Brazílie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

8. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Brasília

Aktuální Mapa oborových příležitostí pro Brazílii je k dispozici na portálu BusinessInfo, a to jak v PDF tak i v interaktivní podobě

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export


Automobilový průmysl

Brazílie je automobilová velmoc, jež v posledních letech vyrábí mezi 2,5 a 3,75 mil. motorových vozidel ročně, z čehož jde přibližně pětina na export. Globální automobilky působící v zemi již patří mezi tradiční odběratele českých dodavatelských firem, nicméně vzhledem k nástupu nových modelových řad a postupnému rozšiřování výrobního portfolia domácích výrobců tento obor jednoznačně patří mezi perspektivní z hlediska českého exportu i do budoucna.

 

Civilní letecký průmysl

Vedle produkce klasických dopravních letadel (Embraer) je dvousetmiliónová Brazílie dlouhodobě rozsáhlým trhem, pokud jde o vrtulníky a ultralehká letadla. V zemi se velké oblibě těší také balónové létání.

 

Elektrotechnika

Příležitosti v tomto odvětví úzce souvisejí s rozšiřováním brazilských energetických kapacit, které jsou založeny především na OZE. Další významnou oblastí je budování transmisních sítí a další infrastruktury.

 

Energetický průmysl

Z hlediska energetického mixu země vyrábí 41,2 % energie z obnovitelných zdrojů. Pokud jde o elektrickou energii, OZE se na její výrobě podílí 75,5 %, přičemž téměř 60 % je generováno ve vodních elektrárnách. Dynamický rozvoj je patrný, pokud jde o výrobu elektrické energie ve větrných elektrárnách, která se v roce 2015 zvýšila o 77 % na 21,6 TWh (celkový podíl na výrobě činí 3,5%). Další posilování výrobních kapacit založených na OZE je prioritou všech vlád.

 

Chemický průmysl

Přestože má Brazílie rozsáhlý a relativně vyspělý chemický průmysl, existuje řada komodit, které se v zemi nevyrábí nebo je jejich výrobní kapacita omezená. V posledních letech roste dovoz chemických přípravků na ochranu rostlin, čisticích prostředků a barviv.

 

ICT

V zemi má přístup k internetu přes 58 mil. domácností, což představuje 102 mil. lidí nad 10 let věku. Velký rozmach zaznamenává připojení k internetu pomocí chytrých telefonů. Z hlediska příležitostí pro české vývojáře jsou zajímavé oblasti budování, správy a zabezpečení sítí, bezpečnostní aplikace a rozličný software včetně aplikací a her pro chytré mobilní telefony.

 

Kovozpracující průmysl

Obráběcí stroje české provenience mají v Brazílii historicky velice dobré jméno a i nadále jsou velmi žádané. Ideální příležitost prezentace českých výrobců obráběcích strojů představuje největší latinskoamerický oborový veletrh Mecânica, který se koná v sudých letech v São Paulo.

 

Obranný průmysl

V posledních letech dochází k posilování spolupráce v oblasti vojenských a obranných technologií. Výrobky české provenience mají pověst vynikající kvality za přijatelnou cenu. Výhodou je, že armádní rozpočty na nákup a obnovu vybavení jsou jen minimálně postihovány vládními rozpočtovými škrty. Nejvhodnější příležitostí pro prezentaci českých výrobků je veletrh LAAD, který se koná v lichých letech v Rio de Janeiro.

 

Plasty a gumárenský průmysl

Příležitosti se soustředí především na oblast rozvinutého automobilového průmyslu, jde zejména o dodávky pneumatik a plastových výlisků.

 

Sklářský a keramický průmysl

České sklo má v Brazílii vynikající pověst. Existuje významná skupina koupěschopného obyvatelstva se zájmem o tradiční české křišťálové sklo, designové výrobky, lustry, apod. Příležitostí mohou být také dodávky skleněných prvků pro stavební průmysl.

 

Stavební průmysl

V souvislosti s očekávaným hospodářským oživením počínaje rokem 2017 a znovu nastartováním pozastavených infrastrukturních projektů se nabízejí zajímavé možnosti, pokud jde o dodávky široké škály stavebních materiálů z oceli a plastů. 

 

Textilní a obuvnický průmysl

V roce 2015 dosáhl brazilský export kůží hodnoty 2,5 mld. USD. V návazných oborech – kožedělném a obuvnickém průmyslu včetně souvisejícího strojního vybavení – působí na 10 tis. podniků, které zaměstnávají na 500 tis. lidí a jejichž roční obrat přesahuje 20 mld. USD. V návaznosti na překonání hospodářské krize se očekává další rozmach zmíněných odvětví.

 

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Ekologické aspekty odpadového hospodářství nabyly v posledních dekádách na významu, související projekty jsou hojně podporovány na federální, státní i municipální úrovni. V souvislosti s očekávaným hospodářským oživením lze očekávat jejich další rozmach. Poptávány jsou zejména technologie na čištění vod, využití městského odpadu i systémy předcházení přírodním katastrofám.

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

V Brazílii existuje na 293 tis. zdravotnických zařízení, z toho je 6700 nemocnic (70 % z nich soukromých), která disponují 497 tis. lůžky. Rozpočet Ministerstva zdravotnictví v roce 2016 činí v přepočtu 670 mld. Kč, obrat sítě soukromých zdravotnických zařízení je mnohonásobně vyšší. Nejvhodnější platformou pro prezentaci českých dodavatelů je největší latinskoamerický oborový veletrh Hospitalar, který se každoročně koná v São Paulo.

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

V roce 2015 Brazílie dovezla 93 mil. tun sušeného mléka a 17 mil. tun syrovátky; tyto položky patří společně s máslem dlouhodobě k významným dovozním komoditám. Země také v posledních letech zaznamenává nebývalý rozmach, pokud jde o výrobu a spotřebu piva. Vedle zavedených „globálních“ značek se stále více prosazují i menší regionální pivovary a minipivovary, které se od tradičních značek cíleně odlišují, a přestože má jejich produkce mnohdy charakter luxusního zboží, daří se jim velmi dobře získávat zákazníky.

 

Příležitosti dle konkrétních položek:

 

Perspektivní obor

Konkrétní příležitosti

Automobilový průmysl

HS 8708 - Části a součásti motorových vozidel

 

HS 8415 - Stroje a přístroje klimatizační

Civilní letecký průmysl

HS 8801 - Balony a vzducholodě

 

HS 8802 - Ostatní letadla

 

HS 8803 - Části a součásti letadel

Elektrotechnika

HS 8530 - Přístroje elektrické pro řízení dopravy

 

HS 8536 - Zařízení k el. ochraně a spínání el. obvodů

 

HS 8548 - Části elektrických strojů a přístrojů

Energetický průmysl

HS 8402 - Parní kotle

 

HS 8501 - Motory a elektrické generátory

Chemický průmysl

HS 2621 - Strusky

ICT

CPA 61.10 - Služby související s pevnými telekom. sítěmi

 

CPA 62.03 - Správa počítačového vybavení

 

CPA 63.11 - Zpracování dat, hosting a související služby

Kovozpracující průmysl

HS 8456 - Stroje obráběcí pomocí laserů, ultrazvuku apod.

 

HS 8458 - Soustruhy pro obrábění kovů

 

HS 8459 - Stroje obráběcí pro vrtání, frézování, řezání apod.

Obranný průmysl

HS 9302 - Revolvery, pistole

 

HS 9304 - Zbraně ostatní

Plasty a gumárenský průmysl

HS 3901 - Polymery ethyleny v primárních formách

 

HS 4011 - Pneumatiky nové z pryže

Sklářský a keramický průmysl

HS 7013 - Sklo stolní domácenské

 

HS 7016 - Skleněné dlaždice, desky, cihly

Stavební průmysl

HS 3925 - Výrobky stavební z plastů

 

HS 7227 - Tyče, pruty z oceli

 

HS 7309 - Nádrže, cisterny apod, ze železa a oceli nad 300 l

 

HS 7326 - Výrobky ostatní ze železa a oceli

 

HS 8311 - Dráty, tyčky aj. k pájení, sváření, z kovů

Textilní a obuvnický průmysl

HS 8453 - Stroje pro zpracování kůží

Vodohospodářský a odpadní průmysl

HS 8421 - Odstředivky, přístroje k filtrování, čištění

 

HS 8481 - Kohouty a ventily pro potrubí

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 9018 - Nástroje lékařské, chirurgické

 

HS 9021 - Ortopedické pomůcky a přístroje

 

HS 3003 - Léky neodměřené

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0402 - Mléko (sušené)

 

HS 0404 - Syrovátka

 

HS 1003 - Ječmen

 

HS 1107 - Slad i pražený

 

HS 1109 - Lepek pšeničný i sušený

 

HS 2203 - Pivo ze sladu

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Hlavní proexportní akce v roce 2017

  • duben - veletrh LAAD - obranné a bezpečnostní technologie, 4. - 7. 4. 2017, Rio de Janeiro, český stánek v rámci programu NOVUMM a dále projekt ekonomické diplomacie realizovaný velvyslanectvím v Brasília dne 5. 4. 2017 (společenské setkání s partnery)
  • duben - proexportní semináře za účasti obchodního rady velvyslanectví v Brasília (24. 4. 2017 - Zlín a 25. 4. 2017 - Praha)
  • květen - veletrh Hospitalar - zdravotnická zařízení a technika, 16. - 19. 5. 2017, São Paulo, český stánek v rámci programu NOVUMM
  • květen - prezentace segmentu luxusní turistiky, 24. - 28. 4. 2, workshopy v Rio de Janeiro a São Paulo a účast na veletrhu Travelweek v São Paulo, projekt ekonomické diplomacie realizovaný GK São Paulo
  • červen - konference ekonomických diplomatů včetně kontultací se zástupci firem, Praha, 26. - 30. 6. 2017
  • září - mise podnikatelů státu Rio Grande do Sul do ČR, projekt ekonomické diplomacie realizovaný GK São Paulo
  • září/říjen - průřezová prezentace českých firem v Recife, projekt ekonomické diplomacie realizovaný velvyslanectvím v Brasília

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: