Bosna a Hercegovina: unikátní česká studie pro investory do dřevní biomasy

13. 12. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Bosna a Hercegovina: unikátní česká studie pro investory do dřevní biomasy V prosinci 2016 byla v Sarajevu představena nová studie s názvem „Analýza potenciálu a připravenosti pro využití lesní biomasy pro výrobu energie“. Studie byla vypracována českou firmou GEOtest a.s. ve spolupráci s Fakultou lesnictví Univerzity v Sarajevu v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Aid for Trade.

Studie přináší informace o reálných příležitostech pro domácí i zahraniční investory do výroby a zpracování dřevní biomasy v Bosně a Hercegovině.

Území Bosny a Hercegoviny pokrývají z více než 50 % lesy. Lesnictví a dřevozpracovatelský průmysl jsou tak významnými pilíři národního hospodářství a to zejména v mimoměstských oblastech. Přesto, že to představuje významný potenciál např. pro výrobu energie z dostupné dřevní biomasy, dřevo je stále využíváno tradičními způsoby, zejména pro vytápění domácností.

Hlavním záměrem projektu bylo identifikovat regiony v Bosně a Hercegovině (municipality/obce) s největším potenciálem pro investice do oblasti zpracování dřevní biomasy. Identifikace byla podmíněna dvěma klíčovými indikátory, a to potenciálem lesních porostů produkovat dostatečné množství biomasy a ochotou místních obcí/municipalit spolupracovat v oblasti jejího využití.

Dřevní biomasa má v Bosně a Hercegovině významný ekonomický potenciál

Dřevní biomasa má v Bosně a Hercegovině významný ekonomický potenciál

Analýza, díky tomuto novému přístupu, přináší zcela nový pohled na oblast využití dřevní biomasy a je významným podkladem pro všechny potenciální investory v Bosně a Hercegovině, jak domácí, tak i zahraniční, kteří zamýšlí investovat do výroby štěpky, pelet nebo přímo energie z tohoto bohatého obnovitelného zdroje.

Z více než 140 municipalit na území Bosny a Hercegoviny bylo na základě vytvořených eliminačních kritérií vybráno 14 municipalit, které splňují oba dva výše zmíněné klíčové indikátory. Jedná se o tyto municipality: Bihać (Federace Bosny a Hercegoviny – FBA), Livno (FBA), Olovo (FBA), Bosanska Krupa (FBA). Jajce (FBA), Travnik (FBA), Posušje (FBA), Rudo (Republika srbská v BA – RSBA), Šekovići (RSBA), Novi Travnik (FBA), Sokolac (RSBA), Kotor Varoš (RSBA), Šipovo (RSBA) a Rogatica (RSBA).

Šance pro české technologie

Jedním ze závěrů Analýzy je konstatování, že v Bosně a Hercegovině existuje významný zájem o využívání českých technologií a know-how v oblasti výroby a spalování dřevní biomasy. Nejen tato analýza, ale i poznatky českého Zastupitelského úřadu v Sarajevu ukazují, že zájem o seriózní spolupráci s českými firmami existuje. Analýza také potvrdila, že energetické využití dřevní biomasy je jedním z těch oborů, které mají v Bosně a Hercegovině skutečně mimořádný růstový potenciál, a které mohou pozitivně ovlivňovat výkon celého hospodářství.

V případě zájmu se mohou české výrobní a exportní firmy obracet přímo na vedení těchto 14 municipalit nebo na Zastupitelský úřad České republiky v Bosně a Hercegovině.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Autor: Petr Kašička, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek