Blíží se Den TA ČR 2017, součástí bude i konference Open Science

3. 8. 2017 | Zdroj: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Ve čtvrtek 21. září 2017 se uskuteční již čtvrtý ročník Dne Technologické agentury ČR (TA ČR) a již po páté budou oceněny ty nejlepší projekty aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro české hospodářství a společnost. Program Dne TA ČR začne dopolední konferencí na Fakultě architektury ČVUT v Praze Dejvicích.

Letošním mottem konference je
Open science:
otevřený výzkum,
otevřené inovace,
otevřenost světu.


Program konference je koncipován do dvou částí. V první části vystoupí zahraniční odborníci z Evropy i z dalekého Japonska, jako je třeba Makoto Watanabe, ředitel japonské inovační agentury NEDO.

Program bude pokračovat panelovou diskusí zaměřenou na využití výsledků výzkumu v inovacích a na celkový přístup k inovacím.

Cílem konference je upozornit na čtyři hlavní oblasti inovačního ekosystému, který pro svůj hladký rozvoj vyžaduje:

  • nový způsob myšlení
  • nový způsob jednání
  • nový způsob komunikace
  • nový způsob spolupráce

Celý den opět vyvrcholí galavečerem, na kterém budou předaná ocenění řešitelům nejlepších projektů aplikovaného výzkumu v nové budově Národního muzea. Odborná porota letos vybírala z osmatřiceti projektů.

Smyslem udělování Cen TA ČR je ocenění přínosu těch nejlepších projektů aplikovaného výzkumu s pozitivními dopady na ekonomiku a kvalitu života celé společnosti. Tato ocenění jsou motivací pro udržení nastavené trajektorie spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu.

Ceny TA ČR jsou udíleny ve čtyřech kategoriích:

  • Řešení pro kvalitu života
  • Ekonomický přínos
  • Řešení pro kvalitu života
  • Užitečnost řešení a Originalita řešení.

V loňském roce získal cenu v kategorii Řešení pro kvalitu života projekt optimalizace vlastností UHMWPE (Ultra-high-molecular-weight polyethylene – tj. ultravysokomolekulární polyethylen). Díky němu se například výrazně zvyšuje životnost umělých lidských kloubů. V kategorii Ekonomický přínos zvítězil návrh na praktické využití moderních litých kovových pěn ze železa a neželezných kovů. V třetí kategorii Užitečnost řešení uspěl projekt, který se zabýval technologií zpracování řeči pro efektivní komunikaci mezi člověkem a počítačem. V poslední čtvrté kategorii s názvem Originalita řešení si odnesl ocenění návrh na využití moderních multivrstevnatých optických systémů.

Technologická agentura ČR (TA ČR) je hlavní organizací, která uskutečňuje státní politiku v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Posláním TA ČR je podpora aplikovaného výzkumu a spolupráce akademické a podnikatelské sféry s důrazem na uplatňování jejich společných výsledků na trhu. Tím přispívá i k posilování konkurenceschopnosti České republiky a ke zlepšování kvality života jejích obyvatel.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek