Brazílie má nový občanský soudní řád, podpoří mimosoudní řešení sporů

15. 4. 2016

  • Země: Brazílie
  • Datum zveřejnění: 11.04.2016

Od 18. března 2016 začal v Brazílii platit nový občanský soudní řád (Código de Processo Civil, CPC). Brazílie se snaží ulehčit přetíženým soudům, na kterých čeká nyní k vyřízení více než 100 miliónů sporů. Nový soudní řád tak například zkrátí procesní lhůty a omezí podávání úkonů v řízení. Soudce bude mít také prostředky, jak naložit s hojně využívanými zdržovacími taktikami, včetně pořádkového potrestání stran.

ilustrační obrázekHlavním nástrojem zefektivnění řešení sporů by ale mělo být posílení mimosoudního řešení sporů. Jejich využívání bude povzbuzeno, jak v samotných procesních pravidlech, tak i zřízením nových mediačních center při soudech.

Podle nových pravidel by snaha o smírčí řešení sporu měla předcházet zahájení soudního sporu, pokusit se nejdříve o smír je také povinností soudce před otevřením řízení. Soudce může strany odkázat na mediátory i v průběhu samotného soudního řízení. Mimo mediaci a konciliaci, jejíž součástí je na rozdíl od mediace i konkrétní návrh smíru, nová úprava občanského soudního řádu posiluje také rozhodčí řízení, ve kterém je naopak, oproti mediaci a konciliaci, nález rozhodce pro strany sporu závazný.

Větší podpora mimosoudního řešení sporů byla docílena podrobnou úpravou vztahu k občanskému soudnímu řádu. Nově je tak třeba specifikována komunikace mezi advokáty a rozhodci, respektive případná spolupráce mezi rozhodci a soudem pří rozhodčím řízení, která bude probíhat pomocí rozhodčího spisu (Carta Arbitral). Posílena byla také ochrana obchodního tajemství během rozhodčího řízení, která se nyní těší podobné ochraně jako informace uvedené v průběhu soudního řízení. Výslovně upraveno bylo rovněž postavení rozhodčího nálezu, kde doposud panovaly nejasnosti ztěžující výkon nálezu.

Spolu s posílením mimosoudního řešení sporů se zvýšila také kontrola. Centra pro mediaci, konciliaci a rozhodčí soudy se musí registrovat u místních soudů. Ty také musí informovat o zahájených řízeních a jejich ukončení.

Co se týče uznávání cizích rozhodčích nálezů, nadále v Brazílii platí Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958 (tzv. Newyorská úmluva, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards). V Brazílii vstoupila Newyorská úmluva v platnost v roce 2002. Nový občanský soudní řád by se použil teprve, pokud by ani Newyorská úmluva ani zákon o rozhodčím řízení danou situaci neupravoval. Nadále tedy platí, že pro výkon zahraničních rozhodčích nálezů je třeba zažádat o homologaci nálezu u brazilského nejvyššího soudu (Superior Tribunal de Justiça, STJ).

S ohledem na poměrně časově náročný úkon homologace cizozemského rozhodčího nálezu je vhodné zvážit vedení rozhodčího řízení přímo v Brazílii. Jeho výsledek, brazilský rozhodčí nález, bude i díky novému občanskému soudnímu řádu v Brazílii rychleji vykonatelný. V Brazílii již nyní působí mnoho kvalitních rozhodčích soudů, kde je možné vést rozhodčí řízení podle mezinárodních pravidel, nejen v portugalštině a podle brazilských předpisů.

Od 1. dubna 2004 je Brazílie také stranou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG), která je jednou z nejúspěšnější mezinárodních smluv v oblasti mezinárodního práva soukromého. V současnosti pokrývá 80 % světového mezinárodního obchodu. Pravidla CISG se tak budou vztahovat na většinu brazilského exportu a importu zboží, včetně vývozu a dovozu zboží do České republiky. Přijetí CISG je vnímáno jako výrazný krok Brazílie směrem ke zjednodušení a zefektivnění pravidel mezinárodního obchodního styku.

Nový občanský soudní řád: http://livraria.senado.gov.br/e_CPC_2015?utm_source=midias-sociais&utm_medium=midias-sociais&utm_campaign=midias-sociais

Newyorská úmluva: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4311.htm

Zákon o rozhodčím řízení: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm

CISG: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8327.htm

Zdroj: Jusbrasil, Conselho Nacional de Justiça
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Sao Paulu.

Tisknout Vaše hodnocení: