Bulharské obce ignorují problém kvality ovzduší. Hrozí velké finanční pokuty.

24. 8. 2017

  • Země: BG - Bulharsko
  • Datum zveřejnění: 23.08.2017

Bulharské obce ignorují problém kvality ovzduší. Hrozí velké finanční pokuty.
Obecní úřady ignorují problém kvality ovzduší na vesnicích, proto je Bulharsko na posledním žebříčku v kvalitě ovzduší ze zemí EU. Do konce roku by mělo dojít k uzavření 113 obecních skládek. V Operačním programu "Životní prostředí" jsou k dispozici finanční zdroje ve výši 3 mil. bulhraských lev, které mohou místní orgány použít na projekty k zlepšení kvality ovzduší.  V rámci národního monitorovacího systému se plánuje on-line informační systém pro přenos dat v reálném čase pro kvalitu ovzduší.
Od minulého roku probíhá jednání v rámci meziresortní pracovní skupiny, která měla za úkol připravit právní změny, které by omezily používání uhlí s vysokým obsahem síry a popílku pro vytápění domácností. Toto je hlavní problém v 21 z 25 měst, kde je znečištění ovzduší nad normami. Cílem je používat čisté uhlí než to, které se doposud používá (uhlí s vysokou koncentrací síry), což je hlavní znečišťující látka.
Záměry ministerstva byly vyhlášeny již v roce 2015, ale dosud nedošlo k žádné změně, a to především z důvodu finančního a sociálního rozměru opatření.
Do konce roku 2017 by mělo být uzavřeno 113 skládek. Pokud nedojde k uzavření, hrozí Bulharsku pokuta ve výši několika milionů EUR, plus denní penále. Další prioritou je recyklace odpadů. Ministerstvo životního prostředí disponuje s částkou 91,5 mil. BGN na řešení tohoto problému. Samostatnou položkou je sektor vodního hospodářství.  V rámci Operačního programu "Životní prostředí" je naplánováno finanční čerpání z fondů EU ve výši 2,3 miliardy BGN. Tyto finanční prostředky by měly být primárně zaměřeny na budování čistíren odpadních vod, modernizaci vodovodních a kanalizačních sítí, efektivnější využívání pitné vody jako zdroje a zvládání povodňových rizik.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Sofia
Zdroj: Kapital BG, 23.8. 2017

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: