Bosna a Hercegovina: Vztahy země s EU

16. 7. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Sarajevu (Bosna a Hercegovina)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské Unie v Bosně a Hercegovině (Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina)

Adresa ústředí: 
Skenderija 3a, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina
Tel: +387 33 254-700
Fax: +387 33 666-037

Kancelář v Banja Luce
Gunduliceva 24 A, 78000 Banja Luka
Tel: +387 51 257-031
Fax: +387 51 257-890

Kancelář v Brčku
Kantardzica 10, 76000 Brčko
Tel: +387 49 233-040/1
Fax: +387 49 216-217

Kancelář v Mostaru
Nikole Subica Zrinjskog 4, 88000 Mostar
Tel: +387 36 333 607, +387 36 333 608
Fax: +387 36 310 607

Email: delegation-bih@eeas.europa.eu
Web: www.europa.ba
Facebook: www.facebook.com/europa.ba
Twitter: http://twitter.com/eubih

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Dohoda o stabilizaci a přidružení

Evropská unie podepsala s Bosnou a Hercegovinou dne 16. června 2008 v Lucemburku Dohodu o stabilizaci a přidružení (Stabilisation and Association Agereement - SAA), do roku 2010 byla ratifikována všemi členskými státy EU, ale její platnost byla, kvůli neplnění podmínek (např. kauza Sejdić - Finci) ze strany BA, odkládána až do roku 2015. Koncem roku 2014 došlo ke změně přístupu EU vůči BA, což umožnilo, aby SAA vstoupila v platnost dne 1. 6. 2015.

Po přistoupení Chorvatska k EU v roce 2013 vyvstala potřeba adaptovat SAA z hlediska obchodu mezi BA a Chorvatskem. BA však dlouho odmítala přistoupit na podmínky adaptace, které standardně EU nabízí, a které přijaly bez výjimky všechny ostatní země v regionu.  Vzhledem k tomu, že k dohodě nedošlo do konce roku 2015, byly od 1. 1. 2016 ze strany EU pozastaveny výhody vyplývající z ATMs (Autonomous Trade Measures), které asymetricky zvýhodňovaly vývoz z BA do EU. V létě 2016 nakonec došlo ke shodě mezi vládními politickými stranami v BA, což vedlo k podpisu Protokolu k SAA v prosinci 2016. V únoru 2017 vstoupil Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení v platnost. Současně s tím byly reaktivovány ATMs (Autonomous Trade Measures). Na hodnocení dopadu na místní ekonomiku, zejména zemědělce je sice brzy, ale již nyní je zřejmé, že dopad nebude tak dramatický, jak někteří místní politici a představitelé zemědělské lobby indikovali. 

Obchodní výměna mezi EU a BA v letech 2015, 2016

 

2015

2016

Vývoz do BA

Dovoz z BA

Bilance

Saldo

Vývoz do BA

Dovoz z BA

Bilance

 

Saldo

Celkem

5 411

3 363

8 774

-2 048

5 034

8 302

13 336

-3 268

Zdroj: Zahraničně-obchodní komora BiH, údaje v mil. EUR

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

IPA

Hlavním nástrojem rozvojové pomoci EU v Bosně a Hercegovině je program předvstupní pomoci IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance). Fondy IPA jsou financovány z rozpočtu EU a jsou spravovány DG NEAR v Bruselu. V rámci současného programového období IPA II (2014–2017) činí celková alokace 165,8 mil. EUR. V období 2014–2017 by měly být prostřednictvím IPA II financovány projekty v následujících oblastech: demokracie a státní správa, právní stát, základní práva, konkurenceschopnost a inovace, vzdělávání, zaměstnanost a sociální politiky.

Kromě IPA II je v BA využíván ještě Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, který rozděluje ročně cca 1-2 mil. EUR a spravuje ho DG DEVCO.

Delegace EU v Sarajevu má na starosti identifikaci projektů a výběrová řízení. Všechny nabídky a výzvy k předkládání návrhů (nejen z BA) jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách EU.

Další informace lze též získat na internetových stránkách Delegace EU v Sarajevu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: