Brazílie: Vztahy země s EU

9. 5. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Se vstupem Lisabonské dohody v platnost, 1.prosince 2009, se někdejší Delegace Evropské komise transformovala v dnešní Delegaci Evropské unie v Brazílii. Je jednou ze 130 delegací EU v celém světě,  užívá statutu diplomatické mise a oficiálně zastupuje Evropskou unii v Brazílii. Z dnešních 28 členských států EU má v Brazílii rezidentní diplomatické zastoupení 24 z nich (tedy všechny kromě Litvy, Lotyšska, Malty a Lucemburska). Mandát Delegace EU zahrnuje:                               

  • Podporovat politické a ekonomické vztahy mezi EU a Brazílií, udržovat vztahy s vládními institucemi v zájmu zvyšování viditelnosti EU, jejích institucí a programů; 
  • Podporovat implementaci Strategického partnerství EU /Brazílie;
  • Informovat veřejnost o rozvoji a dění v EU, vysvětlovat a hájit její politiku;
  • Podílet se na implementaci asistenčních programů EU.

Delegace EU je kontaktní místem pro brazislké úřady a další zájemce v Brazílii. Kontakt:  

Delegação da União Europeia no Brasil                                        
SHIS QI 07 BL. A - Lago Sul - Brasília-DF - 71615-205
Fone: 55 (61) 2104-3122
Fax: 55 (61) 2104-3141
DELEGATION-BRAZIL@EEAS.EUROPA.EU                                        
Úřední doba pro veřejnost:
Pondělí až čtvrtek: 08h30 - 12h30 a 14h30 - 16h30.
Pátek: 08h30 - 12h00.
Více na: http://eeas.europa.eu/delegations/brazil/index_pt.htm

Šéfem Delegace EU je v současnosti Joao Gomes Cravinho (PT). Delegace EU má následující sekce: politickou, obchodně ekonomickou, tiskovou, vědecko technologickou, sekci rozvojové spolupráce, finanční a administrativní.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Brazílii a Evropskou unii pojí mnohaleté spojenectví založené na silných kulturních a historických vazbách a společném dědictví, které přispělo k upevnění vzájemných politických a hospodářských vztahů. Brazílie byla jednou z vůbec prvních zemí, se kterou EU navázala diplomatické vztahy v 60.letech minulého století. V roce 2007 obě strany formálně ustavily Strategické partnerství.

Evropská unie vnímá Brazílii jako největší latinskoamerickou ekonomiku, zodpovědnou za 37% obchodu celkového latinskoamerického obchodu s EU. Brazílie je rovněž cílem 43% investic EU v Latinské Americe.   

EU je hlavním obchodním partnerem Brazílie a je cílem přibližně 20% brazilských vývozů. EU dováží z Brazílie především primární suroviny a výrobky, zvláště zemědělské rodukty (41%), palivo a nerosty (31%), ale zajímavý je též dovoz manufakturních výrobků, strojů a zařízení či dopravních materiálů: představují přibližně čtvrtinu objemu brazilských vývozů do EU. Z EU se do Brazílie vyváží především manufakturní výrobky, jako stroje, dopravní zařízení a chemické výrobky. EU je rovněž největším zahraničním investorem v Brazílii.    

V roce 2014 nicméně Brazílie zaznamenala první obchodní deficit od roku 2000, který potvrzuje trend poklesu obchodních přebytků, zahájený v roce 2012. Celkově se obchodní výměna snížila o 5,7% a dosáhla nejnižší hodnoty od r.2010. Deficit ve výši kolem 4 miliard dolarů je výsledkem 7% snížení vývozů a 4,5% snížení dovozů.

Evropská unie je nadále brazilským hlavním obchodním partnerem a udržuje si pozici nejdůležitějšího dovozce. EU zaznamenala druhý následný obchodní přebytek dosahující téměř 5 miliard dolarů, i když celková obchodní výměna s EU prudce klesla o 9,9% na 89 miliard dolarů.

Ačkoli stále expandující brazilský vnitřní trh a s ním i zvyšující se spotřeba zboží a služeb v zemi vytvářejí výborné příležitosti pro evropské podnikatele, vstup na brazilský trh vyžaduje pracnou a důkladnou přípravu, protože dovozní předpisy a podmínky jsou velice komplexní. Zprávy, které v posledních dvou letech vypracovala Evropská komise o možných restriktivních podmínkách, poukazují na to, že Brazílie ve skupině G-20 patří mezi země, které se nejvíce uchylují k opatřením omezujícím volný obchod. EU proto vytrvale vybízí Brazílii, aby snížila tarifní i netarifní překážky a zachovala stabilní regulační prostředí pro evropské obchodníky a investory.

V budoucnu by obchod mezi Brazílií a EU mohla též usnadnit Asociační dohoda o volném obchodu mezi EU a zeměmi Mercosul. Její stále zatím jen počáteční kola vyjednávání se ovšem táhnou s přestávkami téměř 16 let. V květnu 2016 však došlo k výměně tržních nabídek mezi oběma bloky a v příštích měsících se očekává hlavní fáze jednání. Uzavření ambiciózní dohody je však stále během na dlouhou trať.  

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropská unie vyhlásila na nejbližší období celkem 28 tematických programů v rámci rozvojové spolupráce, v celkové výši 14,5 miliónů eur. Realizovány mají být ve spolupráci s nestátními subjekty, lokálními organizacemi a úřady a organizacemi na podporu lidksých práv. Brazílie však není příjemcem klasické rozvojové pomoci, a tak se programy rozvojové spolupráce nezaměřují ani tak na hospodářskou podporu a růst, ale téměř výhradně na oblasti jako ochrana práv indiánských obyvatel, tradičních komunit, etnických menšin, na ochranu práv gayů a lesbiček, práv vězňů a proces společenského a ekonomického začlenění bývalých vězňů. Další programy se týkají vlastnictví půdy v indiánských oblastech Amazonie, podpory migrantů, práv žen či boje proti změnám klimatu. Podrobnější informace. Velvyslanectví České republiky v Brazílii pozorně sleduje vyhlašování a zaměření programů zvláště s ohledem na možné zapojení českých firem.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: