Botswana: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

Data neuvedena

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2012

2013

2014

2015

2016

Dovozy

8 025 7 434 7 831  7 089,6  

Vývozy

5 971 7 925 8 513,5  6 273,5  

Saldo

-2 054 140 85 - 816,1  

Údaje v mil. USD
Zdroj:UN COMTRADE

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

EU je klíčovým obchodním partnerem Botswany, která využívá výhod preferenčního režimu s EU. Export na trh EU činí 60,4% veškerého exportu země. Dalšími významnými dovozci zboží z Botswany jsou JAR (20,3%) a Čína (4,9%).

Dominantním dovozcem do země je JAR (78,6%) následována EU (10,4%) a Čínou (2,8%).

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Botswanská ekonomika je velmi otevřená. Hlavní a také dominantní vývozní položkou jsou diamanty, dále měděno-niklová ruda, maso a textilní výrobky.

V dovozu jsou hlavními položkami stroje a elektrická zařízení, potraviny a nápoje, stroje a dopravní zařízení, chemické a gumárenské výrobky a také dřevařské a papírenské výrobky.

Více: http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|072||||TOTAL|||2|1|1|3|2|1|1|1|1

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

viz. stránky Botswana and Investment and Trace Centre (BITC)

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Cílem současné vládní strategie je diverzifikovat ekonomiku od závislosti na nerostných surovinách a
zaměřit průmyslovou politiku více na netradiční produkty (textil, oděvy, kožené výrobky, výrobky ze skla, informační technologie, farmaceutický průmysl a cestovní ruch).
Potenciální investiční příležitosti jsou založeny na dostupnosti surovin nebo na dovozu surovin pro
zpracování. Botswana je malou, avšak vzkvétající ekonomikou, která nabízí budoucím investorům
mnohem širší možnosti. Proinvestiční agentura Botswana Investment and Trade Centre (BITC) se snaží o prosazení Botswany jako určité alternativy k JAR pro investory směřující do regionu. Jako prioritní oblasti pro investice uvádí kromě těžebního průmyslu zemědělství, energetiku, vzdělávání, ICT, turistiku, infrastrukturu a zdravotnictví.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Investiční klima je upraveno zákonem Botswana Export Development and Investment Authority Act z
roku 1997, který také upravil založení agentury na podporu zahraničních investic v Botswaně Botswana
Export Development and Investment Authority (BEDIA), která se později transformovala na BITC - viz
výše.
Mnohé organizace jsou v Botswaně zapojeny do propagace cestovního ruchu. HATAB (Asociace hotelnictví
a cestovního ruchu Botswana) působí jako správce v tomto odvětví. Vláda konzultuje s HATAB legislativní
otázky a připravované vládní předpisy.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: