Brazilský právní rámec pro investice do infrastruktury je dostupný v angličtině

2. 5. 2016

  • Země: Brazílie
  • Datum zveřejnění: 29.04.2016

Vyšel první sborník v angličtině věnovaný brazilskému právnímu rámci pro investice do infrastruktury, Brazil Infrastructure Law. Cílem sborníku je poskytnout mezinárodnímu čtenáři, v angličtině, přehled právní úpravy stěžejních oblastí pro investování do projektů v infrastruktuře země. Součástí sborníku je také překlad a původní znění dotčené právní úpravy a výkladový slovník odborných termínů.

ilustrační obrázekSborník se ve zvláštních kapitolách věnuje sektorům jako energetika, telekomunikace, ropa a plyn, hornictví, odpady, čističky, kanalizace a infrastruktura a logistika dopravy. Jeho hlavním přínosem jsou ale kapitoly pojednávající o souvisejících oblastech právní úpravy, které jsou stěžejní pro úspěšné podnikání v těchto sektorech v Brazílii a jejichž přehlédnutí mnohdy vede k nečekaným nežádoucím důsledkům.

Kromě obecného přehledu brazilského práva se jedná zejména o pravomoci nezávislých regulatorních orgánů, administrativní procesy v těchto agenturách a vydávání závazných předpisů těmito agenturami; dále právo hospodářské soutěže a jeho prosazovaní v regulovaných sektorech, regulace investic a vydávaní licencí s ohledem na dopady na životní prostředí. Samostatná část je věnována veřejným zakázkám: obecnému úvodu do úpravy zadávání veřejných zakázek, systematizaci různých způsobů zadávání veřejných zakázek, reverzní aukci jako metodě zadávání veřejných zakázek a veřejným zakázkám financovanými mezinárodními organizacemi či fondy, zvláštní kapitola je věnována systému výhrad a odvolání u veřejných zakázek.

Součástí sborníku je také je také kapitola o brazilském protikorupčním právu, veřejnoprávních smlouvách, koncesích na poskytování veřejných služeb a projektům PPP (privat public partnership). Dále sborník obsahuje kapitoly o korporátních daních, stavebních smlouvách, rozhodčím řízení v zahraničí a v Brazílii a uznávání zahraničních soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů v Brazílii.

Sborník Brazil Infrastructure Law, vydává nizozemské nakladatelství Eleven International Publishing, k zakoupení je dostupný na http://www.elevenpub.com/law/catalogus/brazil-infrastructure-law-1.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Brazílii.

Tisknout Vaše hodnocení: