Brunej: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

Obchodní a ekonomická spolupráce mezi Brunejí a ČR prakticky neexistuje. Případné objemy obchodní výměny jsou natolik marginální, že je ČSÚ většinou ani neregistruje.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

2015

 

Vývoz

 

162,391,721

156,422,743

161,524,152

174,279,452

155,677,685

Dovoz

 

150,813,416

139,726,824

142,525,808

153,225,461

137,485,668

Saldo

 

11,578,305

16,695,919

18,998,344

21,053,991

18,192,017

 Zdroj: ČSÚ, v USD

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Trvale v Bruneji není přítomen žádný český podnik. ČR nemá přímo v Bruneji žádné oficiální zastoupení a je v působnosti ZÚ Jakarta.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V současnosti neexistuje bilaterální smluvní základna. V případě zájmu a potřeby by bylo nezbytné zahájit jednání o sukcesi ČR do původních smluv uzavřených ve 20. letech mezi Československem a Velkou Británií, které se vztahují  i na bývalé britské kolonie, příp. jednání o nových smluvních instrumentech.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje a nikdy neposkytovala Bruneji rozvojovou pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: