Brazilský trh s drony by letos mohl dosáhnout 200 miliónů BRL

6. 6. 2016

  • Země: Brazílie
  • Datum zveřejnění: 03.06.2016
  • Zdroj: Folha, PRIO

Brazilský trh s bezpilotními letadly by mohl podle společnosti MundoGEO letos dosáhnout až 200 milionů BRL. Hlavními hráči jsou malé a střední firmy, budoucnost vidí v lepším softwaru. Zatímco v současnosti převažuje využití dronů jako úspornější náhrady za jiné letuschopné nosiče, nabízí se již mnoho dalších využití.

ilustrační obrázekPrávě s cílem využití a rozšíření potenciálu trhu bezpilotních letadel proběhl letos v květnu v brazilském Sao Paulo další ročník veletrhu DroneShow Latin America, http://www.droneshowla.com/. Na veletrhu se představilo 52 vystavovatelů a více než 3200 návštěvníků mělo možnost účastnit se také odborného kongresu.

Brazílie zatím neupravila používání dronů, tak jak to již učinilo přes 20 zemí. Dle brazilského regulátora Národní agentury pro civilní letectví (Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC), není známo ani datum, kdy má být vydána finální verze regulace upřesňující technické parametry provozu bezpilotních letadel v brazilském leteckém prostoru. Tato situace trvá již poslední tři roky. Dokud text nebude vydán, drony nejsou ani zakázány ani povoleny, každopádně jsou hojně prodávány a provozovány.

V letošním ročníku si cenu z veletrhu odnáší společnost MAMV Soluções em Tecnologia – AsaDrone za svůj projekt drony proti dengue “Drone Contra Dengue“. Cílem projektu je zefektivnit působení boje proti dengue díky identifikování možných ohnisek výskytu. V reálném čase tak budou označena místa, kde se shromáždila voda anebo kde by se shromáždit mohla. Následně bude ze zásobníku na dronu s přesností na 30 cm vypuštěna tabletka s chlorem anebo larvacidy. V současnosti se zkoumá možnost využití vykuřovadla v hůře dostupných prostorech, jakými jsou smetiště, odtahové parkoviště anebo překladiště kontejnerů.

Hlavními hráči na trhu bezpilotních letadel i nadále zůstávají USA a Izrael. Země jako Brazílie jsou přesto čím dále tím více aktivnější nejenom v jejich používání, ale i ve výrobě a exportu. Brazílie využívá bezpilotních letounů nejen doma ale i v zahraničí, mezi nejrozšířenější využití patří kromě policejní a vojenské role, také aktivity vládních orgánů při ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, v zemědělství, hornictví, energetice a stavebnictví.

Brazílie začala tetovat drony již od roku 1980. Formálně se bezpilotní letouny v portugalštině označují jako VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado). Během let 2010 až 2014 byla Brazílie 9. největším dovozcem dronů na světě a Izrael byl jejich největším dodavatelům. Zároveň dochází v tomto období také k zahájení národní produkce skrze společné podniky a technologické transfery. V roce 2014 se stala Brazílie první latinskoamerickou zemí, která exportovala domácím průmyslem vyrobené bezpilotní prostředky. Saopaulská společnost Flight Technologies vyvezla své produkty do dvou blíže nespecifikovaných afrických zemí. V dalších letech se Brazílie pochlubila úspěchy na veletrzích Drone Show a LAAD.

Brazílie se tak stala největším uživatelem a vývozcem dronů v Latinské Americe. Využívají jich nejen státní agentury a ozbrojené složky, ale také nevládní organizace a podnikatelský sektor. Drony byly například využity pro hlídkování během fotbalového mistrovství světa v roce 2014, kde náklady na bezpečnostní vybavení dosáhly částky mezi 850-900 milióny USD. Bezesporu budou využity také v průběhu letních olympijských her.

Další využití se nabízí při ochraně životního prostředí. Schopnosti dronů, dostat se do těžko dostupných míst a v reálném čase přenášet obraz z těchto míst, je činí ideálním nástrojem na boj proti nelegálnímu kácení, ochraně před požáry a pytláctvím. Jedním z těchto projektů je Ecodrones Brasil, který společně s brazilským ministerstvem životního prostředí provozuje v Amazonii Světový fond na ochranu přírody (WWF).

Drony jsou také ideálním, v současnosti také ekonomicky dostupným prostředkem pro brazilskou armádu, které má na starosti ochranu skoro 16 000 kilometrů brazilských pozemních hranic. Drony byly také nasazeny na boj proti komárům, které stojí za virusem Zika, vyhledávají stojatou vodu, kde se komáři množí. Bezpilotní prostředky jsou zejména využívány pro fotografování těžce dostupných míst, jejichž fotografie pak slouží vládním organizacím při inspekcích. Tyto informace jsou sdělovány také rozhlasovým vysíláním, aby mohli obyvatelé případně sami odstranit stojatou vodu z blízkosti svých obydlí. Prefektura města Sao Paulo případně sama, na základě snímků z dronu, stojatou vodu ze soukromých prostor odstraní.

Nejvýznamnějším a finančně nejzajímavějším sektorem pro využití dronů je ale zemědělství, které stojí za velkou částí brazilské ekonomiky a představuje skoro polovinu brazilského exportu. Bezpilotní letadla by mohla dále zvýšit konkurenceschopnost a snížit náklady produkce rozsáhlých farem. Brazilské ministerstvo práce také plánuje využít drony při kontrole pracovních podmínek a prevenci otrocké práce na farmách.

Co se týče mezinárodního přesahu, tak brazilské drony byly také využity ve spolupráci s Bolívii v boji proti drogám. Brazílie rovněž usiluje o vytvoření společné platformy na výrobu a využití dronů v rámci Unie jihoamerických států (UNASUR). Brazilské drony jsou využívány také v rámci působení brazilských ozbrojených složek v mírových silách OSN na Haity a v Kongu (DRC).

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Brazílii.

Tisknout Vaše hodnocení: