Bolívie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

30. 1. 2018

4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dovoz

2 226

3 457

2 877

2 089

2 810

10 042

Vývoz

3 725

3 406

4 331

5 282

5 890

5 199

Saldo

1 499

-51

1 454

3 193

3 080

-4 643

Obrat

5 951

6 863

7 208

7 371

8 700

15 241

Údaje jsou uvedeny v tis. USD

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 hlavních položek vývozu ČR do Bolívie v roce 2016

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota CZK(tis.)

7922

Letouny, letadla s mechanickým pohonem do 2000 kg

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

1 593

16 290

6649

Sklo, jinde nezařazené

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

611 379

11 590

5811

Umělá střeva

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

16 391

11 024

2683

Jemná živočišná vlákna, nemykaná, nečesaná

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

7 092

9 294

6576

Polotovary klobouků, sisaky, kapeliny

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

*

*

7725

Elektrické přístroje pro napětí menší než 1000 V

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

4 463

5 651

8913

Civilní zbraně

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

970

5 278

7281

Obráběcí stroje zvláštního provedení

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

10 500

4 574

7313

Soustruhy k úběru kovu

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

124 300

4 528

7439

Díly k přístrojům filtračním, čistícím, odstředivkám

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

79 384

4 349

10 hlavních položek dovozu ČR z Bolívie v roce 2016

Kód zboží

Název zboží

Kód země

Název země

Netto (kg)

Stat. hodnota CZK(tis.)

0573

Banány

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

10 474 904

202 084

0577

Jedlé ořechy, čerstvé nebo sušené

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

139 025

31 525

6114

Ostatní kůže z hovězího dobytka, koní, bez srsti

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

13 954

4 691

2237

Olejnatá semena a olejnaté plody, j.n.

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

34 614

2 358

0459

Pohanka, proso, semenec a ost. obilniny, nemleté,j.n.

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

12 300

1 276

0548

Zeleninové výrobky, kořeny a hlízy

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

316

499

8939

Předměty z plastů, j.n.

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

900

242

2924

Rostliny k výrobě voňavek a léčiv

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

2 988

213

0711

Káva nepražená, případně zbavená kofeinu, kávové slupky

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

1 541

203

0572

Ostatni citrusové ovoce, čerstvé nebo sušené

BO

Mnohonárodní stát Bolívie

2 994

176

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb nebyla v uplynulých letech zaznamenána. Bolívie není ani významnější turistickou destinací (spíše navštěvována v rámci individuální turistiky).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Bolívii neexistuje žádný česko-bolivijský joint-venture. V teritoriu působí pouze společnost Skobol s.a. (bývalá afilace Motokov, a.s.), která se zaměřuje na obchod se zbožím z ČR. V současné době firmu vlastní zahraniční majitel.

SKOBOL S.A.
Avenida Saavedra 1513, patio interior Zona Miraflores
Casilla 2479
La Paz, Bolivia
Tel/fax: (+591) 224 88 12
E-mail: skobol1@gmail.com
Web: www.skobol.wz.cz

Prodeji českého skla a porcelánu se věnuje společnost Galería Karlovy Vary založená honorární konzulkou P. Reznicek. Společnost má 2 pobočky - v La Pazu a v Cochabambě.

Je evidentní (a výsledky obchodní výměny to jen potvrzují), že na tak komplikovaném trhu, jako je bolivijský, je lepší mít místního zástupce, který v teritoriu zajišťuje odbyt a servis zboží. Obchody na dálku v Bolívii příliš nefungují. Zkušenost ukazuje, že firmy, které v důsledku strukturálních změn z trhu odešly, se sem budou vracet jen s velkými obtížemi a za vynaložení značných finančních nákladů.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné bilaterální dohody:

  • Dohoda o kulturní spolupráci, podepsaná v Praze 24. 6. 1985 (v platnosti od 24. 8. 1990)
  • Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů, podepsané v Praze 3. 9. 1991 (v platnosti od 18. 9. 1991)

K 1. 10. 2003 Bolívie zrušila vízovou povinnost pro turistické cesty občanů ČR.

V rámci jednání o přistoupení ČR k EU ukončila ČR ještě v předvstupním období ty mezinárodní smlouvy, které nejsou v souladu s acquis. Mezi tyto smlouvy patřila i Dohoda o vědeckotechnické spolupráci s Bolívií z roku 1973.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bolivijské republiky o kulturní spolupráci

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Bolivia sobre la cooperación cultural
Země a mez. organizace Bolívie
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1985-06-24 Praze
Platnost 24.8.1990
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Bolivijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Federativa Checa y Eslovaca y el Gobierno de la República de Bolivia para la Supresión de Visas en los Pasaportes Diplomáticos y de Servicio
Země a mez. organizace Bolívie
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1991-09-03 Praze
Platnost 18.9.1991
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 449/1991 Sb.

Dohoda o vědecko-technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Bolivijskou republikou

Název v cizím jazyce Convenio de cooperacion técnica y científica entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Bolivia
Země a mez. organizace Bolívie
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1972-09-06 La Paz
Platnost 27.6.1973
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 127/1973 Sb.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Od roku 2001 do roku 2006 probíhala v Bolívii realizace českého projektu zahraniční rozvojové pomoci (v celkové hodnotě 6 mil. Kč) ve formě asistence Ústavu techniky a řízení výroby Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) při zavádění bakalářského studijního programu v oboru řízení výroby, včetně vybavení výukových dílen a laboratoří a školení lektorů Univerzity v El Alto (Universidad Pública de El Alto – UPEA), nacházejícím se na předměstí La Pazu.

Bolívie nebyla zařazena mezi prioritní země pro poskytování rozvojové spolupráce na další období. Proto pro pokračování rozvojové spolupráce do budoucna připadá v úvahu pouze realizace tzv. malých lokálních projektů (MLP) či poskytování vládních stipendií studentům vysokých škol.

Za finanční podpory MZV ČR byl v průběhu roku 2014 realizován malý lokální projekt v obci Papel Pampa v provincii Gualberto Villarroel. Projekt sloužil ke zvýšení produktivity zemědělství zejména výstavbou skleníků doplněných systémem zavlažování. Hlavním hmotným výstupem projektu byly 4 pilotní skleníky, které budou sloužit pro praktický výcvik žáků (dětí a mladistvých) základních škol. Kromě toho proběhla specializovaná školení řízená technickým týmem ve spádovém městě Cochabamba ohledně provozování skleníků, používání organických hnojiv apod. Projekt byl realizován nadací AMIBE-CODEM Cooperación y Desarrollo.

V r. 2015 probíhala realizace MLP „Posílení produkce ovoce v Ocuri, severním Potosí“ spočívajícího ve školení místních obyvatel v oblasti péče o stromy, tvorby zavlažovacích systémů, sklizně, skladování, průzkumu trhu a propagace. Cílem je, aby obyvatelé vybudovali vlastní ekologické solární pece, kde budou sušit plody, čímž vytvoří přidanou hodnotu a dosáhnou celoročního odbytu. Projekt je realizován NGO Sumaj Punchay.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: