Bleskový průzkum ČNOPK ke kurzarbeitu: jasný souhlas, ale s výhradami

16. 11. 2014 | Zdroj: Česko-německá obchodní a průmyslová komora

70 procent dotázaných členských firem by využilo kurzarbeitu, který schválil 3. listopadu Sobotkův kabinet. To vyplývá z bleskového průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK).

Průzkumu na téma kurzarbeit se zúčastnilo 50 členů ČNOPK. Polovina dotázaných si myslí, že vládní návrh kurzarbeitu „v podstatě" odpovídá potřebám podniků, téměř 40 procent s ním souhlasí „se značnými výhradami" a jedna desetina je toho názoru, že tento model „vůbec neodpovídá" potřebám firem.

Podle schválených základních parametrů kurzarbeitu obdrží zaměstnanci po dobu šesti měsíců 70 procent své průměrné mzdy. 50 procent bude hradit zaměstnavatel a 20 procent stát. Vláda by rozhodovala formou nařízení o tom, kdy nastane situace pro zavedení kurzarbeitu a čerpání státní podpory. Žádosti budou shromažďovat úřady práce a vláda pak bude posuzovat každou žádost jednotlivě.

Tento model kurzarbeitu by využilo 70 procent členských firem ČNOPK, které se na průzkumu podílely. 51 procent je toho názoru, že vládní návrh „v podstatě“ odpovídá potřebám firem, 39 procent si to myslí pouze „se značnými výhradami“. Téměř tři čtvrtiny dotázaných spatřují problém v tom, že o době, kdy je možné zavést kurzarbeit a čerpat státní podporu, rozhoduje vláda. Pro každou druhou firmu je problematické i to, že stát hradí 20 procent a zaměstnavatel 50 procent mzdy a že stát chce rozhodovat o každé žádosti jednotlivě.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Problematice kurzarbeitu jsme se podrobně věnovali i na stránkách BusinessInfo.cz


„Kurzarbeit je důležitým nástrojem pro zajištění pracovních míst a udržení kvalifikovaných pracovníků ve firmě v době krize. Základní parametry kurzarbeitu, jak je schválila vláda, jsou přijímány našimi členy, kteří se zúčastnili průzkumu, kladně. Nelze ale opomenout jejich výhrady týkající se především role státu. Mnoho z nich například požaduje zohlednění rozdílů mezi jednotlivými branžemi a regiony při rozhodování vlády o tom, kdy nastala doba pro kurzarbeit,“ dodává k výsledkům průzkumu Rudolf Fischer, prezident ČNOPK.

Kurzarbeit se státní podporou musí ještě v příštích měsících schválit obě komory parlamentu a prezident ČR.

Redakčně upravená tisková zpráva Česko-německé obchodní a průmyslové komory

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek