Botswana: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývoz, tis. USD

1 364 860 629

534

803

Dovoz, tis. USD

3 244 860

1961

2780

Bilance, tis. USD

1361 617 -231 -1427 -1977

Zdroj: ČSÚ / MPO ČR

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

U dovozu do ČR se nejvíce prosazuje hovězí maso, dále v daleko menším podílu magnetické nebo optické snímače, kufry, elektrické vodiče a zařízení na příjem a konverzi hlasu.

 

Naopak u vývozu do Botswany se nejvíce projevují procesorové jednotky, diskové jednotky, obnošené oděvy, redukční ventily, tabule či skříně, pytlový papír, kabely z optických vláken, centrální paměťové jednotky a další produkty z oblasti elektrotechnického vybavení.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Není evidována.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Vzhledem ke značné vzdálenosti botswanského trhu od ČR a relativní neznalosti jeho specifik nejsou
zatím české firmy dostatečně připraveny na vyšší formy hospodářské spolupráce v Botswaně. Pokud je ZÚ
známo, není v zemi finalizován žádný joint-venture, ani investice.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • V minulosti existovala nyní již neplatná Obchodní dohoda podepsaná v Gaborone 14. 1. 1985 a ukončená v souvislosti se vstupem ČR do EU. Po vstupu ČR do EU se ČR stala smluvní stranou Dohody z Cotonou o partnerství mezi EU a jejími členskými státy a zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) vč. Botswany. Dne 4. června 2009 Botswana podepsala s EU prozatimní Dohodu o hospodářském partnerství (tzv. interim EPA), která v obchodně-politických vztazích nahradila dohodu z Cotonou.
  • Dohoda o vědecko-technické spolupráci - podepsána v Gaborone 5. 6. 1984
  • V dubnu 2016 byla dojednána  Smlouva o zamezení dvojího zdanění, pro jejíž vstoupení v platnost je nutné završit ratifikační proces v obou zemích.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Botswana nepatří mezi prioritní země z hlediska české rozvojové spolupráce a nebyl zde dosud realizován
žádný bilaterální projekt.


V ČR studují botswanští studenti medicíny, avšak za stipendia poskytovaná botswanskou vládou.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: