 227,9 2,4 - 42 684,7
2008 338 178,1 1,9 14 217 446,67 2 120 731,4 1,8 96 715,2
2009 112 741,6 1,14 19 59 784,8   52 956,80   -6 828,02

Zdroj: Ministerstvo mezinárodních a vnějších vztahů SvO

Poznámka: Statistiku vzájemného obchodu, zejména u českého exportu, je třeba brát orientačně. Česká produkce do Sverdlovské oblasti postupuje také přes celnice v jiných subjektech federace, a tudíž se do statistiky ZO SvO nezapočítává.

Vzájemný česko-sverdlovský obchod dosáhl v roce 2008 rekordní hodnoty 338,1 mil. USD. V roce 2009 byl obrat zahraničního obchodu pouze 112,7 mil. USD. Z toho export z ČR činil 52,9 mil. USD a import do ČR 59,7 mil. USD. Negativní saldo z pohledu ČR za r. 2009 činilo 6,8 mil. USD. Česká republika zaujímá 19. místo z hlediska podílu (1,14 %) na obratu zahraničního obchodu se SvO (propad ze 14. místa v r. 2008) (Zdroj: Ministerstvo mezinárodních a vnějších vztahů SvO).

Komoditně v českém exportu do oblasti (2009) převládala strojírenská produkce a obráběcí stroje, dále chemická produkce, kovy a výrobky z nich, výrobky ze dřeva, potravinářské výrobky, polygrafická produkce a další.

Import ze Sverdlovské oblasti (2009) tvořily kovy a výrobky z nich, zejména ocel, hliník a měď, dále strojírenské výrobky, zařízení a nástroje, chemická produkce, rudy a další.

zpět na začátek

Vzájemné investice

Přímé investice z ČR do Sverdlovské oblasti dosáhly v roce 2006 hodnoty 27,1 tis. USD a to ve sférách velkoobchodu a maloobchodu, opravy dopravních prostředků a výrobků pro domácnost sumu. Investice ze Sverdlovské oblasti do ČR nejsou zaznamenány. (Zdroj: Ministerstvo mezinárodních a vnějších vztahů SvO)

Platforma pro rozvoj dvoustranných vztahů

 • Činnost Společné pracovní skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) a vlády Sverdlovské oblasti pro hospodářskou spolupráci. Tato pracovní skupina byla zřízena v souladu s Memorandem o výsledcích setkání NM průmyslu a obchodu ČR V. Petříčka a gubernátora Sverdlovské oblasti E.E. Rossela z 6. října 1999. České části pracovní skupiny předsedá náměstek MPO ČR, sverdlovské pak 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu, energetiky a vědy Sverdlovské oblasti. Zasedání pracovní skupiny probíhá min. 1x ročně, střídavě v Praze a Jekatěrinburgu
 • Memorandum o spolupráci v oblasti investic mezi vládou Sverdlovské oblasti a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR z 27. 04. 2004
 • Otevření v únoru 2002 Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu
 • Otevření v červnu 2003 zastoupení české agentury na podporu obchodu CzechTrade v Jekatěrinburgu
 • Zavedení pravidelných leteckých linek mezi Prahou a Jekatěrinburgem
 • Spolupráce Senátu Parlamentu ČR a Senátu Sverdlovské oblasti
 • Spolupráce mezi ekonomickými univerzitami ČR a Sverdlovské oblasti (z české strany VŠE Praha, Západočeská univerzita Plzeň, ze sverdlovské Uralská státní ekonomická univerzita)
 • Partnerství mezi městy Plzeň a Jekatěrinburg, Cheb a Nižnij Tagil, Klatovy a Polevskoj

Přehled nejvýznamnějších dvoustranných akcí v ekonomické oblasti

 • [10/1999] 1. národní výstava ČR v Jekatěrinburgu
 • [03/2000] 1. zasedání Společné pracovní skupiny
 • [05/2000] pracovní cesty gubernátora SvO E.E. Rossela do ČR
 • [06/2000] 2. zasedání Společné pracovní skupiny
 • [09/2003] 3. zasedání Společné pracovní skupiny
 • [09/2003] 2. národní výstava ČR v Jekatěrinburgu
 • [05/2004] 4. zasedání Společné pracovní skupiny
 • [09/2006] 5. zasedání Společné pracovní skupiny
 • [09/2006] delegace Sverdlovské oblasti včetně představitelů podniků na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
 • [09/2006] 3. národní výstava ČR v Jekatěrinburgu s účastí 86 českých firem
 • [05/2007] v Praze se uskutečnila prezentace průmyslu Sverdlovské oblasti za účasti představitelů 21 uralských podniků
 • [10/2007] setkání předsedů Společné pracovní skupiny
 • [10/2007] delegace Sverdlovské oblasti včetně představitelů podniků na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně; aktivní účast na akci Ruský business den
 • [12/2007] pracovní cesta předsedy Senátu P. Sobotky do Jekatěrinburgu a Nižního Tagilu
 • [11/2008] cesta předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Včka do SvO
 • [12/2008] 6. zasedání Společné pracovní skupiny
 • [04/2009] Podnikatelská mise za účasti ministra průmyslu a obchodu ČR do Čeljabinské oblasti a Sverdlovské oblasti
 • [05/2010] Za účasti ministra pro místní rozvoj ČR proběhlo oficiální otevření zastoupení Czechtourismu v Jekatěrinburgu
 • [06/2010] 7. zasedání Společné pracovní skupiny
 • [05/2012] 8. zasedání Společné pracovní skupiny
 • [09/2012] Podnikatelská mise v čele s ministrem průmyslu a obchodu do Čeljabinské a Kemerovské oblasti
 • [05/2013] Ministr průmyslu a obchodu vedl podnikatelskou misi do ruských regionů (Sverdlovská oblast) v rámci pracovní návštěvy premiéra ČR Petra Nečase do Ruska
 • [06/2013] 9. zasedání Společné pracovní skupiny

Některé úspěšné příklady spolupráce

 • V Jekatěrinburgu je registrována přítomnost výrobků a služeb více než 50 českých firem (Zdroj: CzechTrade Jekatěrinburg), např. zastoupení nebo společné podniky firem ČSA, ALTA Brno, TECHFLOOR a dalších.
 • Úspěšně pokračuje práce na společném projektu modernizace výrobních kapacit „FGUP Uralvagonzavod“ Nižnij Tagil – dodavatel ALTA Brno a další české firmy. Jedná se o největší kontrakt v historii česko-ruských vztahů. V rámci 7. zasedání SPS proběhlo slavnostní předání a uvedení do provozu lakovny nákladních vagónů v této továrně.
 • Pokračují dodávky českých obráběcích a tvářecích strojů a dalších technologických celků v rámci modernizace výrobních kapacit podniků Sverdlovské oblasti, jako je Uralmaš, VSMPO, Uralskij optiko-mechaničeskij zavod, Nižněserginskij metizno-metallurgičeskij zavod, UralAvia, SK Prom, Pervouralskij novotrubnyj zavod a další.
 • Za účasti české společnosti ALTA začíná realizace projektu výstavby nového závodu v Nižnim Tagilu na výrobu metanolu.
 • Za účasti českých společností byla uvedena do provozu první etapa čističek odpadních vod vybudovaných v Turinskoj Slobode. V současné době pokračují práce na druhé etapě.
 • K perspektivním patří projekty z oblasti hutnictví, stavebnictví, energetiky, strojírenství a zdravotnictví.

Předchozí část - Základní informace o Sverdlovské oblasti

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení: