Brazílie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

9. 5. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Dle mapy sektorových příležitostí pro Brazílii byly stanoveny následující priority:

Strojírenství:

Jedná se především o obráběcí a tvářecí stroje, (vyvrtávačky, obráběcí centra, soustruhy, řezací stroje, frézy…). Česká produkce má v Brazílii velmi dobré jméno, ale současná silná brazilská lobby vstup na trh značně komplikuje.

Vodohospodářství a udržitelný rozvoj:

Jde o velice perspektivní obor, protože s rostoucí průmyslovou výrobou v Brazílii roste rovněž poptávka po úpravnách a čističkách odpadních vod. Udržitelný rozvoj a boj proti klimatickým změnám patří mezi priority brazilské vlády  Vodní zdroje a zásoby jsou pro Brazílii jednou z hlavních priorit. Součástí je i zpracování komunálního a průmyslového odpadu: Tato problematika je již mnoho let v BFR široce diskutována, nicméně konkrétní celostátní program stále neexistuje. Jednotlivé projekty jsou na úrovni aglomerací či jednotlivých států, jejich realizace je však velice pomalá. Mimo vlastní třídičky odpadu, spalovny a úpravny jsou v požadavcích brazilské strany často uváděny i lokální čistírny vod (jak pitné tak odpadní). V současné době je v mnoha lokalitách zvažována možnost privatizace kanalizační sítě, což by ve svém důsledku znamenalo investice pro budování čističek odpadních vod. Obecně lze předpokládat, že v příštím období bude sílit poptávka po projektech v oblasti likvidace odpadů, sanace vodních toků a jejich ochrany před novým znečišťováním.

Obranný průmysl:

Prioritní obor v ČR (vysoká kvalita českých výrobků a přijatelná cena) odpovídá potřebám a poptávce bezpečnostních sil v zemi; souvislost s úspěšnou spoluprací v oblasti vojenství a obrany.

Letecký průmysl:

Již výše zmíněná výrobní spolupráce mezi třetí největším výrobcem letadel na světě, firmou EMBRAER a Aero Vodochody. Podmínkou pro získání statutu dodavatele je účast na projektu nového modelu letadla již od vývojového stadia a tím i participace na všech rizicích s projektem spojených. Sektor je dále perspektivní v oblasti ultralehkých letadel, se vstupem striktnější regulace se otevírá více možností pro producenty UL letadel. Perspektivní je letecký sektor však zejména pro dodavatele výrobního zařízení pro produkci.

Automobilový průmysl:

Brazilský automobilový průmysl zaznamenává již řadu let dynamický růst, ze kterého těží dodavatelé z celého světa. Třebaže obchod s automobilovými komponenty tvoří podstatnou část obchodní výměny mezi ČR a BFR, jedná se ve své většině o vnitrokoncernový obchod firmy Volkswagen. Ovšem podobně jako v případě automobilek působících v Evropě, i v Brazílii existuje stále velký prostor pro dodavatele součástek, náhradních dílů či doplňků. Jako nejvhodnější první krok pro eventuální zájemce o dodávky pro brazilský automobilový průmysl lze doporučit účast na některém specializovaném veletrhu, kterých je v Brazílii pořádána celá řada. Další možnosti stejně jako v leteckém průmyslu jako dodávky strojů pro výrobu. Vláda se snaží produkci přivézt do země.

Doprava (především železniční):

Subdodávky v rámci výstavby nových tratí, výhybky, koleje, signalizační zařízení, řídící systémy pro dopravu, dopravní prostředky apod.

Zdravotnictví:

Široké možnosti, od zařízení pro laboratoře, implantáty, zařízení pro zubní ordinace, zařízení pro radiologii či obrazovou diagnostiku.

Luxusní zboží:

Pivo z dovozu, které je v Brazílii považováno za luxusní zboží, a též tomu odpovídá i vyšší cena (vlivem vysokých dovozních daní a cel), se i navzdory ní samé těší v Brazílii velké oblibě, zvláště u vyšší společenské třídy, která právě v konzumaci luxusního zboží nachází prostředek, jak se vyčlenit. Kvalitní pivo je navíc v Brazílii stále oblíbenější a vyhledávanější, Brazilci jsou ochotni se za kvalitu připlatit.  

Petrochemický průmysl:

Dodávky pro výstavbu petrochemických komplexů (trubky, výměníky tepla, tlakové lahve, kotle, měřící přístroje, nové technologie pro těžbu a transport ropy).

ICT a e-commerce:

V dubnu 2014 Brazílie překročila hranici 150 miliónů vysokorychlostních připojení, což představuje 51% nárůst oproti minulému roku. 3. místo v rozšíření vysokorychlostního připojení v Latinské Americe. Brazilská vláda rozšířila podporu výroby čipů. Brazílie v 2014 bude 10. největším trhem dle objemu elektronického obchodování v maloobchodu.

Energetika:

Subdodávky v rámci energetických projektů (zařízení pro generaci a distribuci elektrické energie): Probíhající privatizace a restrukturalizace podniků energetického sektoru poskytují mimořádné možnosti pro investory. Privatizace distribučních společností Escelsa, Light a Cerj přilákala řadu nových investorů, ke kterým patří společnosti EDF (Francie), Chilectra (Chile), Endesa (Španělsko), EDP (Portugalsko), Houston Industries Power, AES Corporation a Southern Company (všechny USA). Privatizace společností vyrábějících elektrickou energii začala již v r. 1997. V souvislosti se snahou diverzifikovat energetické zdroje a zbavit se tak přílišné závislosti na energii z vodních zdrojů je přehodnocována řada energetických projektů, přičemž se kromě tzv. alternativních zdrojů (solární energie, biomasa, malé vodní elektrárny) počítá také s rozšířením využití kamenného uhlí. Lze proto očekávat i příležitosti v oblasti dodávek důlních technologií a zařízení pro tepelné elektrárny.

Těžební průmysl:

Výnosy těžebního průmyslu v roce 2013 – 44 mld. USD (očekává se růst 2-5 %), Očekávané investice do sektoru na 2012-2016 – 75 mld. USD.

Chemický průmysl:

Výrobky chemického průmyslu jsou pro Brazílii velmi perspektivní z důvodu ekonomického růstu a neustálého rozšiřování domácí výrobní základny. Výhodnější je dovoz výrobků, které se v Brazílii nevyrábějí. Stejný druh zboží, který se v Brazí vyrábí, je zatížen mimořádně vysokými dovozními cly.

Aktuální sektorové příležitosti pro Brazílii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

 • květen - EXPOSEC -bezpečnost (zaměřeno na ochranu objektů, osob, kamerové sustémy, sensory, apod), 10.-12.května, Sao Paulo, příspěvek v rámci projektu ekonomické diplomacie MZV, GK Sao Paulo
 • květen - Hospitalar, účast českých firem na Veletrhu zdravotnických zařízení a techniky, 17.-20.května, São Paulo
 • červen - Porada ekonomických diplomatů, MZV, 20.-24.červen
 • srpen, září - LOH a POH Rio de Janeiro 2016, zajišťování doprovodu a asistence oficiálních delegací z ČR 
 • říjen - Podnikatelské fórum při Českých dnech v Recife - fórum a odborný seminář se zástupci vlády, podnikateli a obch. partnery zaměřený na prezentaci firem
 • říjen - Česká účast na Oktoberfestu 2016 v Blumenau: české pivo, výrobci piva a technologií pivovarů na nejprestižnějším pivním festivalu v LA, jednání s místními podnikateli a partnery českých firem, vstup na trh
 • listopad - Česká účast na veletrhu Negócios nos trilhos: ve spolupráci s CzechTrade, železničářský průmysl, 10.-12.listopadu, São Paulo 
 • podzim - oficiální návštěva premiéra ČR s delegací a podnikatelskou misí
 • podzim - Prezentace letounu KC-390 vyráběného Embraer ve spolupráci s Aero Vodochody pro evropské zákazníky
 • průběžně - příprava jednání smíšené komise
 • průběžně - zapojení českých vysokých škol do brazilského programu výměny stipendií Věda bez hranic (memorandum o přistoupení podepsáno v listopadu 2014) 

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: