Brunej: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

Obsah neuveden

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Obsah neuveden

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pracovní povolení pro zahraniční zaměstnance je obvykle udělováno bez problémů. Zahraniční pracovní síly z Malajsie, Thajska, Filipín, Indie a Bangladéše, představují třetinu všech zaměstnanců v zemi.

Žádost o pracovní povolení pro zahraničního zaměstnance se předkládá pracovnímu úřadu, který následně předá svoje vyjádření imigračnímu úřadu. Pracovní povolení pro zahraničního zaměstnance jsou platná dva roky a pracovní úřad požaduje za každého pracovníka zálohu, která musí být uhrazena v hotovosti nebo bankovní zárukou. Jedná se o obnos pokrývající jednoroční náklady pobytu cizince v zemi včetně jednocestné zpáteční letenky do jeho mateřské země.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Lékařská péče je v Bruneji na dobré úrovni. V případě potřeby se doporučuje využít služeb privátních lékařských zařízení. Zahraničním pacientům je ošetření poskytováno za úplatu.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Obsah neuveden

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Obsah neuveden

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Obsah neuveden

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Obsah neuveden

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Obsah neuveden

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Obsah neuveden

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Vzhledem k tropickému klimatu dovoluje společenská etiketa mužům odkládat saka a pohybovat se pouze v košili a kravatě nebo v místní batikové košili. Řada zvyklostí má původ v islámu. Není obvyklé při setkáních pít alkohol a den se dělí do několika částí mezi modlitbami. První motlitba je každé ráno před pátou hodinou. Brunejci už v té době musí být umytí a oblečení, proto pro ně začíná den již v brzkých ranních hodinách. Další modlitby probíhají v poledne kolem dvanácté hodiny, další mezi třetí a čtvrtou hodinou odpolední a pokračují večerními modlitbami kolem šesté a sedmé hodiny. V průběhu modlení je práce přerušena.

Státní svátky

2016

 

 

 

 

 

1. 1.

 

Nový Rok

 

 

 

3. 1.

 

Narozeniny Proroka Mohameda

 

 

 

8. 2.

 

Čínský Nový rok

 

 

 

23. 2.

 

National day Brunei

 

 

 

31.5.

 

Royal Brunei Armed Forces Day

 

Královská Brindiská armáda byla založena 31. 5. 1961

 

6.6.

Začátek Ramadánu

 

7. 7.

 

Konec Ramadánu

 

 

 

9. 7.

 

Hari Raya Aidil Fitri Holiday

 

 

 

11. 7.

 

Hari Raya Aidil Fitri Holiday

 

 

 

16. 7.

 

Narozeniny Sultána

 

Oslava narozenin Sultána Hassanala Bolkiahe (*1946)

 

27. 8.

 

Nuzul Al-Quran

 

Zjevení koránu

 

11. 9.

 

Hari Raya Aidil Adha

 

 

 

2. 10.

 

Islámský Nový rok

 

 

 

26. 12.

 

Narození Ježíše Krista

 

 

 

Obvyklá pracovní doba ve firmách je od 8:30 hod do 17:00 hod od pondělí do pátku, v sobotu od 8:30 do 12:30. Obvyklá pracovní doba ve státních úřadech je od 7:45 hod do 12:15 hod od pondělí do čtvrtka, v sobotu od 13:30 do 16:30.

Prodejní doba bývá od 10 hod do 22 hod, 7 dní v týdnu.

Úředním  jazykem je malajština. Vedle ní je používán u čínského etnika jazyk mandarin. Jazykem zahraničního obchodu je angličtina.

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Vízová povinnost k cestám do Bruneje nepřesahujícím 30 dnů byla pro držitele všech druhů cestovních dokladů  vydaných v ČR zrušena v r. 2007. 

Povolení k dlouhodobým pobytům podnikatelů, registraci firem a zástupců v Bruneji zařizují zprostředkovatelské kanceláře. Účtované částky jsou sice značně vysoké, ale cizinec se jinak pouze obtížně orientuje v byrokratické spleti místních úřadů.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: