Brazílie: ČR se prezentovala na 5. Rondônia Rural Show

31. 5. 2016 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Ve dnech 25. – 27. května ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Brasília Filip Kanda navštívil stát Rondônia v regionu brazilského severu. V doprovodu ředitele kanceláře CzechTrade v São Paulu, Marka Zmrzlíka, navštívil mezinárodní veletrh 5. Rondônia Rural Show, na kterém prezentoval českou ekonomiku a možnosti obchodně – hospodářské spolupráce v oblasti agrobusinessu a zemědělství.

V sídle veletrhu – městě Ji-Paraná - Kanda jednal s viceguvernérem státu, Danielem Pereirou, státním tajemníkem pro rozvoj, Basiliem Leandrem de Oliveira, státním tajemníkem pro zemědělství a chovatelství Evandrem Padovanim, státním sekretářem pro turistiku, Júliem Olivarem, prezidentem státní Společnosti přístavů a vodních toků, Leudem Buritim, a zástupci firem z oblasti agrobyznysu.

Ještě předtím, v hlavním městě státu, Porto Velho, měl Kanda schůzku se státním tajemníkem pro zdravotnictví, Williamesem Pimentelem de Oliveira, o možnostech vybavení nových státních nemocnic výrobky českých firem.

Rondônia, jako mladý rozvíjející se stát, teprve buduje síť svých státních nemocnic, a pro příští období disponuje prostředky pro nákup zdravotnické techniky a zařízení. Zájem proto projevuje jak o technologie dálkového monitoringu, tak nemocniční lůžka a další přístroje.

Rondônia patří mezi nejmladší státy brazilské federace. Je vklíněn mezi státy Amazonas, Mato Grosso a Bolívii, a teprve v posledních desetiletích se začíná objevovat a projevovat jeho významný potenciál. Leží v jihozápadní části brazilské Amazonie, a byť je rozlohou 3x větší než Česká republika, žije v něm méně než 1,4 miliónu obyvatel. Přesto jeho zemědělská výroba představuje 40% celkové produkce rozsáhlé Amazonie. Např. jen počet krav v Rondônii přesahuje téměř 10x počet obyvatel, přes 13 miliónů. Chovatelství, výroba mléka, masa a kůže patří mezi hlavní přednosti státu.

Dalším odvětvím je piscicultura, pěstování sladkovodních ryb a rybolov. Např. amazonský druh pirarucú dorůstá běžně váhy 20 – 100 kg, ve volné přírodě jeho jedinci dosahují i 200 kg. Kvalita jeho masa podle znalců zdaleka převyšuje tresky a lososy.

Veletrh Rondônia Rural Show je zaměřen vyrovnaně na zemědělství a jeho technologie na jedné straně, a agrobusiness a zemědělské stroje a zařízení na druhé straně. Jde o největší veletrh svého druhu na brazilském severu (na jihu a jihovýchodě bývají větší v Ribeirão Preto a v Rio Grande do Sul). Letošní veletrh navštívili kromě tradičních zástupců sousedních zemí (Bolívie, Peru, Ekvádor), či vzdálenější Kuby, též zástupci několika zemí z Afriky a Evropy (ČR a Polsko).

Kanda prezentoval českou ekonomiku a možnosti obchodně – hospodářské spolupráce v oblasti agrobusinessu a zemědělství, Zmrzlík doplnil prezentací služeb CzechTrade pro brazilský trh a navázání spolupráce. Vystoupení v konferenčním sále veletrhu se setkala s velkým zájmem odborníků, zástupců firem, veřejnosti i tisku. Velvyslanectví ČR v Brasília shledává v možnosti spolupráce v oblasti agrobusinessu v Rondônii zajímavý potenciál. Zdejší zemědělská výroba je na kvalitní úrovni se zájmem o spolupráci, transfer technologií, a potřebuje rovněž kvalitní zemědělské stroje, součásti a zařízení. Velvyslanectví doporučí zvážit podporu účasti českých firem na 6. Rondônia Rural Show v roce 2017, např. formou začlenění do projektů ekonomické diplomacie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Brasílii (Brazílie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek