Brunej: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Brunej má ekonomiku, která je charakteristická vysokými příjmy z těžby nerostných surovin, zahrnuje směs zahraničního a domácího podnikání, vyznačuje se vládními regulacemi a celou řadou opatření pro zajištění vysoké životní úrovně obyvatelstva. Produkce ropy a zemního plynu  tvoří 60% z HDP, což odpovídá více než 90 % z celkového vývozu. Brunejský HDP na obyvatele patří mezi nejvyšší nejen v Asii, ale ve světě vůbec. 

 

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

Obchodní bilance (% z HDP)

 

34,0

 

34,5

 

-

 

82.48

 

-

(Zdroj: ASEAN)

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113360.pdf

 

Bilaterální dimenze

O posílení importu zkapalněného zemního plynu (LNG) usiluje Japonsko. Po havárii ve Fukušimě v březnu 2011 a odstavení posledního jaderného reaktoru v květnu 2012 se Japonsko potýká s deficitem v dodávkách elektrické energie. V únoru navštívil Brunej ministr zahraničních věcí Vietnamu P. B. Minh. Obě země mají zájem na posílení obchodu a Brunej začne přímo importovat vietnamskou rýži. Během následujících měsíců bude za tímto účelem podepsáno Memorandum o porozumění. V rámci stávajícího memoranda probíhá trénink vietnamských expertů ve sféře energetiky, kterou chce Vietnam rozvíjet. Rozhovory vedou v současnosti také ruské a brunejské ministerstvo pro energetiku a podle ruského ministra zahraničí S. Lavrova zvažují obě země společné projekty v zahraničí. Ruský Gazprom zjišťuje možnosti uzavření kontraktů se společností Brunei Shell Petroleum. V horizontu jednoho až dvou let se pro Brunej stane významným odbytištěm indický energetický trh (viz kap. 4. Ekonomická charakteristika země). Indie se potýká s rostoucí domácí poptávkou a v roce 2030 pokryje import zemního plynu polovinu domácí spotřeby.    

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Ropa, zemní plyn a vedlější produkty jejich zpracování představují dlouhodobě přes 95 % exportu Bruneje. Spotřební výrobky se na vývozu podílely 3,3 % a zemědělská produkce zanedbatelným 0,1 %. Vzhledem k závislosti Bruneje na importu potravin je prostor pro jejich export minimální.

Brunej dováží téměř všechny potraviny 17,2 % z celkového dovozu a téměř všechny zpracovatelské výrobky jako strojírenské, dopravní zařízení a spotřební zboží 79,3 %.  

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

FDI (USD mil.)

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

629

 

1.208,3

 

-

 

-

 

719,5

 

 Zdroj: ASEAN Finance and Macroeconomic Surveillance Unit (FMSU)

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Brunej podporuje příliv zahraničních investic, včetně 100 % zahraničního vlastnictví ve většině sektorů. Země má nejnižší daňové sazby v regionu. Tato skutečnost, společně se stabilním ekonomickým a politickým prostředím, vynikající infrastrukturou, flexibilním pracovním trhem (zejména pokud jde o zaměstnávání zahraničních zaměstnanců), činí ze země jednu z nejatraktivnější destinací pro investory v rámci všech zemí ASEANu.

Nově založené zahraniční společnosti, které získají “pioneer“ statut, nemusí po určitou dobu zdaňovat svoje zisky. Daňové prázdniny jsou přímo úměrné  výši proinvestovaného fixního kapitálu, např. pro částku v rozmezí Br$ 500 tis. – 2,5 mil platí daňové prázdniny 5 let.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: